Polityka reklamowa

Misją portalu Krok do Zdrowia jest bycie wiarygodnym źródłem informacji na temat zdrowia i dobrego samopoczucia. Dokładamy wszelkich starań, aby oferować wiarygodne i praktyczne treści, stworzone zgodnie ze ścisłymi wytycznymi redakcyjnymi i medycznymi, aby zagwarantować dokładność, trafność i przejrzystość.

Krok do Zdrowia jest finansowany ze sprzedaży reklam na swojej stronie internetowej i w sieciach społecznościowych, zawsze stawiając na pierwszym miejscu autonomię redakcyjną, co oznacza, że ten mechanizm finansowania w żadnym wypadku nie wpływa na nasze kryteria.

W niektórych przypadkach Krok do Zdrowia może współpracować ze sponsorami w celu promowania ich marki, produktu lub usługi. Tego rodzaju treść jest zawsze oznaczona jako „sponsorowana”, a ta informacja jest wyraźnie podana na początku tych artykułów

Oto szczegółowe wytyczne, których przestrzegamy w odniesieniu do akceptowanych rodzajów reklam:

1. Nie polecamy żadnych reklamowanych produktów ani usług.

Chociaż niektóre produkty lub marki mogą pojawiać się na naszej stronie w formie reklam, w żadnym wypadku nie należy tego traktować jako rekomendacji reklamowanego produktu, usługi lub marki. Ocena produktów lub usług jest wyłączną odpowiedzialnością zespołu redakcyjnego, bez uwzględnienia jakichkolwiek relacji reklamowych, które mogą istnieć z firmami, które je dystrybuują.

2. Wyraźnie rozróżniamy reklamy i treści redakcyjne.

Zawsze zachowujemy wyraźne rozróżnienie między reklamami a treściami redakcyjnymi. Wszystkie reklamy na portalu Krok do Zdrowia są jasno i jednoznacznie oznaczone jako takie.

3. Niektóre typy reklam nie będą akceptowane

Reklamy nie mogą zawierać nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub obraźliwych materiałów, w tym materiałów, które ośmieszają lub atakują osobę lub grupę ze względu na wiek, kolor skóry, narodowość, rasę, religię, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

Reklamy nie mogą zawierać informacji zniesławiających, oszczerczych ani zawierających groźby. Reklamy nie mogą kojarzyć się z bronią palną, pornografią, narkotykami, kampaniami politycznymi ani symulacją wiadomości lub stanu wyjątkowego. Każda reklama, która mogłaby zostać błędnie zinterpretowana jako treść redakcyjna, zostanie oznaczona jako reklama.

4. Selekcjonujemy reklamy

Krok do Zdrowia ma wyłączne prawo do określania rodzajów reklam, które będą akceptowane i wyświetlane w Internecie, i zastrzega sobie prawo do odrzucenia, anulowania lub wycofania dowolnej reklamy w dowolnym momencie, jeśli ich treść lub cele są sprzeczne z polityki Kroku do Zdrowia. W przypadku wycofania ogłoszenia ogłoszeniodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony o przyczynach podjęcia decyzji.

5. Wyraźnie rozróżniamy treści sponsorowane i niesponsorowane.

Krok do Zdrowia poszukuje sponsorów od organizacji badawczych, producentów i innych rzetelnych i wiarygodnych usługodawców. Treści sponsorowane zapewniają firmie Krok do Zdrowia korzyści finansowe, ale także przynoszą korzyści naszym użytkownikom, dostarczając im aktualnych informacji dotyczących usług lub produktów oferowanych przez te organizacje.

Wszelkie treści sponsorowane przez reklamodawcę podlegają naszej polityce redakcyjnej i są sprawdzane przez nasz zespół redakcyjny. Ponadto, gdy treść jest dostarczana lub pod wpływem organizacji, jest ona oznaczana jako sponsorowana, aby użytkownik był odpowiednio poinformowany.

6. Program partnerski

W ramach procesu tworzenia artykułu nasz zespół redakcyjny może umieszczać łącza do odpowiednich produktów, które jego zdaniem mogą być przydatne dla naszych czytelników. Chociaż wszystkie produkty są wybierane niezależnie, chcielibyśmy, abyś był świadomy, że Krok do Zdrowia może otrzymać prowizję, jeśli kupisz produkt na stronie za pomocą podanego przez nas linku.

W przypadkach, gdy Krok do Zdrowia otrzymuje prowizję, gdy użytkownicy kupują lub subskrybują produkt lub usługę, strona będzie zawierać następujący tekst: Ten artykuł obiektywnie i niezależnie sugeruje produkty i usługi, które mogą zainteresować czytelników. Gdy użytkownik dokona zakupu za pośrednictwem określonych linków, które pojawiają się w tym artykule, Krok do Zdrowia może otrzymać prowizję.