Czym są zajęcia dla rodziców i czego się na nich uczysz?

Szkoła dla rodziców ma ogromne zalety, zwłaszcza gdy mają wątpliwości lub obawy co do swojej roli lub postępów swoich dzieci. Główną zaletą jest dostarczenie odpowiednich informacji, aby pomóc rodzicom w domu.
Czym są zajęcia dla rodziców i czego się na nich uczysz?
Elena Sanz

Przejrzane i zatwierdzone przez: psycholog Elena Sanz.

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia, 2023

Zajęcia dla rodziców to warsztaty szkoleniowe, na których można zastanowić się nad wychowaniem dzieci, w oparciu o wymianę doświadczeń i wskazówek z innymi rodzicami, pedagogami i ekspertami z różnych dziedzin. To także środowisko do rozwijania umiejętności rodzicielskich.

Jak często się mówi, nie ma czegoś takiego jak „instrukcja obsługi” dla rodzica. Normalną rzeczą jest wychowywanie dzieci w oparciu o wytyczne, które sam otrzymałeś lub informacje, które udało Ci się zdobyć. Zajęcia dla rodziców starają się wzbogacić ten proces.

Rodzina jest środowiskiem, w którym dzieci się uczą i gdzie stawiają pierwsze kroki w socjalizacji. Ich rozwój będzie zależał od tego, jakie wychowanie otrzymają w domu. Zajęcia dla rodziców dają im możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności pozwalających na skuteczniejsze nauczanie dzieci.

Czym są zajęcia dla rodziców?

Utworzono je w celu udzielania rodzicom porad i wsparcia psychospołecznego i pedagogicznego. Mają na celu podniesienie jakości edukacji oferowanej dzieciom.

Ten typ szkoły powstał na początku XX wieku i przekształcił w ruch społeczny. Ogólnym celem zawsze było wspieranie rozwoju umiejętności i postaw rodzicielskich sprzyjających zdrowym relacjom międzyludzkim.

Podobnie, zajęcia dla rodziców zachęcają do rozwijania umiejętności asertywnej komunikacji, dzięki czemu możliwe jest nawiązanie emocjonalnej więzi z dziećmi bez naruszania ich przestrzeni. To, co rodzice znajdują na tych zajęciach, to:

 • Szkolenie
 • Czynności związane z postępami dziecka
 • Praca zespołowa w rozwiązywaniu typowych trudności
 • Przestrzeń dialogu, wymiany doświadczeń

Znaczenie inicjatywy

Rodzice zwykle mają pomysł na to, jak powinni wychowywać dzieci i młodzież. Zwykle wynika to z ich własnego doświadczenia, opinii innych rodziców lub informacji, które uzyskali.

Jednak to chyba nie wystarczy. Dlatego zajęcia dla rodziców mogą pomóc w następujący sposób:

 • Nabywanie zdrowych wzorców życia domowego
 • Poszukiwanie nowych metod przekazywania wartości i norm
 • Określanie sposobów przezwyciężania sytuacji wymagających lub ryzyka społecznego
 • Pozyskanie informacji na temat aspektów związanych ze zdrowym rodzicielstwem
 • Znalezienie wsparcia w rozwiązywaniu trudności związanych z nauczaniem dzieci
 • Uczenie się na doświadczeniach innych rodziców w zarządzaniu codziennymi sytuacjami
 • Rozwijanie umiejętności, które pomagają wzmocnić rolę rodziny jako czynnika socjalizującego
 • Promowanie umiejętności rozpoznawania niewłaściwych zachowań, aby można było im zapobiegać lub je modyfikować
Matka potrzebująca zajęć dla rodziców.
Proces rodzicielstwa jest pełen wątpliwości, dlatego wsparcie innych ma ogromne znaczenie.

Jak wygląda praca na zajęciach dla rodziców?

Klasy rodzicielskie nie mają ustalonych wzorców ani metod, które należy zastosować.

