Thumb Author Mariel Mendoza

Mariel Mendoza

Lekarz


Chirurg, jest absolwentką Centralnego Uniwersytetu Wenezueli. Uczestniczyła w różnych programach organizacji pozarządowych, które starają się służyć społecznościom wiejskim w jego kraju. Była prelegentem na konferencjach i jest certyfikowana w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych American Heart Association. Obecnie pracuje jako lekarz rezydent na oddziale ratunkowym.

O autorze

Ukończyła medycynę na Centralnym Uniwersytecie Wenezueli (2020). Członek zwyczajny Koła Naukowego Studentów Medycyny (2017-2020) oraz sekretarz generalny Stałego Komitetu Kompleksowej Opieki Zdrowotnej (2017-2018) wspomnianej uczelni .

Uczestniczyła w projektach humanitarnej opieki medycznej w społecznościach wiejskich z różnymi lokalnymi organizacjami pozarządowymi, z dużym doświadczeniem w badaniach klinicznych związanych głównie z obszarem pediatrii i dotyczących COVID-19. Wyróżnienie magna cum laude za osiągnięcia w nauce. Uczestniczyła w wielu kongresach jako autorka i prelegentka, trzykrotnie wygrywając.

Obecnie pracuje jako lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i rezydent w obszarze ratunkowym, z zamiłowania do nauki i tworzenia treści związanych z obszarem zdrowia.


Ostatnie artykuły