Depresja, a nowotwory – naukowcy łączą je ze sobą.

· Kwiecień 27, 2017
Badania wykazały, że depresja może znacząco zwiększyć ryzyko wystąpienia nowotworów różnego rodzaju. Nie martw się jednak tym faktem niepotrzebne, ponieważ depresja sama w sobie jest również oznaką tego, że nadszedł najwyższy czas, aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, co pomoże Ci zapobiec wielu chorobom i po prostu poczuć się znacznie lepiej.

Wyniki przeprowadzonych ostatnio badań naukowych wykazały, że osoby mające długotrwałe objawy chorób o podłożu psychologicznym, takich jak na przykład depresja częściej umierają z powodu nowotworów.

Dlaczego tak się dzieje? Czy rzeczywiście nowotwory i depresja mogą mieć ze sobą coś wspólnego?

Postanowiliśmy zająć się dziś bliżej tym zagadnieniem i po przeanalizowaniu wielu różnych źródeł zgromadziliśmy dla Was komplet najważniejszych informacji, które prezentujemy w dalszej części naszego dzisiejszego artykułu.

Czy istnieje jakiś związek pomiędzy nowotworami, a chorobami takimi jak na przykład depresja?

Ogólnie rzecz biorąc depresja jest chorobą o podłożu psychologicznym będącą wynikiem złożonej interakcji między różnymi czynnikami społecznymi, psychologicznymi i biologicznymi.

Mogą one powodować różne zmiany na kolejnych etapach Twojego życia.  Ich nasilenie w stopniu przekraczającym Twoją wytrzymałość psychiczną może przekształcić się w stan chorobowy określany potocznie depresją.

Stany lękowe

Jednakże, kiedy cierpisz na chroniczną depresję i zmagasz się z tą chorobą przez dłuższy czas, to potencjalnie jest ona w stanie pogłębić inne Twoje schorzenia pogarszając, w wielu przypadkach nawet znacząco, Twój ogólny stan zdrowia. Jednym z takich schorzeń może być na przykład nowotwór.

Dowody potwierdzające związek między depresją a rakiem

Wyniki co najmniej kilku badań naukowych pozwoliły jednoznacznie powiązać choroby o podłożu psychologicznym, takie jak depresja ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia różnych typów nowotworów.

Na przykład w trakcie jednego z badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii analiza kliniczna ponad 160 000 dorosłych pacjentów pozwoliła wykazać, że:

  • Wiele osób zmagających się z nowotworem miało w przeszłości problemy natury psychologicznej lub też leczyło się obecnie w poradni psychologicznej.
  • Ci z badanych, którzy korzystali z pomocy psychologów, okazywali się być znacznie bardziej podatni na wystąpienie nowotworów trzustki, prostaty lub jelita grubego, aż do stanu zagrażającego życiu włącznie.
  • Nie ma jednak dowodów potwierdzających tezę, że istnieje bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy oboma rodzajami chorób. Naukowcy jasno stwierdzili, że badanie pozwoliło wyciągnąć jak na razie jedynie prawidłowości statystyczne, bez potwierdzenia klinicznego.

Oznacza to, że obecnie nie mamy jeszcze namacalnego dowodu pozwalającego stwierdzić zależność pomiędzy depresją, a zwiększonym prawdopodobieństwem zachorowania na nowotwory różnego rodzaju.

Inne badania nad depresją

Zarówno opisane powyżej badania, jak i wiele innych łączą się z jednak z dość dobrze udokumentowanym dowodem, który pozwala jednak wyciągnąć zbliżone wnioski.

Mianowicie naukowcy w przeszłości wielokrotnie zdołali udowodnić wyraźne zależności pomiędzy zdrowiem fizycznym a kondycją psychiczną człowieka.

Chora na depresję

Na przykład istnieje wyraźny dowód na związek, jaki ma depresja oraz symptomy innych chorób przejawiające się między innymi występowaniem zaburzeń lękowych, a zwiększonym prawdopodobieństwem rozwinięcia się chorób serca lub układu krążenia.

Zaburzenia równowagi hormonalnej

Na związek, jaki może mieć depresja oraz podatność na rozwój komórek rakowych znaczący wpływ mają także wszelkiego rodzaju zaburzenia gospodarki hormonalnej ludzkiego organizmu.

Wszakże depresja przekłada się bezpośrednio na zwiększony poziom produkcji kortyzolu, zwanego potocznie „hormonem stresu”. Ta nierównowaga hormonalna może doprowadzić w prostej linii do wystąpienia także innych problemów zdrowotnych.

Poza tym wszelkie zakłócenia równowagi hormonalnej w Twoim organizmie przekładają się na zredukowanie skuteczności naturalnych mechanizmów naprawy DNA. A taki stan rzeczy osłabia Twoje mechanizmy obrony przed infekcjami oraz nowotworami.

