Thumb Author Isbelia Esther Farías López

Isbelia Esther Farías López

Filozof


Ukończyła studia filozoficzne. Isbelia Esther Farías López jest studentką Orientacji w Seksuologii, badaczką w obszarze filozofii, prelegentką na rozmaitych konferencjach filozoficznych i edukacyjnych, kuratorką wystaw artystycznych oraz redaktorem treści naukowych.

O autorze

Ukończyła filozofię na Uniwersytecie w Zulia  (2010). Ukończyła też studia magisterskie z filozofii na swojej macierzystej uczelni (2013) i przygotowuje się do uzyskania stopnia orientacji w seksuologii w Centrum Badań Psychologicznych, Psychiatrycznych i Seksuologicznych w Wenezueli.

Posiada również certyfikaty Coachingu z Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie, Podstaw Pisania z Monterrey Institute of Technology, Pozytywnej Psychologii z Metropolitan University, Pozytywnej Psychiatrii i Zdrowia Psychicznego z University of Sydney i wielu innych.

Pracowała jako nauczycielka języka hiszpańskiego i literatury, badaczka w obszarze filozofii, kurator wystaw artystycznych i redaktor merytoryczny. W tym ostatnim aspekcie pracy wyspecjalizowała się w problematyce kobiecości i seksualności.

W swoim dorobku zawodowym ma m.in. udział jako prelegent na konferencjach filozoficznych i pedagogicznych. Jej badania zostały opublikowane w różnych czasopismach naukowych.


Ostatnie artykuły