Thumb Author Ana Núñez

Ana Núñez

Sztuka


Magister sztuki. Ana Núñez jest profesorem na Wydziale Języka i Literatury, koordynatorem projektów szkoleniowych z zakresu pedagogiki czytelnictwa i komunikacji oraz redaktorką różnych czasopism naukowych i kulturalnych związanych z jej dziedziną.

O autorze

Absolwentka sztuki na Uniwersytecie Zulii (2004). Posiada tytuł magistra literatury na tej samej uczelni (2010) oraz dyplom z nauk społecznych z wyróżnieniem w zakresie czytania, pisania i edukacji na Wydziale Nauk Społecznych Ameryki Łacińskiej (2015).

Publikowała artykuły w różnych czasopismach naukowych i kulturalnych o literaturze, czytelnictwie i edukacji. Pracowała jako profesor na Wydziale Języka i Literatury Państwowego Uniwersytetu Eksperymentalnego im. Rafaela Maríi Baralta, a także jako koordynatorka projektów szkoleniowych z zakresu pedagogiki czytania i komunikacji.
Za swoją pracę literacką i badawczą otrzymała różne nagrody, m.in. Narodową Nagrodę Literacką Stefanía Mosca (2017).


Ostatnie artykuły