Depresja – 6 aspektów choroby, które powinnaś poznać

21 listopada, 2017
Walka z poważną depresją wymaga nie tylko leczenia farmakologicznego, ale i odpowiedniej terapii.

Depresja to bardzo poważna i z każdym rokiem coraz bardziej powszechna w społeczeństwie choroba. Żyjemy w czasach bardzo szybkiego postępu technologicznego i częstych rewolucji kulturowych.

W obliczu tak gwałtownych zmian stosunkowo małą uwagę przykłada się do emocjonalnych aspektów ludzkiego życia. Stąd właśnie wynikają takie problemy jak depresja.

Jeśli chciałabyś dowiedzieć się więcej o różnych aspektach tej choroby, koniecznie czytaj dalej i poznaj 6 z nich.

Depresja to jedna z najpowszechniejszych chorób w dzisiejszym świecie. Często osoba chora wcale nie wysyła wyraźnych sygnałów, że coś niepokojącego dzieje się w jej życiu. Cierpi więc w ciszy i samotności.

Prawdą jest, że świadomość zagrożeń czy objawów chorób psychicznych jest w społeczeństwie znikoma. Stąd też mało kto wie, jak i z kim rozmawiać, gdy na horyzoncie pojawia się widmo depresji.

Wiele osób wybiera samotną walkę i na zewnątrz zdaje się funkcjonować zupełnie normalnie. Nie jest to jednak najlepszym rozwiązaniem.

Zobacz:Smutek i przygnębienie? – Przegoń je tymi nawykami!

Mylne jest także utożsamianie depresji ze smutkiem. Depresji – w przeciwieństwie do smutku i innych negatywnych emocji – nie da się po prostu przeczekać. Depresja to bowiem o wiele poważniejszy problem o bardzo złożonych przyczynach.

Często zapominamy, że smutek może mieć pozytywny wpływ na nasze życie – pozwala na refleksję, przemyślenie pewnych spraw i ruszenie naprzód.

W przypadku depresji ciężko mówić o tego typu zaletach adaptacyjnych – to bardzo mroczny proces, odbierający radość życia i chęć do działania. Poniżej zdradzimy Ci 6 aspektów tej choroby, które warto mieć na uwadze.

Depresja i jej 6 aspektów

1. Anhedonia w poważnej depresji

Anhedonia to utrata zdolności do odczuwania czy czerpania przyjemności.

Sam smutek to za mało, by móc mówić o depresji; dopiero takie objawy jak całkowite zniechęcenie i utrata chęci życia mogą świadczyć o rozwoju tej poważnej choroby psychicznej. Anhedonii towarzyszą takie objawy jak:

 • utrata zainteresowania otaczającym światem
 • brak zdolności odczuwania przyjemności
 • przewlekłe zmęczenie
 • ciągłe rozdrażnienie
 • brak inicjatywy
 • brak możliwości działania, nie wynikający z problemów fizycznych
 • brak energii

2. 5 objawów podstawowych

Według Diagnostycznego i statystycznego podręcznika zaburzeń psychicznych (DSM) istnieje grupa 5 objawów, które praktycznie zawsze występują u pacjentów z depresją i o które w pierwszej kolejności należy opierać diagnozę tej choroby.

Oto lista objawów, które można rozpatrywać w ten sposób:

 • depresyjne myśli przez większość dnia i niemal codziennie
 • utrata zainteresowania aktywnościami, które wcześniej sprawiały przyjemność
 • bezsenność lub nadmierna senność
 • nagła utrata masy ciała lub przybieranie na wadze w bardzo krótkim czasie
 • problemy z koncentracją
 • niezdolność podejmowania decyzji
 • poczucie winy
 • przewlekłe zmęczenie
 • myśli samobójcze
 • otępienie i powolność

3. Aspekty niezwiązane z depresją

Ten sam podręcznik diagnostyki chorób psychicznych (DSM), o którym wspomnieliśmy powyżej, wymienia także sytuacje, w których nie pewnych objawów nie należy utożsamiać z depresją. Oto one:

 • Depresja nie może być mylona z bólem związanym ze stratą bliskiej osoby.
 • Depresji nie należy mylić z takimi procesami jak tęsknota czy żałoba.
 • Nie można diagnozować głębokiej depresji u osób, u których występują takie zaburzenia jak mania, psychoza czy inne rodzaje chorób psychicznych.

4. Depresja nie jedno ma oblicze

Ta zasada dotyczy oczywiście wszelkich chorób – zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Jest to jednak szczególnie ważne w przypadku depresji.

Każdy przypadek jest wyjątkowy i przebieg choroby bardzo różni się w zależności od okoliczności czy indywidualnych cech pacjenta.

Problemy kobiety

Świadomość tego faktu jest niezbędna do prawidłowego leczenia i prowadzenia terapii u danej osoby. Depresja ma różne oblicza, a dwa podstawowe typy są następujące:

 • Jednorazowy epizod głębokiej depresji: objawy występują raz w ciągu życia, ale z dużym nasileniem.
 • Depresja nawracająca: najczęściej dotyczy pacjentów, u których po raz pierwszy chorobę zdiagnozowano jeszcze w wieku nastoletnim, a następnie nawroty pojawiają się co najmniej raz w dorosłym życiu.

5. Jakie są źródła depresji?

Głęboka depresja to bardzo złożona choroba o wielu obliczach, ale także o wielu niewiadomych – zarówno dla samych chorych, jak i dla naukowców i lekarzy.

Aby lepiej zrozumieć przebieg choroby, należy zawsze skoncentrować się na jej możliwych przyczynach. Najczęściej za rozwój depresji odpowiedzialne są całe grupy przyczyn, a nie pojedyncze wydarzenia. Oto kilka możliwości:

 • Depresja może być dziedziczna. Oznacza to, że niektóre osoby z genetycznego punktu widzenia są bardziej podatne na tego rodzaju zaburzenia.
 • Przyczyną mogą być konkretne wydarzenia z dzieciństwa – sposób wychowania i związane z nimi traumy.
 • Trudna sytuacja ekonomiczna czy trudności z odnalezieniem się w społeczeństwie także nie pozostają bez znaczenia.
 • Przyczyny depresji mogą kryć się w indywidualnych cechach pacjenta, takich jak niska samoocena, problemy kognitywne czy brak wiary w siebie.
 • Potencjalnym czynnikiem ryzyka są także trudności finansowe, na przykład w czasach kryzysu.

Nie można zapomnieć także o jeszcze jednym ważnym aspekcie depresji. Jest ona bowiem efektem zaburzeń procesów chemicznych w ludzkim mózgu, a mianowicie obniżonego poziomu dopaminy.

To z tego względu w leczeniu poważnej depresji tak ważne jest odpowiednie leczenie farmakologiczne, połączone z terapią.

6. Jak leczyć depresję?

W walce z głęboką depresją należy sięgnąć po wszystkie możliwe i dostosowane do sytuacji sposoby. Przede wszystkim kluczowe dla wyleczenia jest odpowiednie leczenie farmakologiczne oraz psychoterapia.

Adekwatne mogą okazać się także różne warianty terapii behawioralnej i kognitywnej. To one są najskuteczniejszym sposobem walki z depresją.

Portret kobiety smutnej a depresja

Z drugiej jednak strony można leczenie uzupełnić technikami emocjonalnymi, takimi jak trening asertywności, racjonalizacja czy techniki rozwiązywania problemów.

To bardzo przydatne narzędzia nie tylko do walki z depresją, ale i innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak stany lękowe. Im szersza gama sposobów i im lepiej dopasowane one do potrzeb każdej osoby, tym większe szanse na powodzenie.