Thumb Author Ekhiñe Graell

Ekhiñe Graell

Historyk


Historyk,ukończyłaUniwersytetKrajuBasków.Opublikowałabadaniadotyczącehistoriikultury,kobietipolityki.PosiadarównieżdoświadczeniejakonauczycielkawobszarzeNaukSpołecznychorazjakoredaktorkaróżnychmediówcyfrowych.

O autorze

Ukończyła historię na Uniwersytecie Kraju Basków. Posiada tytuł magistra nauk społecznych na Autonomicznym Uniwersytecie Meksyku oraz doktorat z nauk społecznych na tej samej uczelni.

Pracowała jako redaktor i zajmuje się różnymi tematami, takimi jak zdrowie i dobre samopoczucie. Ponadto pracowała jako administratorka sieci społecznościowych, korektorka i nauczycielka przedmiotu Nauki Społeczne.

Jest badaczką i opublikowała kilka artykułów naukowych na temat historii kultury, kobiet i polityki oraz komunikacji politycznej. Jednym z jej najnowszych projektów badawczych jest Kultura polityczna płci w Meksyku: wyobrażenie przywództwa przypisywane płci żeńskiej poprzez zdjęcia prasowe kandydatek na prezydenta (1988-2018).


Ostatnie artykuły