Poród lotosowy: szczegóły, możliwe zagrożenia i korzyści

Rodziny czują, że poród lotosowy szanuje świętość narodzin, ale mogą się narazić na wielkie ryzyko. W tym artykule powiemy Ci wszystko na ten temat.
Poród lotosowy: szczegóły, możliwe zagrożenia i korzyści
María Irene Benavides Guillém

Napisane i zweryfikowane przez lekarz María Irene Benavides Guillém.

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Wiele kobiet uważa, że ​​poród stracił swoje znaczenie emocjonalne i duchowe. Szukają więc opcji, takich jak poród lotosowy. Jednak tym, co przekształciło poród w skrajnie zmedykalizowany, metodyczny i kontrolowany zabieg szpitalny, była chęć zmniejszenia śmiertelności i zachorowalności matek i dzieci.

Właściwa opieka nad matkami i dziećmi jest priorytetem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Stosując interwencje medyczne oparte na dowodach naukowych uzyskano spektakularne wyniki w tej dziedzinie. Udało się zmniejszyć przybliżone globalne ryzyko śmierci matek przy porodzie, z 1 zgonu na 73 kobiety do 1 na 180.

Dlatego ważne jest, aby rodzice dobrze się poinformowali, zanim decydują, w jaki sposób ich dziecko ma przyjść na świat. Obejmuje to praktyki nieoparte na dowodach naukowych, takie jak poród lotosowy.

Co to jest poród lotosowy?

Poród lotosowy polega na nieprzycinaniu pępowiny po urodzeniu dziecka. Dziecko pozostaje przyczepione do pępowiny i łożyska do momentu samoistnego odłączenia się. W praktyce, następuje to między trzecim a dziesiątym dniem po urodzeniu.

Najpierw myje się łożysko, aby usunąć wszelkie resztki krwi. Następnie starannie zawija się je w chłonny materiał, taki jak pielucha. Na koniec smaruje się solą i aromatycznymi ziołami, aby regulować wilgotność łożyska i zapobiegać nieprzyjemnym zapachom.

Dowiedz się więcej również na ten temat: Metoda przygotowania do porodu Bonapace

Jakie pochodzenie ma poród lotosowy?

Poród lotosowy został tak nazwany na cześć Clair Lotus Day. W 1974 roku zaobserwowała ona, że ​​nowo narodzone szympansy nie zostają oddzielone od łożyska, ale następuje to w sposób naturalny. To skłoniło ją następnie do zastanowienia, czy opieka porodowa jaką się zapewnia nad kobietą i dzieckiem, to najlepsza opcja.

Do czego służy pępowina i łożysko?

Bez łożyska ciąża nie mogłaby zaistnieć ani się utrzymać. Organ ten działa bowiem jak bariera ochronna, uniemożliwiając układowi odpornościowemu matki atakowanie dziecka tak, jakby było ciałem obcym.

Z drugiej strony przez łożysko i pępowinę z organizmu matki do płodu przechodzi tlen i wszystkie składniki odżywcze potrzebne dziecku do rozwoju. Natomiast gdy niemowlę się rodzi, zaczyna dostarczać tlen do krwi przez własne płuca.

Dziecko w macicy
Łożysko jest narządem zdolnym do odżywiania dziecka podczas jego pobytu w łonie matki.

Jakie korzyści ma przynieść poród lotosowy?

Pierwszą korzyścią, którą ma przynieść poród lotosowy, jest zapobieganie rozwojowi anemii u dziecka. Miałoby to wynikać z faktu, że przepływ krwi z łożyska nie ulega przerwaniu. Przypuszcza się również, że skoro nie przecina się pępowiny, nie ma ryzyka jej zakażenia.

Należy jednak bardzo jasno stwierdzić, że to wszystko są hipotezy. Nie ma naukowych dowodów na ich poparcie.

Dlaczego niektóre rodziny wybierają poród lotosowy?

Jednak głównym powodem, dla którego matki i ojcowie wybierają poród lotosowy, nie wiąże się z żadnym z powyższych czynników. Rodzice wybierają tę opcję, postrzegają ją jako alternatywę, która nadaje narodzinom dziecka bardziej duchowe znaczenie.

Z perspektywy porodu lotosowego, łożysko jest świętym organem, symbolem życia, płodności i nierozerwalnej więzi między matką a jej dzieckiem. Ta praktyka niejako pieczętuje prawo matki i noworodka do wyboru warunków porodu.

Jaki ma to mieć wpływ na samopoczucie dziecka?

Z perspektywy porodu lotosowego pępowina i łożysko tworzą jedną całość z ciałem noworodka. I to on musi zdecydować, kiedy będzie gotowy do zerwania więzi.

