Osobowość INFJ: najrzadsza ze wszystkich

Osobowość INFJ zyskała na popularności w ostatnich latach. Zobaczmy, czym się wyróżnia, na czym się opiera i jakie ma cechy.
Osobowość INFJ: najrzadsza ze wszystkich
Elena Sanz

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Elena Sanz.

Ostatnia aktualizacja: 23 października, 2023

Teoria 16 osobowości jest bardzo popularna zarówno w psychologii, jak i w kulturze popularnej. Istnieje kilka testów i kwestionariuszy katalogujących, któremu typowi odpowiada każda osoba. Wśród nich szczególnie wyróżnia się wskaźnik Myers-Briggs. Natomiast  pośród typów charakterologicznych na szczególną uwagę zasługuje osobowość INFJ.

Niezależnie od tego, czy interesujesz się psychologią, czy nie, na pewno Cie zaintryguje. Określa się ją również jako osobowość prawnika lub osobowość idealisty. W każdym razie ma cechy, które pozwalają wyraźnie odróżnić ją od pozostałych. A co najciekawsze, Centrum Zastosowań Typów Psychologicznych szacuje, że tylko 1 do 3% populacji przejawia tę osobowość.

Czym się wyróżnia osobowość INFJ?

La personalidad INFJ es poco común
Osobowość INFJ może być intrygująca dla wielu osób, zwłaszcza ze względu na pewne sprzeczne aspekty.

Jak wspomnieliśmy, osobowość INFJ jest jedną z 16 osobowości według wskaźnika Myers-Briggs. Test ma na celu określenie typu osobowości jednostki. Jest bardzo przydatny podczas rekrutacji ponieważ bada, jak człowiek zachowuje się w środowisku pracy i jak podejmuje decyzje.

Wskaźnik opracowano w oparciu o idee Carla Gustava Junga, w szczególności te przedstawione w jego książce Typy psychologiczne (1921). Spośród całego katalogu osobowości w tym teście osobowość INFJ zawsze wypada najbardziej ekstrawagancko.

Są ku temu dwa powody: po pierwsze, jest najmniej powszechna ze wszystkich, a po drugie, łączy w sobie cechy, które powszechnie uważa się za nie do pogodzenia. W bardzo prostych słowach osobowość INFJ określa osoby jako introwertyczne, intuicyjne, wrażliwe i osądzające.

Te cztery cechy tworzą kategorię INFJ, której akronim odpowiada angielskim terminom (Introverted, Intuitive, Feeling and Judgeing ).

Cechy osobowości INFJ

Wokół osobowości INFJ narosło wiele mitów. Niektóre z nich wyolbrzymiają jej cechy, inne po prostu przedstawiają je całkowicie fałszywie. Pewne jest, że osoby o tej introwertycznej osobowości wyróżniają się następującymi cechami:

 • Są współczujące: INFJ są bardzo współczujące, co z kolei wyraża się w wysokim poczuciu empatii. Nie boją się demonstrować tych cech, gdy jest to konieczne, chociaż intuicja zawsze pośredniczy w ich zachowaniach. Co więcej, praktykują współczucie w oparciu o swoje przekonania, wartości i zawsze ze swojej perspektywy.
 • Łączą emocje z logiką: INFJ są często bardzo sentymentalne. Ale to półprawda, ponieważ ich emocje są zawsze uwarunkowane rozumowaniem. Mają obiektywne postrzeganie dobra i zła i na tej podstawie mają nadzieję przekształcać rzeczywistość. Są emocjonalne, to prawda, ale nigdy całkowicie nie porzucają logiki.
 • Podobnie, są chętne do pomocy: osobowość INFJ zawsze wykazuje chęć pomocy. Po nawiązaniu kontaktu z inną osobą, co może zająć trochę czasu, osoby o tych cechach nie wahają się jej pomóc. Robią to jednak zachowując własną przestrzeń, ponieważ po pewnym czasie mogą się zmęczyć i potrzebować samotności.

