Zasady i warunki użytkowania

1. Dane identyfikacyjne

Według ustawy 34/2002, uchwalonej dnia 11 lipca w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, informuje się, iż właścicielem strony internetowej jest GRUPO M CONTIGO SL, identyfikujący się numerem B37527900 z siedzibą przy ulicy Concejo 13, 2ºA , 37002, w Salamance, Hiszpania i zarejestrowany w głównym rejestrze handlowym w Salamance, z dnia 20-08- 2013, strona 146, tom 442, Księga 0, Strona SA-15157 z kontaktowym adresem elektronicznym: [email protected].

2. Zgoda użytkownika

Niniejsze zasady i warunki regulują użytkowanie strony internetowej podmiotu GRUPO M CONTIGO SL.

Dostęp i możliwość użytkowania strony internetowej wymaga bezwarunkowego zaakceptowania przedstawianych warunków i zasad użytkowania, polityki prywatności, zasad oraz ustaw, które zostaną przedstawione poniżej.

GRUPO M CONTIGO SL zastrzega sobie prawo do aktualizacji, zmian lub usunięcia informacji zawartych w witrynie, jak również zmian w konfiguracji oraz wyglądzie strony, jej zasad i warunków użytkowania oraz dostępu do niej, dokonywanych w dowolnym momencie i bez wcześniejszego informowania użytkowników. Użytkownik w momencie rozpoczęcia użytkowania strony jest automatycznie zobowiązany do przestrzegania zaktualizowanych warunków i zasad użytkowania. Z tego powodu powinien regularnie zapoznawać się z niniejszymi.

3. Prawodawstwo

W charakterze ogólnym, stosunki pomiędzy podmiotem GRUPO M CONTIGO SL a użytkownikami świadczonych przez niego usług, podlegają podmiotom jurysdykcji prawa hiszpańskiego.

4. Użytkowanie i dostęp użytkowników

Użytkownik jest poinformowany i zgadza się, że dostęp do tej witryny nie powoduje nawiązania żadnych relacji biznesowych z podmiotem GRUPO M CONTIGO SL oraz z żadnym z jego oddziałów.

5. Własność intelektualna i przemysłowa

Prawa autorskie do zawartości stron internetowych, grafik, logo i kodów należą do podmiotu GRUPO M CONTIGO SL. W związku z tym zabronione jest rozpowszechnianie, powielanie, dystrybucja publiczna, przekształcanie, cytowanie lub wszelkie inne działania z wykorzystaniem treści zamieszczonych na stronie internetowej, z wyjątkiem otrzymania pisemnej zgody podmiotu GRUPO M CONTIGO SL.

GRUPO M CONTIGO SL jest prawnym właścicielem zawartości publikowanych na stronie internetowej na całym świecie, prawo to jest niezbywalne, absolutne i pozbawione jakichkolwiek ograniczeń. W sytuacjach tego wymagających podmiot może powielać całościowo lub częściowo, sprzedawać, rozpowszechniać, tłumaczyć, publikować, drukować, zmieniać, modyfikować, dostosowywać aktualizować zawartość oraz zawierać kontrakty z osobami trzecimi w celu nadania praw użytkowania, nawiązywać umowy dystrybucji a nawet w celu dokonania rezygnacji z praw do użytkowania.

6. Zawartość strony internetowej

Niniejsza witryna internetowa została zaadaptowana i przetłumaczona z Hiszpańskiej wersji Mejor con salud (www.mejorconsalud.com).

GRUPO M CONTIGO SL zastrzega sobie prawo do aktualizacji, modyfikowania lub usuwania informacji zawartych w witrynie, aby ograniczyć lub zablokować dostęp do tych informacji niektórym użytkownikom.