Uważa się, że dzięki pozostawieniu łożyska i pępowiny nie naraża się dziecka na szok spowodowany nagłym oddzieleniem od matki i organu, który chronił je w czasie ciąży. Inny czynnik również wiąże się z czynnikiem emocjonalnym.

Ponieważ nie można przemieszczać niemowlęcia, gdyż jest ono nadal przyczepione do łożyska, rodzice twierdzą, że spędzają więcej czasu z dzieckiem.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą poród lotosowy?

Po przeczytaniu tych argumentów może dochodzisz do wniosku, że poród lotosowy przynosi mnóstwo korzyści. I pewnie zastanawiasz się, dlaczego więc nie stosuje się go powszechnie? Jak wspomniano, nie ma naukowych dowodów przemawiających za tym, ze stanowi bezpieczną i korzystną praktykę.

Przeciwnie, poród lotosowy uważa się raczej za ryzykowny, dlatego lekarze odradzają ten zabieg. Ciągle nie ma solidnych dowodów na jego korzyść. Ponadto istnieją doniesienia o przypadkach, w których stanowił zagrożenie dla życia i zdrowia noworodków. Dlatego nie uznaje się się go ani za etyczny ani efektywny.

Wbrew oczekiwaniom, że nie przecinając pępowiny unikamy ryzyka zakażenia dziecka, uważa się, że rozkładające się łożysko staje się źródłem bakterii. Odnotowano przypadki zapalenia pępka (zakażenie pępka) i posocznicy, czyli sepsy (zakażenie krwi).

Niekontrolowany i trwały wypływ krwi z łożyska może ponadto prowadzić do żółtaczki (zażółcenia oczu i skóry), czerwienicy (zbyt wiele czerwonych krwinek powodujących wzrost lepkości krwi) i zakrzepicy.

„Specjalistyczna opieka przed, w trakcie i po porodzie może uratować życie kobiet w ciąży i noworodków”

– Światowa Organizacja Zdrowia –

Jakie są więc zalecenia?

Podejmując decyzję co do okoliczności, w jakich chcemy, by przyszło na świat nasze dziecko, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Zdobądź wiarygodne informacje, korzystając z odpowiednich źródeł. Zawsze warto wszystkie wątpliwości i pytania zgłaszać zaufanemu lekarzowi.
 • Droga porodu (poród przez pochwę lub cięcie cesarskie) będzie zależała od stanu zdrowia matki, przebiegu ciąży i samopoczucia dziecka. Podjęcie decyzji będzie łatwiejsze, jeśli ciąża poddana jest rozsądnej kontroli i zostaną przeprowadzone wszystkie wskazane badania.
 • Jeśli chodzi o decyzję, czy urodzić dziecko w domu czy w szpitalu, można to wziąć pod uwagę, jeśli ciąża jest niskiego ryzyka. Oznacza to, że nie ma danych wskazujących, że matka lub dziecko mogą być w niebezpieczeństwie.
 • Łatwy i szybki dostęp do ośrodka zdrowia w razie potrzeby jest kluczową kwestią. Działanie opieki zdrowotnej nie wygląda tak samo we wszystkich krajach i nawet 40% ciąż uważanych za niskiego ryzyka może się skomplikować w momencie porodu.
 • Zdecydowanie zaleca się ponadto dobre przygotowanie do porodu. Obejmuje ono szkołę rodzenia i inne i kursy prenatalne.

Aktywne zarządzanie porodem

Krwotok poporodowy pozostaje najczęstszą przyczyną śmierci matek. Aktywne zarządzanie porodem lub trzecią fazą porodu stanowi niezbędną interwencję w celu uniknięcia tej komplikacji.

Kiedy mówimy o aktywnym zarządzaniu, mamy na myśli 3 zachowania:

 1. Podanie leku, który pomaga macicy w skurczach. Lekiem par excellence jest oksytocyna. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest to główne zalecenie.
 2. Kontrolowane wyciąganie pępowiny.
 3. Masaż macicy.

Opóźnione zaciśnięcie pępowiny

WHO zaleca również opóźnione zaciskanie pępowiny, które polega na tym, aby nie zaciskać ani nie przecinać pępowiny od razu, ale odczekać co najmniej 1 minutę po urodzeniu dziecka.

Opóźnione zaciśnięcie pępowiny zapobiega anemii i innym poważnym chorobom, które mogą mieć wpływ na niemowlę. Nie dotyczy to jedynie wyjątków, w których nastąpiły powikłania przy porodzie lub noworodek wymaga wspomagania oddychania.

Pełna szacunku opieka położnicza

Zalecenia międzynarodowych organizacji zajmujących się ciążą i porodem mają na celu godne i pełne szacunku traktowanie matki, ochronę jej prywatności, poufności i integralności.

