Rodzicielstwo autorytarne — cechy charakterystyczne i konsekwencje

Jedną ze znanych form wychowania dzieci jest rodzicielstwo autorytarne. Jak ono przebiega i w jaki sposób wpływa na psychikę dzieci?
Rodzicielstwo autorytarne — cechy charakterystyczne i konsekwencje

Napisany przez Ana Núñez

Ostatnia aktualizacja: 09 sierpnia, 2022

Rodzina jest pierwszym obszarem wpływów w wychowaniu dzieci. Ojciec i matka będą przekazywać wartości, zasady, tradycje, wytyczne i role w złożonym systemie, w którym uczestniczą dziadkowie, wujkowie, ciotki, wujkowie i inni. Jednym ze sposobów wychowywania dzieci jest rodzicielstwo autorytarne. Jednak jak każde inne, ma ono swoje wady i zalety. Warto więc bliżej mu się przyjrzeć.

Niektóre z góry przyjęte pomysły mogą sprawić, że uwierzymy, że jeśli chodzi o rodzicielstwo, powinniśmy mieć kontrolę. To podstawowe założenie jeśli chodzi o rodzicielstwo autorytarne. Jednak być może najważniejszą rzeczą jest wiedzieć, kiedy być blisko emocjonalnie i pozwolić naszym dzieciom podejmować własne decyzje.

Rodzicielstwo autorytarne — na czym polega?

Rodzicielstwo autorytarne obejmuje określone postawy i zachowania prezentowane przez rodziców, mające na celu, aby również dzieci działały w określony sposób. Autorytarny styl rodzicielstwa może być wzajemny lub represyjny.

Pierwszy rodzaj opiera się na ustalaniu dobrowolnych granic. Drugi natomiast kontroluje za pomocą represji, kar, a nawet przemocy. Ogólnie rzecz biorąc, jest to bardzo sztywny i jednokierunkowy styl rodzicielstwa. Istnieją zasady lub procedury, które nie podlegają dyskusji czy negocjacji.

Ten styl często charakteryzuje się postawą skłonną do irytacji i surowości rodziców. Znajduje to również odzwierciedlenie w ludziach, którzy zawsze wydają się potrzebować kontroli. W tym stylu wychowawczym rodzina jako całość poddawana jest presji wszechobecnego niezadowolenia.

Styl ten charakteryzuje się następującymi cechami:

  • Rodzice ustalają sztywne zasady postępowania.
  • Okazują niewiele uczuć, a nawet zupełny ich brak wobec dzieci.
  • Nie przedstawiają opcji lub przedstawiają tylko te, które są już wcześniej przez nich zatwierdzone.
  • Rodzice ci obsesyjnie karzą i upominają niepożądane lub złe zachowanie.
Rodzice surowi wobec córki
Autorytarne rodzicielstwo często koncentruje się na tym, co dziecko robi źle, z punktu widzenia rodziców.

Rodzicielstwo autorytarne — wady i zalety

W społeczeństwie opartym na konkurencji i skłonności do rozluźniania wartości i tradycji alternatywą jest nierepresyjny styl autorytarny. Daje pewne korzyści, zapewniając dzieciom stanowczość i umiarkowanie w stawianiu czoła niepewności i wyzwaniom.

Kolejna zaleta wynika z małej zdolności emocjonalnej, która prowadzi do płaskich, zimnych i oportunistycznych relacji w społeczeństwie, które zwirtualizowało, a nawet zbanalizowało osobowości i role. Postrzegany w ten sposób autorytarny styl rodzicielski może wnieść pewne pozytywne elementy do naszego szybko rozwijającego się, bezosobowego społeczeństwa.

Jednak wiele jego wad wynika z braku komunikacji i wyrażania uczuć. Ma również tendencję do tworzenia niepewności i odbiera inicjatywę dzieciom. Dlatego często czują się one pod presją możliwości popełnienia błędu.