Ponadto:

 • Mają idealistyczne myśli: gdybyśmy musieli podkreślić cechę osobowości INFJ, byłby to idealizm. Jednak jest to typ, który zawsze będzie próbował doprowadzić do działania. Nie są biernymi marzycielami, ale szukają sposobów na przełożenie tych marzeń na rzeczywistość.
 • Są zorganizowane: oprócz wszystkich powyższych cech, INFJ wysoce zorganizowane. I chodzi nie tylko o samą organizację, ale są planistami i kiedy sprawują kontrolę, robią to na tej podstawie. Nie przeszkadza im to w podejmowaniu szybkich decyzji, kiedy jest taka potrzeba. Chociaż w miarę możliwości będą działać bardziej metodycznie.

Mocne i słabe strony tej osobowości

La personalidad INFJ es buena para los trabajos
Kreatywność, dyscyplina i organizacja, które charakteryzują te osoby, są szczególnie przydatnymi atrybutami w środowiskach pracy.

Jak widzieliśmy, specyfika tej osobowości nie jest przypadkowa. Łączy w sobie po trochu wszystkie cechy, a nawet te, które ze sobą kolidują. Pamiętajmy przy tym, że INFJ są również introwertykami. Ich mocne i słabe strony to:

Silne strony

 • Mają zdolności związane z kreatywnością lub sztuką.
 • Cenią bliskie lub głębokie relacje.
 • Ponadto zachowują się z dużą rezerwą, szczególnie wobec nieznajomych.
 • Zawsze szukają sposobów na zmianę swojego otoczenia poprzez działanie.
 • Potrafią żyć w samotnością, choć nie przeszkadza im to w aktywnym spędzaniu czasu w grupie.
 • Mają wysoką wrażliwość, którą, w towarzystwie swojego rozumu, wykorzystują do interpretacji świata.

Słabości

 • Wyczerpują się, gdy spędzają zbyt dużo czasu w relacjach z innymi.
 • Unikają konfrontacji lub nie wiedzą, jak ją odpowiednio kontrolować.
 • Ich idealizm może prowadzić do bardzo wysokich oczekiwań.
 • Mogą ustanowić barierę w relacjach, która utrudnia ich pełne poznanie.
 • W niektórych sprawach mogą wykazywać duży upór (nawet w tych, które są skazane na porażkę).
 • W pewnych kontekstach mogą działać bardzo emocjonalnie.

Osobowość INFJ odpowiada kilku atrybutom funkcji poznawczych ustalonych przez Junga i wskaźnikowi Myers-Briggs: myśleniu, odczuwaniu, doznaniu i intuicji.

Dominującą funkcją jest ich introwertyczna intuicja, która może działać przeciwko nim, gdy są nieco uparci. Funkcję pomocniczą pełni ich ekstrawertyczne odczuwanie, dzięki czemu są świadomi emocji innych.

Jako uzupełnienie, choć z mniejszym wyeksponowaniem niż poprzednie funkcje, w charakterze trzeciorzędnej funkcji odnajdujemy myślenie introwertyczne. I na końcu mają w mniejszym stopniu rozwinięte ekstrawertyczne doznawanie. Ta ostatnia funkcja, choć nie tak rozbudowana, sprawia, że INFJ pozostają w kontakcie z rzeczywistością.

Niektórzy twierdzą, że osoby takie jak Taylor Swift i Oprah Winfrey mają wystarczająco dużo cech, aby być INFJ. Jak widać, jest to bardzo złożona osobowość, co z kolei klasyfikuje ją jako niezwykłą.

Podsumowując

Na koniec przypominamy, że ten i inne wskaźniki osobowości mają jedynie charakter orientacyjny. Jeśli w teście Twoje odpowiedzi wskazują, że masz osobowość INFJ, nie powinieneś warunkować swoich działań lub myśli powyższymi kryteriami. Przede wszystkim powinieneś być sobą, a nie zakotwiczać tego, kim jesteś, w teście, który nie może z całą pewnością zmierzyć tego, co czujesz, myślisz lub robisz.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.