Jakie następstwa może pociągać za sobą zapalenie płuc?

Następstwa powodowane przez zapalenie płuc to jedno z możliwych powikłań tej choroby. Co już o tym wiesz? Tutaj wyjaśnimy więcej.
Jakie następstwa może pociągać za sobą zapalenie płuc?
Maria Marin Garcia

Napisane i zweryfikowane przez pielęgniarka Maria Marin Garcia.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Zapalenie płuc to infekcja, która powoduje największą liczbę przyjęć do szpitala rocznie. W rzeczywistości 10% chorych trafia na oddział intensywnej opieki medycznej (OIOM). Ponadto po chorobie tej może wystąpić wiele powikłań. Mogą się one różnić w zależności od wieku pacjenta.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroba ta co roku powoduje śmierć około 1,6 miliona ludzi na świecie. Co to powoduje? Jakie następstwa może pozostawić u niektórych pacjentów? Tutaj opowiem ci o tym wszystko, co warto wiedzieć.

Czym w ogóle jest zapalenie płuc?

Zapalenie płuc jest bardzo powszechną zakaźną chorobą płuc. Polega na zapaleniu tkanki płucnej, któremu towarzyszy wzrost i kondensacja wydzieliny w przestrzeniach pęcherzykowych. Są to worki płucne, w których zachodzi wymiana gazowa tlenu i CO2.

Powoduje to zmianę funkcjonowania płuc, co może narazić Twoje zdrowie na poważne ryzyko. Chociaż większość przypadków ustępuje bez powikłań, niektórzy pacjenci mają poważne następstwa po przebytym zapaleniu płuc, które wpływają na jakość ich życia.

Lekarz wskazujący na zdjęcie płuc.

Rokowania dla zapalenia płuc

Aby lepiej zrozumieć ten termin, uznajmy, że rokowanie choroby mierzy się jako oczekiwany wynik, szanse na wyzdrowienie i możliwe następstwa, które pojawią się później. Rokowanie zapalenia płuc zależy od różnych stanów lub czynników, takich jak:

 • Wiek. Im jesteś starszy, tym gorsze są prognozy ze względu na słabszy układ odpornościowy.
 • Stan zdrowia osoby chorej. Obecność innych chorób przewlekłych pogarsza rokowania. Na przykład obejmuje to cukrzycę, POChP, immunosupresję (niską odporność), niewydolność serca lub nerek, raka, niedawne urazy i tak dalej.
 • Toksyczne nawyki. Palenie papierosów lub alkoholizm zwiększa ryzyko powikłań.
 • Ciężki początek choroby. Im bardziej agresywne zapalenie płuc, tym gorsze rokowanie.
 • Etap diagnostyczny. Im szybciej zostanie zdiagnozowana choroba, tym większe prawdopodobieństwo pomyślnego wyniku leczenia.
 • Nieodpowiednie lub spóźnione leczenie. Brak leczenia zapalenia płuc w odpowiednim czasie lub leczenia nieskutecznymi lekami zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań.
 • Przyczyna zapalenia płuc. Jeśli bakterie lub wirusy powodujące zapalenie płuc nie są typowo spotykanymi i nie ma dla nich określonego leczenia, rokowanie się pogarsza.

Być może uznasz także ten artykuł za interesujący: Zdrowe płuca – 6 nawyków, które im szkodzą

Jakie są następstwa po zapaleniu płuc?

Ogólnie rzecz biorąc, jednym z najważniejszych czynników ograniczających powikłania i następstwa zapalenia płuc jest wczesne rozpoznanie choroby. Jeśli w pierwszym tygodniu leczenia nie ma dobrych postępów, nie należy wykluczać możliwych komplikacji.

Dla naukowców komplikacje i następstwa to nie to samo. W przypadku następstw okazuje się, że jest to trwałe lub długotrwałe uszkodzenie organu będące konsekwencją choroby. W rzeczywistości może nawet wpłynąć na Twoje życie, gdy się pojawi.

Powikłanie to poważny problem, który pojawia się podczas procesu chorobowego. Jeśli wystąpią podczas ewolucji zapalenia płuc, zwiększają ryzyko wystąpienia następstw.

