Otępienie naczyniowe – na czym ono polega?

22 sierpnia, 2019
W otępieniu naczyniowym nasilenie objawów zwykle zwiększa się skokowo, a nie stopniowo, jak w chorobie Alzheimera.

Otępienie naczyniowe jest drugim najczęstszym typem otępienia, po chorobie Alzheimera. Stanowi od 10 do 20% przypadków.

Jak wszystkie demencje, obejmuje upośledzenie funkcji poznawczych. Ten stan odnosi się do utraty lub pogorszenia niektórych zdolności umysłowych, takich jak pamięć, rozum lub sposób zachowania.

Otępienie naczyniowe powstaje na skutek uszkodzeń mózgu spowodowanych chorobą naczyń mózgowych. Do uszkodzeń dochodzi w ten sposób, że niektóre obszary mózgu nie otrzymują wystarczającego dopływu krwi i ostatecznie ulegają obrażeniom.

W tym artykule wyjaśniamy, dlaczego występuje ten rodzaj otępienia, a także jakie są jego objawy i metody leczenia.

Co to jest otępienie naczyniowe?

Aby zdiagnozować otępienie naczyniowe, należy spełnić podstawowe wymagania diagnostyczne. Po pierwsze, trzeba wziąć pod uwagę i przeanalizować kryteria demencji.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, ustala się je oceniając stopień i rodzaj pogorszenia zdolności umysłowych. Aby zmierzyć te parametry, lekarze używają różnych testów i kwestionariuszy.

Z drugiej strony muszą istnieć dowody choroby naczyń mózgowych. Można je zaobserwować na podstawie historii choroby jakiegoś problemu naczyniowego lub znaków stwierdzonych w badaniu fizykalnym.

Techniki, takie jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny są również wykorzystywane do obserwowania i diagnozowania możliwych uszkodzeń mózgu.

Choroba, taka jak udar mózgu może powodować otępienie naczyniowe, ale nie zawsze tak się dzieje. W rzeczywistości otępienie naczyniowe może również wystąpić z powodu innych zaburzeń, które wpływają na naczynia krwionośne.

Papierosom mówimy nie.

Może to powodować każda patologia zmniejszająca mózgowy przepływ krwi, taka jak miażdżyca. Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy, możemy zidentyfikować pewne czynniki ryzyka.

Pacjenci cierpiący na cukrzycę, nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu lub osoby palące papierosy znajdują się w sytuacje zwiększonego ryzyka otępienia naczyniowego. Dlatego też kontrolowanie tych czynników może zmniejszyć częstotliwość wystąpienia demencji.

Objawy demencji naczyniowej

Objawy otępienia naczyniowego różnią się w zależności od tego, w której części mózgu przepływ krwi jest zmniejszony. W swojej naturze są podobne do oznak innych rodzajów demencji.

Po pierwsze, osoba, u której pojawia się otępianie, może czuć się zdezorientowana i mieć trudności z koncentracją. Zmniejsza się także jej zdolność do organizowania myśli. Jednym z najbardziej niepokojących objawów jest jednak utrata pamięci.

Inne typowe objawy to:

 • Niestabilny chód
 • Niezdolność do kontrolowania oddawania moczu.
 • Trudności w wykonywaniu zadań, które kiedyś były łatwe.
 • Problemy z wysławianiem się
 • Zmiany nastroju lub osobowości.
 • Utrata umiejętności społecznych.
 • Depresja
 • Zaburzenia snu
 • Możliwe są również omamy lub urojenia.

Objawy mogą być bardziej oczywiste i pojawiają się nagle, gdy występują na skutek przebytego udaru. W innych przypadkach objawy mogą ulec zaostrzeniu w widocznie postępujący sposób.

Ten postęp przebiega skokowo, i każdy etap pokazuje znaczne pogorszenie w stosunku do poprzedniego. Zwykle pozwala to na diagnostykę różnicową z chorobą Alzheimera, która zwykle przebiega stopniowo.

Otępienie naczyniowe może jednak rozwijać się również subtelnie i stopniowo. W miarę postępu choroby objawy stają się bardziej oczywiste i coraz cięższe. Osoba cierpiąca na otępienie naczyniowe ostatecznie przestaje być zdolna do samodzielnego dbania o swoje podstawowe potrzeby fizjologiczne i życiowe.