Podmiot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich, do których można dotrzeć poprzez „linki” lub łącza z dowolnej witryny internetowej należącej do GRUPO M CONTIGO SL. Linki na stronach internetowych GRUPO M CONTIGO SL występują tam tylko i wyłącznie w celach czysto informacyjnych i w żadnym wypadku nie stanowią sugestii, zaproszenia oraz rekomendacji wspomnianych zawartości stron internetowych osób trzecich.

Autorzy treści stron internetowych całkowicie dobrowolnie zrzekają się praw własności do niniejszych na rzecz podmiotu GRUPO M CONTIGO SL przy uwzględnieniu zakazu powielania bez zezwolenia i bez zaznaczenia źródła treści stron internetowych.

Każdy współpracujący autor strony jest odpowiedzialny za własne artykuły, jak również za wyrażone w nich opinie. Podobnie wszystkie treści, które autorzy chcą opublikować, zostaną wcześniej zwerifikowane przez Sarę Viruega Encinas, Edytorkę oraz Farmaceutkę, ponadto GRUPO M CONTIGO SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za weryfikację oraz prace moderacyjne w celu wykrycia treści, które w ich ocenie mogą być nielegalne lub niewłaściwe. GRUPO M CONTIGO SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ostatecznie opublikowane treści, ani za zachowanie użytkownika w odniesieniu do opublikowanych treści.

Jeżeli istnieją treści mogące naruszyć prawa własności intelektualnej bądź jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, GRUPO M CONTIGO SL zobowiązuje się usunąć je ze strony internetowej bądź uniemożliwi do nich dostęp jeżeli konieczność taką zadeklaruje właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi i aktualnymi przepisami.

Strona internetowa może zawierać treści o tematyce medycznej i poruszać kwestię problemów zdrowotnych. Informacje tam zawarte nie mają na celu zastąpienia konsultacji lekarskiej lub profesjonalnej porady jakiegokolwiek innego pracownika służby zdrowia. Użytkownik nie powinien korzystać z publikowanych informacji w celu diagnozowania choroby lub problemu zdrowotnego. Zawsze zalecana jest konsultacja medyczna.

Zawartość strony internetowej ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny, dlatego też nie jest wystarczająca do podejmowania przez użytkowników serwisu decyzji zdrowotnych na ich podstawie.

6.1 Zawartość graficzna strony internetowej

Grafiki zawarte w witrynie internetowej podmiotu są objęte licencją nabytą w Fotolia © i ShutterStock Inc., w związku z czym ich użycie jest zgodne z warunkami umowy zawartej z niniejszymi firmami. Licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa do własności oraz dzieł. Prace te są objęte i chronione prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami własności intelektualnej.

Jeżeli jako fotograf i autor zdjęcia rozpoznajesz własne zdjęcia w zawartości strony, niezwłocznie się z nami skontaktuj. Rozpatrzymy jego autorstwo i jeśli będzie to wskazane, niezwłocznie je usuniemy.

GRUPO MCONTIGO SL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich do zdjęć bez licencji, które mogą wyniknąć z niewłaściwego użycia przez współpracujących autorów.

Taka jest odpowiedzialność współpracujących autorów krokdozdrowia.pl

GRUPO MCONTIGO SL gruntownie przegląda zawartość, aby uniknąć potencjalnych naruszeń. Jeśli zauważysz naruszenia praw autorskich, skontaktuj się z nami niezwłocznie pod adresem [email protected]

7. Uczciwość w reklamie i polityce redakcyjnej

Naszą misją jest bycie sojuszniczą stroną internetową, zaangażowaą w poprawę zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi. Koncentrujemy się na dostarczaniu dostępnych i niezawodnych treści, które mogą być pomocne dla ich użytkowników.

Strona finansowana jest wyłącznie z wynajmu powierzchni reklamowych online. Finansowanie pozwala nam pokryć koszty operacyjne witryny, jej współpracujących ekspertów oraz niezbędne aktualizacje techniczne i redakcyjne, aby zapewnić użytkownikom optymalne korzystanie.

