Thumb Author Katherine Flórez

Katherine Flórez

Edytorka


Studentkapsychologii.Posiadaponad5latdoświadczeniajakoautortreścistroninternetowych.Wostatnimczasiespecjalizowałasięwzagadnieniachzwiązanychzdobrostanemizdrowiempsychicznym.

O autorze

Studentka psychologii na Uniwersytecie Minuto de Dios. Katherine Flórez posiada certyfikat technika programowania i konserwacji komputerów, wydawany przez National Learning Service (SENA) Kolumbii. Ponadto uczęszczała na kurs języka Braille'a prowadzony przez UMD.

Posiada ponad 5 lat doświadczenia jako niezależny autor treści. Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zdrowia ogólnego i zdrowia psychicznego.


Ostatnie artykuły