Jak zapobiegać demencji naczyniowej?

Ochrona zdrowia naczyń krwionośnych to podstawowy i niezbędny element profilaktyki. Jak już wspomniano wcześniej, utrzymanie odpowiedniego ciśnienia krwi powinno być jednym z pierwszych środków zapobiegawczych.

Ponadto musimy kontrolować cukrzycę, jeśli na nią cierpimy lub robić wszystko, by uniknąć zapadnięcia na tę chorobę. Wskazane jest zatem zachowywanie dobrej diety i regularne wykonywanie ćwiczeń.

Otępienie naczyniowe - naczynia krwionośne

Z drugiej strony kluczowe jest rzucenie palenia, jeśli ten nawyk nas dotyczy. Tytoń jest bardzo szkodliwy dla naczyń krwionośnych.

Podobnie musimy utrzymać odpowiedni poziom cholesterolu, ponieważ może to pomóc zmniejszyć ryzyko udaru mózgu. Dlatego raz jeszcze podkreślamy znaczenie zrównoważonej, zdrowej diety.

Należy podkreślić, dlaczego tak ważne jest zwrócenie uwagi na wymienione tu środki zapobiegawcze.

Profilaktyka ma w tej chorobie większe znaczenie niż w innych schorzeniach, ponieważ po zdiagnozowaniu otępienia naczyniowego praktycznie nie ma skutecznego leczenia. Leczenie zwykle koncentruje się na kontroli czynników ryzyka.

Jak diagnozuje się otępienie naczyniowe?

Diagnozę ustala się na podstawie prawdopodobieństwa, że ​​objawy są spowodowane jakimś problemem naczyniowym. Prawdopodobieństwo to wzrasta w sytuacji, gdy pacjent doznał w przeszłości udaru mózgu, a także, jeśli wystąpiły inne zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych.

Aby przeprowadzić prawidłową diagnozę, wykonuje się również specjalistyczne badania krwi. W wynikach lekarz będzie zwracać uwagę na cholesterol, poziom cukru, anemię i tak dalej.

Specjalista neurolog przeprowadzi są również badania obrazowe i badanie ultrasonograficzne (USG) tętnic szyjnych, aby ustalić w jakim są stanie.

Ponadto pacjent przejdzie testy neuropsychologiczne, które pomogą stwierdzić rodzaj i stopień demencji. Testy takie oceniają między innymi umiejętność mówienia, pisania i pracy z liczbami.

Osoby z otępieniem naczyniowym zwykle mają większe trudności z analizowaniem problemu. Mają jednak mniejsze trudności w nauce i zapamiętywaniu informacji, w przeciwieństwie do osób cierpiących na chorobę Alzheimera.

Podsumowując

Aby uniknąć otępienia naczyniowego, bardzo ważne jest prowadzenie zdrowego stylu życia. Dbanie o odpowiednią dietę i ćwiczenia fizyczne to dwa podstawowe filary zdrowia fizycznego, i jak widzimy, także psychicznego.

Jeśli jednak mimo to zauważysz jakiekolwiek objawy ostrzegawcze, nie wahaj się jak najszybciej udać do lekarza specjalisty.

 • Kalaria, R. N., Akinyemi, R., & Ihara, M. (2016). Stroke injury, cognitive impairment and vascular dementia. Biochimica et Biophysica Acta, 1862(5), 915. https://doi.org/10.1016/J.BBADIS.2016.01.015
 • Mitchell, S. L. (2015). CLINICAL PRACTICE. Advanced Dementia. The New England Journal of Medicine, 372(26), 2533–2540. https://doi.org/10.1056/NEJMcp1412652
 • La demencia vascular: introducción. (n.d.). Retrieved June 27, 2019, from https://www.dementiacarecentral.com/caregiverinfo/la-demencia-vascular-introduccion/
 • Claramonte Clausell Dra Martínez Lozano, D. B. (n.d.). Capítulo 14: DEMENCIA VASCULAR. Retrieved from https://www.svneurologia.org/libro ictus capitulos/cap14.pdf