Krok do Zdrowia prezentuje reklamy Google. Nie kontrolujemy treści takich reklam, a nasze treści redakcyjne są wolne od jakichkolwiek wpływów komercyjnych.

Każda reklama ukazująca się w witrynie jest wyraźnie oznaczona słowem „Reklama” lub „Reklamy Google”. Po kliknięciu reklamy użytkownik przejdzie do witryny reklamodawcy.

Nie współpracujemy z żadną odrębną firmą i chociaż reklamy pojawiają się na naszej stronie internetowej, w żadnym wypadku nasza akceptacja nie będzie uznawana za rekomendację reklamowanego produktu lub usługi, ani dla firmy, która je produkuje, dystrybuuje lub promuje. Strona jest całkowicie niezależna i bezstronna i nie jest powiązana z żadnym laboratorium ani przemysłem farmaceutycznym.

8. Zwolnienie z odpowiedzialności

GRUPO M CONTIGO SL nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek korzystania ze strony internetowej będącej własnością podmiotu ani za żadne czyny dokonane na bazie informacji dostarczanych przez niniejszą.

Strona internetowa jest skierowana do użytkowników powyżej czternastego (14) roku życia, dlatego też podmiot GRUPO M CONTIGO SL jest zwolniony z odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp i korzystanie ze strony internetowej.

9. Powiadomienie o wykroczeniach

Jeżeli jakakolwiek osoba lub podmiot uzna, że treści opublikowane na stronie internetowej naruszają ich prawo do własności intelektualnej lub przemysłowej, prawo do szacunku, prywatności, wizerunku bądź jakiekolwiek inne prawo, może zgłosić to GRUPO M CONTIGO SL korzystając z dowolnego środka komunikacji zaproponowanego na stronie internetowej. W temacie należy podać „Naruszenie praw” a następnie poprosić o usunięcie treści.

Należy przy tym pamiętać, że konieczne jest podanie następujących informacji:

  1. Sprecyzowanie, które prawa chronione przez obowiązujące przepisy zostały naruszone.
  2. Identyfikacja treści, które zdaniem osoby naruszają dane prawa przy jednoczesnym podaniu wystarczającej ilości informacji koniecznej do tego, aby podmiot GRUPO M CONTIGO SL mógł zlokalizować wspomniany materiał na stronie internetowej.
  3. Informacje odnośnie danych kontaktowych (adres fizyczny lub elektroniczny oraz numer telefonu), aby podmiot GRUPO M CONTIGO SL był w stanie skomunikować się z osobą lub podmiotem.
  4. Oświadczenie, w którym osoba lub podmiot potwierdza, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawdziwe i dokładne oraz że jest właścicielem rzekomo naruszonych praw do danej treści bądź że posiada upoważnienie do działania w imieniu osoby lub podmiotu.
  5. Kopia dowodu tożsamości, paszportu lub innego ważnego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby.

Po podaniu powyższych informacji, GRUPO M CONTIGO SL rozpatrzy wniosek osoby lub podmiotu. Jeżeli zostanie uznane, że wspomniana osoba lub podmiot ma uzasadnione powody aby zażądać, by usunięto treści naruszające prawa autorskie, podmiot natychmiast usunie treść ze strony internetowej tak, aby nie była ona dostępna dla użytkowników witryny nawet z poziomu pamięci podręcznej.

10. Zakres warunków

Wszelkie treści, umowy, ugody, kontrakty oraz podobne zawartości pojawiające się na tej stronie podlegają przepisom prawnym obowiązującym w Hiszpanii. Użytkownik odwiedzający stronę oraz każda osoba, podmiot czy firma korzystająca z treści bądź zlecająca jakąkolwiek usługę w niej zawartość, zrzeka się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, podlegając tym samym sądowi arbitrażowemu w Oficjalnej Izbie Handlowej w Salamance, jako krok poprzedzający postępowanie sądowe w mieście Salamanca, mające na celu rozstrzygnięcie wszelkich mogących wystąpić sporów prawnych.