Thumb Author Edith Sánchez

Edith Sánchez

Dziennikarka i licencjat nauk społecznych


Absolwentka dziennikarstwa i nauk społecznych. Redaktorka, pisarka i koordynatorka projektów kulturalnych związanych z promocją czytelnictwa i pisania. Jest również autorką i współautorką książek. Otrzymała także liczne nagrody za swoje osiągnięcia.

O autorze

Ukończyła dziennikarstwo w Fundacji Szkolnictwa Wyższego INPAHU w Bogocie (1990) oraz nauki społeczne na Uniwersytecie Okręgowym „Francisco José de Caldas” w Bogocie (1990).

Posiada doświadczenie jako koordynator w planowaniu, realizacji i badaniu projektów, a także w przygotowywaniu artykułów do różnych magazynów wirtualnych. Wśród jej obecnych zajęć wyróżnia się prowadzenie bloga gazety El Espectador oraz pisanie artykułów na temat zdrowia, psychologii i rozwoju osobistego w różnych mediach internetowych.

Do godnych wymienienia osiągnięć zawodowych należy m.in. autorstwo książek Un duro – Aproximaciones a la vida i Un río de mil brazos, a także współautorstwo między innymi w dziełach Humor cautivo ,   Inventario de asombros ,   Impresos comunitarios   y   Seis historias para ser contadas.

Co więcej, zdobyła znaczną liczbę nagród i wyróżnień. Należą do nich stypendium dziennikarstwa kulturalnego kolumbijskiego ministerstwa kultury (1999), zdobycie krajowych praktyk literackich kolumbijskiego ministerstwa kultury (dwukrotnie, w 2009 i 2018) oraz pierwsze miejsce w Nagrodzie Okręgowej Kroniki Miejskiej w Bogocie (2014). Pasjonuje się promocją, upowszechnianiem i rozwijaniem kultury.


Ostatnie artykuły