Ci, którzy dorastali z autorytarnymi rodzicami, są często powściągliwi, mają niską samoocenę i mają trudności z wyznaczaniem sobie celów. Mają tendencję do bycia posłusznymi w obecności autorytetu. Bez tego są skłonni popełniać błędy. Na ogół są posłuszni i nadmiernie boją się popełniać błędy w obliczu prób. W tym sensie zarówno rodzice, jak i dzieci mogą tylko głęboko ukrywać strach przed porażką.

Konsekwencje nadmiernie autorytatywnego rodzicielstwa

Ogólnie rzecz biorąc, dzieci wychowywane z autorytetem opartym na wzajemności i uzasadnionym posłuszeństwie są odpowiedzialne. Rozwijają samokontrolę i dyscyplinę. Władzę sprawuje się poprzez przykład. W rzeczywistości, przy zdrowym poziomie autorytetu, rodzice prezentują się jako wzór do naśladowania.

Zdrowy autorytet to wzajemny szacunek. Jednak jego błędną interpretacją jest autorytaryzm. Jeśli rodzice dobrze wykorzystują swój autorytet, okazują się silni, zdolni i godni zaufania. Jednakże, jeśli wykorzystują go w niewłaściwy sposób, po prostu sprawują władzę nad swoimi dziećmi. Ostatecznie jest to bardzo niezdrowe dla dzieci.

Rodzice powinni sprawować kontrolę we właściwy sposób, aby umożliwić i pielęgnować wyjątkowy potencjał swoich dzieci. Nie ma to nic wspólnego z ograniczeniem tego do zwykłej kontroli.

Ojciec z synem
Kiedy rodzice prezentują się jako wzór dla swoich dzieci, rodzi się między nimi silniejsza forma szacunku.

Sugestie dotyczące poprawy stylu rodzicielskiego

Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci nauczyły się rozwiązywać konflikty, wiedziały, jak zarządzać swoimi emocjami oraz posiadały umiejętności nawiązywania relacji i dostosowywania się do różnych sytuacji. Bycie autorytarnym lub pobłażliwym przyczynia się do tego lub ogranicza dzieci na różne sposoby.

Najbardziej szkodliwą częścią autorytarnego stylu rodzicielskiego jest stosowanie kar. Dzięki tej praktyce rodzice próbują poprawić zachowanie i zachowanie bez oferowania miejsca na konsensus. Często rezultatem jest spirala milczenia i przemocy, które pogarszają sytuację. Taka sytuacja wkrótce zemści się na nich niczym powracający bumerang.

Wręcz przeciwnie, komunikacja, wsparcie i uczucia są podstawą stylu rodzicielskiego, który szanuje osobowość i integralność dzieci. Ostatecznie wyzwaniem dla rodziców jest pomoc dzieciom w usamodzielnieniu się. W ten sposób mogą samodzielnie rozwiązywać życiowe wyzwania.

Rodzicielstwo to szkoła, w której uczymy się na błędach. Z prostego, autorytarnego stylu można dojść do takiego, który opiera się na zrozumieniu, dialogu i zgodzie ze świadomością i refleksją. Jeśli istnieją jasne zasady, których wszyscy przestrzegają, ryzyko poważnych naruszeń jest mniejsze. Z drugiej strony, jeśli zachowania i postawy są obserwowane z czułością, dzieci mogą uczyć się i rozwijać w zdrowy sposób.

To może Cię zainteresować ...
Wychowanie z miłością, a nie w posłuszeństwie opartym na strachu
Krok do Zdrowia
Przeczytaj na Krok do Zdrowia
Wychowanie z miłością, a nie w posłuszeństwie opartym na strachu

W przeciwieństwie do tego, co wiele osób myśli, surowe wychowanie nie jest gwarancją sukcesu w dorastaniu dzieci. Sprawdź, co jest lepsze.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym wypadku nie może ona służyć postawieniu lub zastąpieniu diagnozy lekarskiej, samego leczenia lub zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.