Qtrilmet – nowy lek na cukrzycę

Qtrilmet – nowy lek na cukrzycę
Franciele Rohor de Souza

Przejrzane i zatwierdzone przez: farmaceuta Franciele Rohor de Souza.

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca, 2023

Qtrilmet proponowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 u dorosłych, którzy mają trudności z tradycyjnymi lekami. Europejska Agencja Leków ustaliła, że korzyści, jakie przynosi ten nowy lek na cukrzycę, przewyższają ryzyko wynikające z jego stosowania.

Qtrilmet jest lekiem stosowanym w leczeniu cukrzycy. Składa się z trzech substancji czynnych: metforminy, saksagliptyny i dapagliflozyny.

Cukrzyca

Lek ten jest wskazany w leczeniu pacjentów cierpiących na cukrzycę typu II i wiąże się z regulowaniem poziomu glukozy we krwi, który nie może być odpowiednio regulowany metforminą w monoterapii lub saksagligliflozyną czy dapagliflozyną.

Stosowanie leku Qtrilmet u osób z cukrzycą obejmuje także pacjentów leczonych sulfonylomocznikiem, którzy nie są w stanie regulować poziomu glukozy we krwi.

Jak stosować lek na cukrzycę Qtrilmet?

Qtrilmet jest lekiem na receptę i występuje w dwóch różnych dawkach:

  • Metformina 850 mg / Saksagliptyna 2,5 mg / Dapagliflozyna 5 mg,
  • Metformina 1000 mg / Saksagliptyna 2,5 mg / Dapagliflozyna 5 mg.

Aby obliczyć dawkę Qtrilmetu, której potrzebujesz, należy wziąć pod uwagę dawkę metforminy, którą przyjmujesz do czasu rozpoczęcia leczenia nowym lekiem. Ogólnie rzecz biorąc, po ocenie odpowiedniego stężenia dla każdego przypadku, wytyczne do stosowania to 2 tabletki raz dziennie. Najlepiej przyjmować lek razem z jedzeniem.

Być może uznasz także ten artykuł za interesujący: Metformina: zastosowania i środki ostrożności

Jak działa Qtrilmet?

Cukrzyca typu II jest chorobą, która ma swoją przyczynę w produkcji insuliny przez trzustkę. Chociaż może się zdarzyć również, że organizm sam nie jest w stanie używać insuliny w sposób, który jest skuteczny. Ponadto insulina jest nam niezbędna do przekształcenia glukozy w energię.

Kiedy chorujesz na cukrzycę, masz zbyt wysoki poziom glukozy we krwi. Choroba ta może być leczona Qtrilmetem, który składa się z trzech substancji czynnych, z których każda wywiera inny wpływ:

  • metformina działa poprzez zmniejszenie produkcji glukozy i jej wchłaniania;
  • saksagliptyna wywiera działanie, blokując aktywność hormonów uwalnianych po posiłku, pozwalając trzustce rozpocząć produkcję insuliny. Gdy wystąpi ta blokada, saksagliptyna powoduje, że trzustka produkuje więcej insuliny, jeśli poziom glukozy we krwi wzrasta. Ponadto ta substancja czynna pomaga zmniejszyć ilość glukozy wytwarzanej w wątrobie;
  • dapagliflozyna to substancja czynna działająca na białko w nerkach zwane sodem i komodą 2 (SGLT2). To białko sprzyjające usuwaniu glukozy z krwi. Sprzyja przejściu glukozy do moczu, dzięki czemu można ją wyeliminować, osiągając w ten sposób obniżenie poziomu glukozy we krwi.

 

Lek na cukrzycę
Dawka metforminy określa zastosowanie leku Qtrilmet.

Jakie korzyści wykazano w leczeniu Qtrilmetem?

Połączenie metforminy, saksagliptyny i dapagliflozyny okazało się pomocne, ponieważ są one skuteczne w obniżaniu stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą typu II. Co ważne, zaobserwowano spadek glukozy w badaniu hemoglobiny glikowatej (HbA1c) po sześciu miesiącach stosowania opisywanego leku.

Ta hemoglobina jest wiarygodnym wskaźnikiem poziomu glukozy we krwi. Wartości HbA1c u pacjentów z cukrzycą są zwykle większe niż 8%. Z tego powodu w przeprowadzonych badaniach analizowano zmniejszenie ich do co najmniej 7%. Ogólnie rzecz biorąc, Qtrilmet osiąga obniżenie poziomu HbA1c o 0,51%.

Jednakże w innych badaniach obserwowano, że lek Qtrilmet zmniejsza średni poziom HbA1c o 0,82%, w porównaniu z pacjentami, którzy nie przyjmowali tego leku, u których obserwowano zmniejszenie tylko o 0,10%.

Badanie poziomu cukru
Poziom hemoglobiny glikowatej jest badaniem krwi, które mierzy skuteczność leczenia cukrzycy.

Jakie są skutki uboczne?

Podobnie jak wszystkie leki, Qtrilmet może również powodować pewne działania niepożądane. Jakie? Najczęściej występujące to:

  • zakażenia nosa i gardła,
  • hipoglikemia – może wystąpić w skojarzeniu z sulfonylomocznikiem.

Qtrilmet jest przeciwwskazany, jeśli pacjent ma nadwrażliwość na którąkolwiek z trzech substancji czynnych w swoim składzie. Nie należy go również stosować u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Zapewne zaciekawi Cię także nasz inny artykuł: Jak kontrolować stan przedcukrzycowy: 5 podpowiedzi

Nowy lek na cukrzycę: wnioski

Europejska Agencja Leków ustaliła, że korzyści płynące z przyjmowania Qtrilmetu przeważają się w porównaniu z ryzykiem, jakie może stwarzać. Z tego powodu zaleciła zezwolenie na jego stosowanie, jednak badania dotyczące zażywania tego preparatu cały czas postępują.

Ten artykuł został napisany i zweryfikowany przez farmaceutkę Marię Vijande.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • (2019). Summary of opinion: Qtrilmet,metformin hydrochloride / saxagliptin / dapagliflozin. Case Medical Research. https://doi.org/10.31525/cmr-1d401a8

  • (2019). Human medicines European public assessment report (EPAR): Qtrilmet, metformin hydrochloride / saxagliptin / dapagliflozin, Diabetes Mellitus, Type 2, Date of authorisation: 11/11/2019, Status: Authorised. Case Medical Research. https://doi.org/10.31525/cmr-23ef88d

  • Reyes, B. (1982). Diabetes mellitus tipo II. Acta Méd. Colomb.


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.