Udar mózgu: objawy i czynniki podwyższonego ryzyka

Udar mózgu: objawy i czynniki podwyższonego ryzyka

Napisany przez Carmen Martín

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Udar mózgu jest nagłym zespołem neurologicznym, który wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka i objawami. Obejmuje on ogólnie rzecz biorąc nagłe krwawienie lub utratę krążenia krwi w mózgu.
Kiedy dopływ krwi nie dociera prawidłowo do tego organu, następuje śmierć tkanki mózgowej. Tak więc udar mózgu powoduje swego rodzaju deficyt neurologiczny, który może prowadzić do niepełnosprawności, a nawet śmierci.

W rzeczywistości termin „udar” odnosi się po prostu do krwotoku lub zaburzenia krążenia krwi w jakimkolwiek narządzie. Tak więc istnieje wiele rodzajów udarów w zależności od dotkniętego nim organu. W każdym razie samo użycie tego słowa bez określenia dodatkowego zwykle odnosi się do sytuacji związanej z mózgiem.

Częstość występowania udarów jest wysoka, szczególnie wśród osób starszych. Dlatego ważne jest, aby znać objawy i czynniki ryzyka, które mogą do tej niepożądanej sytuacji doprowadzić. Ogólnie rzecz biorąc istnieje wiele czynników podwyższonego ryzyka i objawów wskazujących na potencjalny udar mózgu. Na przykład mogą to być nagłe bóle głowy, utrata wzroku lub porażenie połowicze.

W naszym dzisiejszym artykule postaramy się przyjrzeć nieco bliżej najważniejszym aspektom cechującym udar mózgu. Zapraszamy więc do poświęcenia kilku minut na lekturę!

Czym w ogóle jest udar mózgu?

Obecnie terminy takie udar, ictus, apopleksja i udar mózgowo-naczyniowy są często używane w charakterze synonimów. Istnieją jednak pewne istotne różnice między nimi:

Ictus” lub „udar”. Pojęcie to oznacza po prostu zatrzymanie przepływu krwi w mózgu. Zjawisko to może mieć dwie przyczyny. Po pierwsze, może zostać ono spowodowane niedrożnością dowolnego z naczyń krwionośnych zaopatrujących mózg w substancje odżywcze.

Mamy wtedy do czynienia z udarem niedokrwiennym. Jest on zwykle związany z problemami o podłożu miażdżycowym. Po drugie, taki udar mózgu może być spowodowany krwotokiem śródmózgowym lub inaczej mówiąc udarem krwotocznym.

Natomiast „apopleksja” to stary, używany już jedynie w języku potocznym termin. Pierwotnie stosowano go do określania zakłóceń w funkcjonowaniu niektórych obszarów mózgu i nie zawsze był on ściśle związany z udarem jako takim.

Czynniki ryzyka podnoszące prawdopodobieństwo wystąpienia udaru mózgu

Istnieje wiele czynników ryzyka dla udaru mózgu. Z jednej strony istnieją niemodyfikowalne czynniki ryzyka, takie jak wiek, płeć lub przypadki występowania tego problemu zdrowotnego w rodzinie. Natomiast począwszy od 55. roku życia ryzyko wystąpienia udaru podwaja się wraz z upływem każdych kolejnych 10 lat.

Ponadto udar mózgu częściej występuje u mężczyzn, niż u kobiet. Należy również zauważyć, że jeśli członek bliskiej rodziny miał już kiedyś udar, to u Ciebie także zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia tego problemu.

Mózg

Z drugiej strony istnieje także kilka czynników, na które możemy mieć bezpośredni wpływ. Należą do nich przede wszystkim:

 • Nadciśnienie tętnicze. Jest to najczęstsze zaburzenie naczyniowe, a jego występowanie wzrasta również z wiekiem. Normalne wartości ciśnienia krwi wynoszą około 130/80 mmHg. Dlatego też należy ograniczyć spożycie soli do 2 gramów dziennie, aby lepiej kontrolować swoje ciśnienie krwi i zmniejszyć tym samym ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
 • Palenie papierosów. Ten nałóg bezpośrednio przekłada się na obniżanie kondycji naczyń krwionośnych, szczególnie tętnic. Jest więc pośrednią przyczyną występowania udarów mózgu.
 • Podwyższony poziom cholesterolu. Wartości przekraczające granicę 200 mg / dL mogą prowadzić do rozwoju licznych problemów o charakterze miażdżycowym i zwiększonego ryzyka wystąpienia niedrożności tętnic. Dlatego też należy zawsze pamiętać o swojej diecie i ograniczać w miarę możliwości spożycie produktów o wysokiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych.
 • Siedzący tryb życia. Powinieneś uprawiać ćwiczenia fizyczne lub spacerować co najmniej pół godziny dziennie. I do tego przez co najmniej pięć dni w tygodniu.
 • Stres jest również ważnym czynnikiem podnoszącym ryzyko wystąpienia wielu problemów ze strony układu sercowo-naczyniowego. A udar mózgu się także do tej grupy zalicza.
 • Ponadto cukrzyca jest jednym z kolejnych czynników zwiększających to ryzyko. Podobnie zresztą, jak to miało miejsce przy wcześniej opisywanych chorobach układu sercowo-naczyniowego.

Objawy wskazujące na udar mózgu

Objawy cechujące udar mózgu różnią się w zależności od rodzaju problemu i obszaru tego organu, w którym on wystąpił. Ogólnie rzecz biorąc typowe symptomy mogą mieć charakter sensoryczny, ruchowy lub mieszany. Najczęściej jednak spotkać można następujące objawy:

Miażdżyca
 • Dyzartria. Obejmuje ona szereg trudności w mówieniu lub rozumieniu języka mówionego.
 • Hemipareza i hemiplegia. Jest porażenie mięśni przejawiające się utratą siły lub paraliżem ręki i nogi po tej samej stronie ciała. Z reguły zjawisko to obejmuje także część twarzy.
 • Problemy z równowagą i koordynacją. Zwykle występują również także zawroty głowy.
 • Trudności w chodzeniu.
 • Nagły i silny ból głowy. Może również wystąpić tymczasowa utrata wzroku.

Są jednak sytuacje, w których udar mózgu może mieć małą intensywność i czas trwania. W efekcie tego z łatwością może pozostać całkowicie niezauważony lub zbagatelizowany. Przy okazji może wystąpić jedynie subtelne osłabienie mięśni, małe epizody amnezji i / lub dezorientacji.

Ale jeśli wystąpi u Ciebie którykolwiek z opisanych powyżej objawów, musisz udać się jak najszybciej na izbę przyjęć. Udar mózgu jest bowiem problemem zdrowotnym silnie zależnym od czasu i należy go poddać leczeniu tak szybko, jak to tylko możliwe.

Kilka słów tytułem podsumowania

W przypadku wystąpienia udaru mózgu najważniejszą ze wszystkiego kwestią jest jak najszybsze udanie się do szpitala. Celem tego posunięcia jest możliwie szybkie rozpoczęcie leczenia. Pamiętaj bowiem o tym, że będziesz w stanie odzyskać wszystkie funkcje mózgu tylko w ciągu pierwszych kilku godzin po udarze.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.