Pokolenie ,,proszę" i ,,dziękuję"

Mówienie ,,proszę
Pokolenie ,,proszę" i ,,dziękuję"

Ostatnia aktualizacja: 29 lipca, 2016

Pokolenie, które docenia wagę takich słów jak ,,proszę” czy ,,dziękuję”, to skarb. Są to bowiem nie tylko zwykłe grzecznościowe formułki, ale również wyraz szacunku wobec innych ludzi. Niestety w dzisiejszym świecie bardzo często słyszymy, że wszystkie ,,magiczne słowa” i idące wraz z nimi wartości powoli zanikają.

Współczesne społeczeństwo jest bardzo zapracowane i czasami zdaje się nie mieć czasu nawet na proste ,,proszę” czy ,,dziękuję”. Właśnie dlatego wychowując kolejne pokolenie powinniśmy zwrócić uwagę na wszystkie te szczegóły, które sprawiają, że w społeczeństwie żyje nam się lepiej.

Nasze pokolenie znało magiczne słowa

Nowe pokolenie to pewien paradoks – mimo, że większość młodych ludzi potrafi powiedzieć ,,dziękuję” w kilkudziesięciu różnych językach (thanks, grazie, merci, dnake, obrigado, evgaristo, spasiba, arigato, shokran…) wciąż bardzo trudno przychodzi im dziękowanie najbliższym sobie osobom za proste gesty dnia codziennego.

Nawet w kontaktach z rodzicami, partnerem, przyjaciółmi czy dziećmi, pokolenie to zapomina, że zwykłe ,,dziękuję” potrafi wyrazić więcej niż tysiąc słów. Osoby te nie mają świadomości, że szczere podziękowanie to jeden ze sposobów wyrażania swoich uczuć, zwłaszcza szacunku i miłości.

Jest to bardzo niepokojący sygnał, ponieważ pokolenie, które zapomina o tzw. magicznych słowach, równie dobrze może całkiem zrezygnować z towarzyszących im wartości. Słowa takie jak ,,dziękuję”, ,,proszę” czy ,,przepraszam” są bowiem silnie związane z naszą sferą emocjonalną i wpływają na nasze relacje z innymi ludźmi.

Kobieta z motylem

Lecznicza moc wdzięczności

Coś tak prostego jak okazywanie wdzięczności może znacznie zmienić nas i nasze relacje z otoczeniem. Jak wynika z badania opublikowanego w ,,Harvard Gazette”, dziękowanie za codzienne gesty i uczynność innych ludzi jest niezwykle ważne ze społecznego i emocjonalnego punktu widzenia.

  • ,,Dziękuję” jest gestem wdzięczności, a osoba, do której jest on skierowany czuje się doceniona i pewna, że to, co zrobiła, było warte jej poświęcenia czy zaangażowania.
  • ,,Dziękuję” to forma zapłaty za przysługę czy pomoc. Daje też szansę na dalszą współpracę w przyszłości.
  • Słysząc słowa podziękowania, osoba znacznie poprawia swoje poczucie własnej wartości. Wzrasta też działanie tzw. efektu wyświadczonej przysługi, który poprawia Waszą relację.

Pokolenie, które od małego jest uczone znaczenia ,,magicznych słów”, używa ich najpierw w kontaktach z rówieśnikami w szkole, a następnie zabiera je ze sobą do dorosłego życia, co pozytywnie wpływa na ich życie zawodowe i prywatne.

Dlaczego warto mówić ,,proszę”?

,,Proszę” to kolejne proste słowo, które jednak znika stopniowo z naszych ulic, tak samo jak ,,dziękuję”. Stoi za tym mylne przekonanie, że wiele rzeczy po prostu nam się należy i nie musimy o nie prosić. Pokolenie, które żąda zamiast prosić, jest jednak skazane na porażkę.

Dodanie jednego prostego słowa ,,proszę” do wielu wypowiedzi, sprawia, że jesteśmy zupełnie inaczej odbierani przez innych ludzi. Poprawia to ich nastawienie wobec naszej osoby i zwiększa szansę, że spełnią oni naszą prośbę. Zapamiętaj:

  • ,,Przepraszam, czy mógłbyś przesunąć swój samochód?” działa lepiej niż ,,Przesuń swój samochód”
  • ,,Czy mógłbyś podać mi sól, proszę?” jest skuteczniejsze niż ,,Podaj mi sól”
  • ,,Bardzo proszę, podwieziesz mnie do pracy?” ma większą szansę na powodzenie niż ,,Podwieź mnie”

,,Proszę” to coś więcej niż zwykły gest uprzejmości. Jest to dyskretna forma pokazania naszego szacunku wobec drugiej osoby. Warto pamiętać o tym na co dzień, gdyż jedno słowo może zmienić naprawdę wiele.

Nie wpadnij w pułapkę myślenia, że należy Ci się wszystko i o nic nie musisz prosić. Pamiętaj też, że druga osoba może odmówić i ma do tego prawo.

Kwiaty we włosach

,,Proszę” i ,,dziękuję” brzmią pięknie w każdym języku

Coś o czym zawsze warto pamiętać: o tym, jakimi jesteśmy ludźmi, świadczy przede wszystkim to, jak funkcjonujemy wśród innych osób i w jaki sposób kierują nami nasze emocje.

  • Emocje sprawiają, że pomiędzy nami a innymi osobami tworzą się nierozrywalne więzy.
  • To właśnie te relacje sprawiły, że w zamierzchłych czasach ludzie stworzyli swój język, który stał się sposobem komunikacji najbardziej wydajnym jeśli chodzi o przekazywanie informacji, okazywanie uczuć czy organizowanie się we wspólnoty.
  • To język świadczy o tym, jak nowe pokolenie różni się od poprzedniego. Warto doceniać wagę słów takich jak ,,proszę”, ,,dziękuję” i ,,przepraszam”, gdyż to one odzwierciedlają, jakimi w rzeczywistości jesteśmy ludźmi.

Dziękując drugiej osobie, okazujemy jej swoją wdzięczność i szacunek. Prosząc o coś pozostawiamy innym wolność przyjęcia lub odrzucenia naszej prośby. Obie te sytuacje pomagają nam odnaleźć się w społeczeństwie i świadczą o tym, co nasze pokolenie wyciągnęło z nauki poprzednich generacji.

Nie bój się używać ,,magicznych słów”, a z pewnością nie raz zobaczysz uśmiech na twarzy drugiej osoby. Jest to najpiękniejsza zapłata za nasze pozytywne nastawienie i pozwala zburzyć wiele dzielących nas murów.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.