Thumb Author Lorenzo Javier Pacheco Calderon

Lorenzo Javier Pacheco Calderon

Edytor


Ekspertwadministracjiizarządzaniukomunalnym.Przez6latpracowałwobszarachadministracyjnych,współpracujączróżnymifirmami.Obecniepracujejakoprofesjonalnyedytordlaróżnychmediówcyfrowych,zeszczególnymuwzględnieniemzdrowia,sportuisprawbieżących.

O autorze

Absolwent Wydziału Administracji i Zarządzania Komunalnego Państwowej Wyższej Szkoły Doświadczalnej Sił Zbrojnych (2018). Jest specjalistą w zarządzaniu przedsiębiorstwem, studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Zulii oraz odbył kursy pisania dla sieci społecznościowych. Przez 6 lat pracował w obszarach administracyjnych, odpowiadał także za koordynację zobowiązań fiskalnych różnych podmiotów w swoim kraju.

Ponadto był odpowiedzialny za kierowanie tworzeniem firmy Epsilon Software & Solutions, w ramach przedsięwzięcia powstałego w 2017 roku. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako profesjonalny pisarz, z naciskiem na tematy związane ze zdrowiem, wellness i wellness sport. Lubi monitorować wydarzenia o znaczeniu społecznym i poddawać je analizie.


Ostatnie artykuły