Poznaj różne style starzenia się i wybierz najlepszy z nich

Starzenie się nie przebiega tak samo u wszystkich. Ogólnie rzecz biorąc, różni się w zależności od stanu zdrowia, nawyków i środowiska każdej jednostki.
Poznaj różne style starzenia się i wybierz najlepszy z nich
Maria Marin Garcia

Napisane i zweryfikowane przez pielęgniarka Maria Marin Garcia.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Nie wszyscy starzeją się w ten sam sposób, chociaż ludzie żyją teraz dłużej na całym świecie. Po raz pierwszy w historii oczekiwana długość życia większości populacji wynosi 60 lat lub więcej. W związku z tym obserwujemy też różne style starzenia się w populacji.

Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że w latach 2015-2050 odsetek mieszkańców naszej planety w wieku powyżej 60 lat prawie się podwoi, z 12% do 22%. Na przykład w Hiszpanii średnia długość życia wynosi 80,5 lat dla mężczyzn i 85,9 lat dla kobiet, przy czym ta ostatnia jest najwyższą średnią długością życia w Europie.

W związku z tym wszystkie kraje stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z przygotowaniem systemów opieki zdrowotnej i społecznej, aby poradzić sobie z tą zmianą demograficzną. Warto więc wiedzieć, jakie style starzenia funkcjonują w dzisiejszym społeczeństwie i który jest najbardziej odpowiedni.

W tym artykule wyjaśnimy to szczegółowo.

Co rozumiemy przez starzenie się?

Starzenie się określa się jako chronologiczny upływ czasu w organizmie człowieka. Ponadto na poziomie biologicznym oznacza nagromadzenie w czasie wielu uszkodzeń komórkowych i molekularnych. W konsekwencji proces ten prowadzi do spadku zarówno zdolności fizycznych, jak i umysłowych, co z kolei zwiększa ryzyko chorób i śmierci.

Z drugiej strony wydłużanie się średniej długości życia stwarza nowe możliwości. W ciągu tych dodatkowych lat życia ludzie mogą podejmować nowe zajęcia, takie jak kontynuowanie studiów, rozpoczynanie nowego zawodu lub podejmowanie starych hobby.

Jednak rozwój tych możliwości zależy w dużej mierze od najważniejszego czynnika: zdrowia. Z reguły, jeśli starsi ludzie zachowują dobre zdrowie, będą mogli robić podobne rzeczy jak młody człowiek.

Z drugiej strony, jeśli pojawi się wiele chorób powodujących niepełnosprawność, ich jakość życia będzie uwarunkowana dolegliwościami. Ten właśnie aspekt ma duży wpływ na style i rodzaje starzenia się.

Starsza osoba siedząca na kanapie
Procesowi starzenia towarzyszą różne zmiany wpływające na zdrowie.

Co wpływa na proces starzenia się?

Zmiany związane ze starzeniem się nie przebiegają w ten sam sposób u wszystkich. Wręcz przeciwnie, u każdego z nas starzenie przebiega bardzo różnie i zależy od wielu czynników, które nas warunkują. Przede wszystkim kluczowe elementy wypływające na style starzenia się to:

 • Czynniki genetyczne
 • Upływ czasu i naturalny proces zużycia
 • Czynniki biologiczne, takie jak degradacja układów organizmu
 • Styl życia, środowisko i sytuacje społeczne

To zaskakujące, ale naukowcy odkryli, że stan zdrowia pogarsza się nie tyle z powodu zużywania ciała, ile z powodu nieużywania. Przykładem tego jest emerytura, kiedy na skutek bezczynności zaczynają się choroby. Ponadto ciało jest wysoce modyfikowalne i jego sprawność może być poprawiana lub utrzymywana poprzez ćwiczenia fizyczne i umysłowe.