Stres psychiczny

Innym bardzo ważnym czynnikiem w omawianym zagadnieniu jest także to, że ludzie cechujący się podatnością na zapadanie na choroby o podłożu psychologicznym, takie jak depresja mają także zazwyczaj wyraźne skłonności do zwiększenia poziomu spożywania alkoholu.

A także do palenia tytoniu i niekontrolowanego jedzenia, co przekłada się bezpośrednio na zjawisko występowania nadwagi lub otyłości.

A jak powszechnie wiadomo już bez konieczności cytowania specjalistycznych badań, są to trzy czynniki znacznie zwiększające ryzyko zachorowania na raka.

Stres psychiczny, a depresja

Ludzie zazwyczaj doświadczają stresu psychicznego w momentach, gdy ich codzienne funkcjonowanie zostaje znacząco zakłócone przez nadmierną presję natury psychicznej, fizycznej lub emocjonalnej płynącej z otoczenia.

W niektórych jednak przypadkach stres o kontrolowanym stopniu nasilenia może mieć korzystny wpływ na Twoje zdrowie.

Jednakże jeśli zmagasz się z wysokim poziomem stresu przez dłuższy czas lub regularnie masz do czynienia z sytuacjami stresogennymi, to taki stan rzeczy może mieć poważne konsekwencje zarówno dla Twojego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Zmęczenie

Kiedy wystąpią u Ciebie epizody nadmiernego stresu, Twój organizm reaguje na niego uwalniając spore ilości kortyzolu. Substancja ta zwana jest potocznie „hormonem stresu”, a jej bezpośrednie działanie wpływa na wzrost ciśnienia krwi.

Ponadto przyspiesza ona tempo bicia Twojego serca, zwiększa stężenie cukru we krwi i wpływa na kilka innych kwestii o pomniejszym znaczeniu.

Chociaż te zmiany mogą sprawić, że łatwiej Ci będzie wykrzesać z siebie więcej energii do poradzenia sobie ze stresującą sytuacją, to jednak w rzeczywistości zbyt częste korzystanie z „rezerw energetycznych” aktywowanych przez kortyzol niesie ze sobą pewne, dość wyraźne zagrożenie dla Twojego ogólnego stanu zdrowia.

Nadmierny poziom stresu może doprowadzić do wielu chorób

Przewlekły stres (a także będąca jego rozwinięciem depresja), zarówno intensywny jak i długotrwały może powodować liczne schorzenia i dolegliwości.

Na przykład problemy z oddawaniem moczu, problemy z funkcjonowaniem układu pokarmowego, utratę płodności i zaburzenia pracy układu immunologicznego.

Ponadto osoby zmagające się z przewlekłym stresem są bardziej skłonne do zapadania na bardziej typowe choroby. Wśród nich mogą znaleźć się na przykład grypa, przeziębienia, bóle głowy i zaburzenia snu, aż do całkowitej bezsenności włącznie.

Do tego dochodzą przypadki znacznie poważniejszych przypadki chorób, które są przedmiotem tego artykułu: a mianowicie stany lękowe oraz depresja.

Zarządzanie stresem i badania przesiewowe pod kątem występowania nowotworów

Osoby, u których już zdiagnozowano nowotwór, muszą przede wszystkim nauczyć się kontrolować swój poziom stresu psychicznego. Nie mogą pozwolić na to, aby się z niego rozwinęła depresja.

Nowotwór

Przede wszystkim ważne jest znalezienie odpowiedniego wsparcia emocjonalnego i społecznego. Może to pomóc Ci zmniejszyć niepokój i złagodzić negatywne skutki, jakie niosą ze sobą depresja i stany lękowe.

Ponadto może Ci to pomóc w zmniejszeniu prawdopodobieństwa wystąpienia lub wręcz zapobieganiu innym objawom, które masowo pojawiają się, gdy możliwości odpornościowe Twojego organizmu zostają zredukowane.

Metody zarządzania stresem i depresją

Niektóre techniki psychiczne i psychologiczne mogą naprawdę okazać się nieocenioną pomocą w walce ze stresem i depresją. Dotyczy to między innymi jogi, medytacji, różnego rodzaju technik relaksacyjnych i wielu innych metod terapeutycznych.

Ponadto odpowiednio dobrane metody leczenia mogą pomóc Ci złagodzić stres psychiczny i zredukować jego poziom.

Ogólnie rzecz biorąc, przestrzeganie zdrowych nawyków, dbanie o swoje ciało i umysł, prawidłowe i zdrowe odżywianie się oraz wystarczająca liczba godzin snu to niezwykle skuteczne sposoby, jeśli chodzi o walkę ze czynnikami zagrożenia nowotworem.

Do których zaliczają się między innymi stres, depresja, stany lękowe i innymi podobne im choroby.