Na ogół są one miejscem, w którym nauczyciele i eksperci z różnych dziedzin udzielają informacji na określone tematy, takie jak zdrowe rodzicielstwo czy komunikacja w rodzinie. Dzięki temu rodzice mają możliwość rozwiania wątpliwości lub poinformowania o sytuacjach, które ich dotyczą.

Otrzymują informacje zwrotne od profesjonalistów i innych rodziców.

W przypadku pojawienia się konkretnego problemu, który wymaga rozwiązania, zwykle przeprowadza się trzy kroki:

 1. Zrozumienie sytuacji. W tym celu gromadzi się informacje i analizuje kontekst jako całość.
 2. Rozpoznawanie trudności. Ma to związek z identyfikacją aspektów lub elementów, które zawodzą i powodują problem. Czasami trudność wiąże się z zarządzaniem emocjami, innym razem z lukami komunikacyjnymi.
 3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Obejmuje to opracowanie kryteriów i strategii rozwiązywania trudności w demokratyczny i konstruktywny sposób, tak aby sprzyjało to psychospołecznemu rozwojowi dziecka i rodziny.

Jakie korzyści przynoszą zajęcia dla rodziców

Zajęcia dla rodziców podnoszą świadomość roli jako wychowawców dzieci i młodzieży. Na tych warsztatach rodzice zdobywają elementy pozwalające lepiej zrozumieć swoje pociechy, zgodnie z etapem życia, na jakim się znajdują.

Środowiska te również zbliżają i integrują pracę rodziny i uczestników zajęć. Pozwala to na bardziej spójne działania w zakresie rozwoju zdolności poznawczych dzieci, jak i całego procesu nauczania-uczenia się w ogóle.

Dzięki tego typu szkole możliwe jest tworzenie wspólnot uczących się, w których prowadzona jest nie tylko edukacja intelektualna, ale także osobowa i moralna dzieci. Dąży się do tego, by rodzice współtworzyli drogę, na której ich dzieci staną się wolnymi, odpowiedzialnymi dorosłymi, zdolnymi do przyjęcia konstruktywnych i rozsądnych postaw.

Ojciec i dziecko.
Role i wyzwania zmieniają się wraz z upływem czasu. Dlatego zajęcia dla rodziców są przydatne we wczesnym dzieciństwie, a także w okresie dojrzewania.

Zdrowa inicjatywa dla rodzin

Wychowanie dzieci to bardzo szeroki proces, który obejmuje aspekty intelektualne i psychospołeczne. Szkoła dla rodziców wzbogaca i ułatwia to zadanie, jednocześnie usprawniając pracę głównych zaangażowanych osób: rodziców, nauczycieli i dzieci.

Zajęcia te dążą do promowania lepszego funkcjonowania rodzin i lepszych wyników rodzicielskich. Znajduje to odzwierciedlenie między innymi w wyższych wynikach w nauce. Należy zauważyć, że nie mamy do czynienia z poradnią psychologiczną, ale ze wsparciem edukacyjnym.

To może Cię zainteresować ...
Wychowanie dzieci – lepszy przykład niż wykład
Krok do Zdrowia
Przeczytaj na Krok do Zdrowia
Wychowanie dzieci – lepszy przykład niż wykład

Wychowanie dzieci to nie tylko pouczanie, ale przede wszystkim dawanie dobrego przykładu. Jeśli oczekujesz czegoś od dzieci, oczekuj tego również o...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Castro, P. J. G. (2019). Capacidades parentales y marginación. Dominio Medios.
 • González, R. C., & González, M. C. (2015). Escuela y familia. Dos pilares fundamentales para unas buenas prácticas de orientación educativa a través de las escuelas de padres. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado, 18(2), 15-27.
 • Schultz, T. R., Schmidt, C. T., & Stichter, J. P. (2011). A review of parent education programs for parents of children with autism spectrum disorders. Focus on autism and other developmental disabilities26(2), 96-104.

Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym wypadku nie może ona służyć postawieniu lub zastąpieniu diagnozy lekarskiej, samego leczenia lub zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.