Celem jest nie tylko zapobieganie chorobom i zgonom matek, ale także wzmocnienie pozycji kobiet i dochodzenie ich praw. Proces ten rozpoczyna się przed poczęciem i trwa nadal po urodzeniu dziecka.

Rodzić po ludzku

Po porodzie, gdy matka czuje się dobrze, a dziecko urodziło się bez powikłań, należy przez pierwszą godzinę zachować kontakt skóra do skóry, aby ułatwić późniejsze karmienie piersią.

Noworodka umieszcza się na brzuchu matki, starannie osusza się jego ciałko a także ocenia oddech. Po porodzie oczekuje się, aż upłynie czas do zaciśnięcia pępowiny od 1 do 3 minut. Następnie dziecku zakłada się specjalny czepek i okrywa się je suchym kocem.

Nie należy zapominać o pozostałych rutynowych zabiegach przy noworodku. Należy je jednak odłożyć na okres po tej pierwszej godzinie, kiedy dziecko pozostaje w bliskim kontakcie z matką.

Podczas porodu
Ideą medykalizacji porodu jest zmniejszenie ryzyka śmierci matki i płodu. Jednak organizacje międzynarodowe zalecają większą humanizację tego procesu.

Polecamy ci również lekturę tego artykułu: Techniki oddychania przy porodzie

Poród lotosowy nie jest zalecany

Nie można ignorować faktu, że pomimo braku jakichkolwiek naukowych dowodów na poparcie porodu lotosowego, rodzice, którzy go doświadczyli, uważają to za pozytywne doświadczenie, które mogliby powtórzyć.

Po części dzieje się tak, ponieważ uczucia, przekonania, myśli, emocje i duchowość człowieka są istotną częścią życia. Wiedza medyczna ma tendencję do skupiania się jedynie na biologicznych i fizycznych aspektach, pomijając inne ludzkie potrzeby.

Jednak opieka medyczna nie musi się kojarzyć z zimnym, odczłowieczonym lub traumatycznym porodem. Istnieją sposoby na holistyczne pogodzenie potrzeb matki, ojca i dziecka nie narażając przy tym żadnego z nich na jakiekolwiek ryzyko.

W ramach przygotowań do porodu należy zbadać i zweryfikować rodzaj opieki udzielanej w danej placówce. Chociaż poród lotosowy nie jest więc zalecany, istnieją liczne alternatywy, które stosuje wiele ośrodków zdrowia, aby matki mogły “rodzić po ludzku”.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Steer-Massaro C. Neonatal Omphalitis After Lotus Birth. J Midwifery Womens Health. 2020;65(2):271-275.
 • Gönenç İM, Aker MN, Ay E. Qualitative Study on the Experience of Lotus Birth. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2019;48(6):645-653.
 • Hart Hayes E. Placentophagy, Lotus Birth, and Other Placenta Practices: What Does the Evidence Tell Us? J Perinat Neonatal Nurs. 2019;33(2):99-102.
 • Bonsignore A, Buffelli F, Ciliberti R, Ventura F, Molinelli A, Fulcheri E. Medico-legal considerations on “Lotus Birth” in the Italian legislative framework. Ital J Pediatr. 2019;45(1):39.
 • Ittleman BR, German KR, Scott E, Walker V, Flaherman VJ, Szabo J et al. Umbilical Cord Nonseverance and Adverse Neonatal Outcomes. Clin Pediatr (Phila). 2019;58(2):238-240.
 • Ahmad N, Nor SFS, Daud F. Understanding Myths in Pregnancy and Childbirth and the Potential Adverse Consequences: A Systematic Review. Malays J Med Sci. 2019;26(4):17-27.
 • Monroe KK, Rubin A, Mychaliska KP, Skoczylas M, Burrows HL. Lotus Birth: A Case Series Report on Umbilical Nonseverance. Clin Pediatr (Phila). 2019;58(1):88-94.
 • Ittleman BR, Szabo JS. Staphylococcus lugdunensis sepsis and endocarditis in a newborn following lotus birth. Cardiol Young. 2018;28(11):1367-1369.
 • Zinsser LA. Lotus birth, a holistic approach on physiological cord clamping. Women Birth. 2018;31(2):e73-e76.
 • Tricarico A, Bianco V, Di Biase AR, Iughetti L, Ferrari F, Berardi A. Lotus Birth Associated With Idiopathic Neonatal Hepatitis. Pediatr Neonatol. 2017;58(3):281-282.
 • Rodríguez A. Una tendencia en la asistencia al nacimiento: El parto lotus. [tesis]. Universidad de Jaén; 2017.
 • Vidhya, Kalaimathy A. Lotus Birth -A Ritual or Scientific. Asian J. Nursing Edu. and Research. 2011;1(3): 92.93.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.