Dlaczego wolność i rozwiązłość to dwie bardzo różne rzeczy?

Wolność jest prawem, które przynosi korzyści jednostce i społeczeństwu. Rozwiązłość to nadużycie, które wyrządza krzywdę sobie i innym. Odkryj różnice między tymi dwoma koncepcjami.
Dlaczego wolność i rozwiązłość to dwie bardzo różne rzeczy?
Elena Sanz

Napisane i zweryfikowane przez psycholog Elena Sanz.

Ostatnia aktualizacja: 27 września, 2022

Wolność jest podstawowym prawem i nieodłącznym stanem wielu ludzi . W jej imieniu toczono bitwy, całe narody znikały, a społeczeństwa ulegały przemianie. Wszyscy rodzimy się wolni i musimy tacy pozostać przez całe życie. Nie możemy jednak mylić wolności z rozwiązłością; jeśli to zrobimy, możemy skrzywdzić innych i siebie.

Być może, gdy myślisz o rozwiązłości, przychodzą ci na myśl obrazy hedonizmu, rozwiązłości seksualnej lub nadużywania substancji. Nie chodzi jednak o konkretne działania, ale o motywy, które za nimi stoją. W rzeczywistości to, co w jednym społeczeństwie uważa się za wolność, w innym jest często uważane za rozwiązłość (pomyśl na przykład o homoseksualizmie lub prawie kobiety do ubierania się tak, jak jej się podoba).

W związku z tym może być trudno odróżnić te dwie koncepcje, ale jest to bardzo ważne i konieczne. Zależnie od tego, co nimi obejmujemy, możemy iść przez życie pełne i harmonijne lub bolesne, pełne ekscesów i dalekie od równowagi.

Wolność i rozwiązłość: czy są to podobne pojęcia?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że wolność i rozwiązłość to te same pojęcia na różnym stopniu zaawansowania. Oznacza to, że nadmiar pierwszego staje się drugim.

Jednak ich różnice wykraczają poza to spojrzenie i mają charakter nie tylko ilościowy, ale także jakościowy. Zanim jednak je opiszemy, zdefiniujmy te dwa pojęcia.

Wolność jest rozumiana jako prawo istot ludzkich do samostanowienia i działania z własnej, wolnej woli, bez zewnętrznego nacisku lub przymusu. W ten sposób każda osoba może wybrać, jak myśleć, jak mówić i jak działać bez uwarunkowań. Trzeba to jednak robić odpowiedzialnie i zgodnie z normami społecznymi i moralnymi.

Innymi słowy, w pewnym sensie prawdziwa wolność jest utopią. Nikt z nas nie jest całkowicie wolny, o ile podlegamy prawom i nakazom etycznym, i musimy szanować wolności innych.

Z kolei rozwiązłość jest nadmiernym i niezrozumiałym wykorzystaniem wolności jednostki. W tym przypadku myśli, słowa i czyny nie odpowiadają naturalnym ograniczeniom, o których mówimy, i dlatego stają się obelżywe i szkodliwe dla siebie lub innych. Nie ma żadnej odpowiedzialności i szacunku. Nie ma ograniczeń.

Wolność słowa
Na przykład wolność wypowiedzi jest rozumiana jako fundamentalna część praw, które przysługują ludziom.

Podoba Ci się ten artykuł? Możesz też przeczytać: Jakie znaczenie ma wolność wypowiedzi?

Główne różnice między wolnością a rozwiązłością

Na podstawie tych definicji możemy już zorientować się, czym różnią się te dwa pojęcia. Jednak dla jasności przeanalizujemy je poniżej według schematu.

Wolność jest prawem; rozwiązłość jest naruszeniem praw

To jedna z głównych różnic między wolnością a rozwiązłością. Ta pierwsza jest podstawowym prawem, z którego powinni korzystać wszyscy ludzie. Ta druga wręcz przeciwnie, jest naruszeniem praw.

Rozwiązłość może zagrażać prawu do życia (na przykład, gdy prowadzimy samochód pod wpływem alkoholu); prawu do wolności seksualnej (w przypadku seksu bez zgody) lub prawu do zdrowia (w przypadku zażywania narkotyków lub napaści na innych).

W imię tej niezrozumianej „wolności” możemy wyrządzić szkody fizyczne, emocjonalne i moralne oraz łamać ważne prawa człowieka. Rozwiązłość wiąże się z brakiem etyki i empatii, przestępczością, nadużyciami i brakiem szacunku.

Granice lub ich brak

Wolność jest zawsze ograniczona zbiorem zasad. Mogą to być reguła prawne (prawa), społeczne (ustalone przez daną kulturę) lub moralne (podlegające etyce). W każdym razie istnieją granice czyichś pragnień i nie wszystko jest właściwe, aby osiągnąć nasze cele lub wykonać naszą wolę.

Natomiast w przypadku rozwiązłości nie bierze się pod uwagę żadnych granic. Wszystkie granice zostają przekroczone i zaspokajane są tylko bezmyślne pragnienia i samolubne impulsy.

Odpowiedzialność kontra nieodpowiedzialność

Wolność jest zdolnością do samostanowienia, ale zawsze pociąga za sobą odpowiedzialność. Wolna osoba może wybierać, ale nadal jest odpowiedzialna za swoje czyny i ich konsekwencje. Jest zawsze świadoma tego, jak swoimi działaniami może wpływać na swoje życie i życie innych.

Z drugiej strony osoba rozwiązła lekceważy te sprawy. Nie przewiduje konsekwencji i kieruje się pragnieniem natychmiastowej przyjemności.

Korzyść kontra szkoda

Ostatecznie główna różnica między wolnością a rozwiązłością polega na tym, że jedna jest korzystna dla jednostki i społeczeństwa, a druga może być bardzo szkodliwa dla nich obu. Wolność poprawia i ułatwia życie w społeczeństwie, ponieważ zakłada szacunek i współistnienie. Z drugiej strony rozwiązłość może prowadzić do przestępstw, wykroczeń i nadużyć.

Kradzież to rozwiązłość, a nie wolność
Kradzież i rabunek to wyraz rozwiązłości, gdy ktoś postanawia wyrządzić innej osobie krzywdę.

Nauka odróżniania wolności od rozwiązłości

Ponieważ są to terminy związane z socjalizacją, dorośli mają obowiązek uczyć dzieci różnic między tymi dwoma pojęciami. Edukacja w zakresie wartości i inteligencji emocjonalnej od dzieciństwa może torować drogę, ale okres dojrzewania to kluczowy czas, aby naprawdę zrozumieć tę wiedzę.

W tym okresie buntu młodzi ludzie mają tendencję do działania w poszukiwaniu pełnej satysfakcji, działając pod wpływem impulsu i przeciwstawiając się władzy. Jeśli nie otrzymają odpowiedniego kierownictwa w wieku młodzieńczym, są w stanie przekroczyć granicę między wolnością i rozwiązłością i podjąć wiele niewłaściwych decyzji.

W rzeczywistości korzystanie z wolności ze świadomością i odpowiedzialnością to praca, którą musimy szlifować przez całe życie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.