Pacjent z powikłaniami zapalenia płuc.

Następstwa zapalenia płuc u dorosłych

Wśród typowych następstw zapalenia płuc, w zależności od omówionych przez nas czynników ryzyka, mogą wystąpić następujące stany:

 • Wysięk opłucnowy (przetoka oskrzelowo-opłucnowa). Płyn płucny z zapalenia płuc gromadzi się w warstwach otaczających płuca (opłucna). To nie pozwala na prawidłową wentylację płuc, co powoduje niewydolność oddechową.
 • Ropień płucny. Zbieranie ropy w przestrzeniach płucnych.
 • Rozstrzenie oskrzeli. Rozszerzenie oskrzeli, które zmienia normalne funkcjonowanie płuc.
 • Posocznica. Infekcja może rozprzestrzenić się na krew i inne regiony poprzez kontakt z uszkodzonymi naczyniami krwionośnymi (na przykład w wyniku kaszlu).
 • Zaburzenia sercowo-naczyniowe. Choroba zwiększa ryzyko wystąpienia chorób serca. Zapalenie płuc sprawia, że serce pracuje ciężej, próbując pomóc płucom usunąć płyny i transportować gazy przez krew.
 • Nasilenie poprzednich chorób. Może to wpływać na cukrzycę, choroby nerek i serca, choroby autoimmunologiczne itp. Jednak może to szczególnie negatywnie wpływać na choroby układu oddechowego, takie jak POChP.

Zapewne zaciekawi Cię także nasz inny artykuł: Diagnostyka POChP – dowiedz się więcej!

Następstwa zapalenia płuc u dzieci

Z reguły zapalenie płuc u dzieci jest wywoływane przez wirusy, które zwykle nie powodują poważnych następstw. Na przykład mogą to być:

 • Rozstrzenie oskrzeli. Taka sama sytuacja, jak u dorosłych.
 • Zarostowe zapalenie oskrzelików. Czyli jest zwężenie worków płucnych.
 • Nadreaktywność oskrzeli. Są to skurcze płuc (skurcze oskrzeli) pod wpływem czynników takich jak żywność lub środowisko. Mogą to być elementy takie jak kurz, pyłki i inne. Jest to objaw bardzo podobny do astmy.
 • Nadmierne wydzielanie z oskrzeli. Płuca produkują dużo śluzu. Wtedy stają się bardziej wrażliwe na substancje obecne w środowisku.
Chore dziecko leżące na kanapie.

Następstwa zapalenia płuc: o czym należy pamiętać?

Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci największą komplikacją, a zatem i trwałymi następstwami, jest groźba śmierci. Dlatego najważniejsze jest wczesne leczenie. Ponadto, jeśli uważasz, że masz tę chorobę układu oddechowego, najlepiej udaj się do lekarza, aby wykonać badania i zmniejszyć ryzyko powikłań i następstw.

I na koniec, bardzo ważna jest również profilaktyka. Upewnij się, że otrzymujesz szczepionkę przeciw pneumokokom, przestrzegaj zbilansowanej diety i zachowaj dobre nawyki zdrowotne.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Instituto Nacional de Estadística. INE. Principales causas de defunciones en España. 2015. www.ine.es  febrero de 2019
 • Organización Mundial de la Salud. Neumonía 2020 May 2
 • Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, et al. Infectious Disease Society of American/ American Thoracic Society consensus guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults. Clin Infect Dis. 2007; 44:S27-72
 • Neill AM, Martin IR, Weir R, Anderson R, Chereshsky A, Epton MJ, Jackson R, Schousboe M, Frampton C, Hutton S, Chambers ST, Town GI.Community acquired pneumonia: aetiology and usefulness of severity criteria on admission. Thorax. 1996; 51: 1010-16
 • González-Romo F, Picazo JJ, García Rojas A. Consenso sobre la vacunación anti-neumocócica en el adulto por riesgo de edad y patología de base. Actualización 2017 Rev Esp Quimioter. 2017; 30(2):142-168.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.