Cechy zmieniające się wraz z wiekiem

Niestety z biegiem czasu nasze uwarunkowania się zmieniają stają się bardziej indywidualne. Do cech starości należą głownie omówione poniżej:

 • Heterogeniczność: Starzenie się ludzi jest bardzo zróżnicowane. Niektóre osoby prowadzące siedzący tryb życia nie wykonują aktywności fizycznej i żyją przez wiele lat. Z drugiej strony inni spędzają życie w pracy wymagającej sprawności umysłowej, a po przejściu na emeryturę zapadają na chorobę, która prowadzi do szybszego starzenia się lub demencji.
 • Podatność: wraz z wiekiem wzrasta ryzyko chorób i osłabienia.
 • Choroby współistniejące: Często występuje wiele chorób, które pojawiają się jedna na bazie drugiej (efekt domina).
 • Czynniki jatrogenne: dotyczą osób, które przyjmują wiele leków lub przyjmują je w niewłaściwy sposób. Dlatego mogą powodować znaczące skutki uboczne. Problemy te występują bardzo często, mogą jednak pozostać niezauważone i powodować większą podatność na kolejne choroby.
 • Niepewność: starsze osoby często cierpią na różne deficyty społeczne. Wiele z nich kończy życie w izolacji, co jeszcze zwiększa ich kruchość.
 • Zmniejszona zdolność przystosowania się do zmian (społecznych, środowiskowych i biologicznych): im ludzie są starsi, tym węższa jest ich strefa komfortu.
 • Zależność od innych ludzi.
 • Negatywne stereotypy tworzone przez społeczeństwo podsycają negatywne nastawienie do osób starszych.

Wszystkie czynniki i cechy, które na nas wpływają i które nasilają się wraz z wiekiem, determinują różne sposoby i style starzenia, w zależności od typu życia, genetyki i otaczającego nas środowiska.

Starszy mężczyzna myśli
W starszym wieku dochodzi do zmian w zdrowiu fizycznym i psychicznym. Wpływają na nie nawyki, środowisko i genetyka.

Jakie style starzenia występują w dzisiejszym społeczeństwie?

W związku z powyższym starzenie się może przebiegać na różne sposoby:

 • Starzenie się “zwyczajne”: normalne starzenie się, które sprawia, że stopniowo tracimy funkcje, w naturalny sposób
 • Udane starzenie się: starzenie trwające do 90-100 lat (stulatkowie)
 • Zdrowe starzenie się ( WHO ): starzenie się bez zależności, wolne od niepełnosprawności
 • Aktywne starzenie się (WHO): starzenie się z maksymalnym zachowaniem zdolności funkcjonalnych oraz w pełnej aktywności fizycznej, umysłowej i społecznej.

Dobre nawyki umożliwiające zdrowe starzenie się

Najlepszym sposobem, jeśli chodzi o style starzenia, byłoby połączenie zdrowego i aktywnego życia w podeszłych latach.

Do 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) postawiła sobie cel, aby osoby w wieku powyżej 65 lat mogły w pełni cieszyć się swoim potencjałem zdrowotnym i odgrywać aktywną rolę w społeczeństwie.

Aby osiągnąć to założenie, należy uwzględnić promocję zdrowia, ukierunkowaną na zachęcanie do nawyków, takich jak np.:

 • Zbilansowane odżywianie
 • Codzienna aktywność fizyczna i psychiczna
 • Kontakt osób starszych ze społeczeństwem
 • Zdrowe środowisko
 • Polityka socjalna i opieka społeczna
 • Pomoc i wsparcie

Podsumowując, na poziomie ogólnym oczekiwana długość życia jest powiązana z nawykami i środowiskiem danej osoby. Dlatego, aby przeżyć zdrową i spokojną starość, specjaliści zalecają stosowanie się do wyżej wymienionych rad.

Ponadto wskazane jest regularne odwiedzanie lekarza, aby szybko wykryć ewentualne problemy zdrowotne.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Abades Porcel M, Rayón Valpuesta E. El envejecimiento en España: ¿un reto o problema social? Gerokomos. 2012; 23(4): 151-155
 • Sanchis Sánchez E, Igual Camacho C, Sánchez Frutos J, Blasco Igual MC. Estrategias de envejecimiento activo: revisión bibliográfica. Fisioterapia. 2014; 36(4): 177-186.
 • Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud. Ginebra, 2015. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/envejecimiento-y-salud
 • Chamorro ST. Vejez y sociedad multicultural, 2002. Disponible en: http://www.ugr.es/~pwlac/G18_05Sol_Tarres_Chamorro.html
 • Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Guía para el envejecimiento activo y saludable, 2014.
  Granda Vega E. Prolongando y mejorando la vida. Farm Profesional. 2002; 16(6): 6-10.
  Martín Lesende I, Martín Zurro A, Moliner Prada A, Aguilera García L. Envejecimiento activo, la mejor «receta» para prevenir la dependencia. Rev Esp Geriatr Gerontol. 2007; 42(2): 4-6

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.