Thumb Author Maria Marin Garcia

Maria Marin Garcia

Pielęgniarka


Jest pielęgniarką, absolwentką Uniwersytetu Castilla-La Mancha w Hiszpanii, a obecnie ubiega się o specjalizację z pielęgniarstwa środowiskowego lub zdrowia psychicznego i pracuje jako pielęgniarka w szpitalu Santa Creu i Sant Pau w Barcelonie.

O autorze

W 2018 roku ukończyła studia pielęgniarskie na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w Hiszpanii, a obecnie stara się o specjalizację Community Nursing lub Mental Health.

Pracuje jako pielęgniarka w szpitalu Santa Creu i Sant Pau w Barcelonie i brała udział w krajowych konferencjach dotyczących zdrowia szpitali i społeczności, takich jak konferencja SATSE Ciudad Real na temat badań pielęgniarskich i fizjoterapeutycznych czy Mobile World Congress w Barcelonie.

Prowadziła również wykłady w różnych instytutach, ośrodkach zdrowia na obszarach wiejskich i ośrodkach dla kobiet na temat aspektów związanych z promocją zdrowia, koncentrując się w szczególności na obszarach takich jak zdrowie seksualne i reprodukcyjne, zdrowy styl życia i zdrowie psychiczne.


Ostatnie artykuły