Ropień mózgu: diagnoza i leczenie

Epidemiologia ropni mózgu zmieniła się w ostatnich latach w związku ze stosowaniem i opracowywaniem nowych szczepionek. Powiemy ci, co to za choroba i jak się ją leczy.
Ropień mózgu: diagnoza i leczenie
Leonardo Biolatto

Przejrzane i zatwierdzone przez: lekarz Leonardo Biolatto.

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 09 grudnia, 2022

Ropień w dowolnej części ciała zawsze budzi niepokój, gdy słyszymy o nim po raz pierwszy i nie wiemy, co z tym zrobić. Aby zwalczyć ten niepokój i strach przed nieznanym, powiemy ci, czym jest ropień mózgu.

Ogólne informacje na temat ropnia mózgu

Ropień mózgu.
Istnieje wiele mikroorganizmów zdolnych do wywołania choroby.

Ropień mózgu to nagromadzenie ropy w mózgu. Powstaje, gdy bakterie z infekcji w innym miejscu głowy, z krwioobiegu lub z rany docierają do mózgu.

Płyn zwykle gromadzi się w tkance wokół ropnia mózgu. W rezultacie otaczająca tkanka mózgowa puchnie i wzrasta ciśnienie wewnątrzczaszkowe. Im większy ropień, tym większy obrzęk i ucisk.

Jeśli ropień mózgu przecieka lub pęka, a ropa dostaje się do płynu mózgowo-rdzeniowego, który przepływa przez tkanki pokrywające mózg i rdzeń kręgowy, dochodzi do zapalenia opon mózgowych. Ta patologia może wpływać na funkcje neurologiczne z powodu stanu zapalnego i wszystkich jego konsekwencji.

Różnica między ropniem mózgu a zapaleniem mózgu polega na tym, że zapalenie nie tworzy włóknistej torebki. Z drugiej strony epidemiologia zmieniła się w ostatnich latach w związku ze stosowaniem i tworzeniem nowych szczepionek, w tym przeciwko Haemophilus influenzae typu B.

Rozpoznanie ropnia mózgu

Można przeprowadzić różne badania, które przybliżą lekarza do diagnozy i etiologii, aby mógł określić dalsze leczenie. Do dostępnych obecnie technik należą:

  • Ogólne testy uzupełniające: są one zwykle mało pomocne i niespecyficzne.
  • Nakłucie lędźwiowe: nie jest zalecane, gdy podejrzewa się zmianę ogniskową z efektem masy. Jego wyniki zwykle nie są bardzo szczegółowe.
  • Tomografia komputerowa: ma dużą przydatność diagnostyczną, ponieważ pozwala sprawdzić wszelkie powiązania ze stanem chorobowym i ustalić leczenie zgodnie z odpowiednią fazą. Ta technika jest również dobrym badaniem do śledzenia ewolucji patologii po wdrożeniu leczenia.
  • Rezonans magnetyczny: jest to najlepszy rodzaj badania obrazowego w diagnostyce ropnia mózgu. Jest znacznie bardziej czuły niż tomografia komputerowa i oferuje wiele zalet w wykrywaniu wczesnego zapalenia mózgu i obrzęków oraz lepszego różnicowania obszarów zapalnych i innych dotkniętych struktur.
  • Scyntygrafia: jest to badanie obrazowe medycyny nuklearnej, w którym oznacza się niektóre komórki. Komórki te gromadzą się w ognisku zapalnym, odróżniając w ten sposób ropień mózgu od innych przyczyn masy w mózgu.
  • Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu: jest to badanie, które wykazało skuteczność u pacjentów z AIDS w różnicowaniu między pierwotnym chłoniakiem mózgu a zakaźnymi uszkodzeniami mózgu.
  • Biopsja.
El absceso cerebral tiene muchos métodos diagnósticos.
Istnieje kilka metod diagnostycznych ropnia mózgu.

Jak się leczy ropień mózgu?

Leczenie obejmuje zabiegi neurochirurgiczne mające na celu drenaż ropnia, a także stosowanie leków zmniejszających stan zapalny i wielkość zmiany. Przykładami są antybiotyki i kortykosteroidy.

Antybiotyki

Opisano potrójny schemat postępowania z głównymi zaangażowanymi czynnikami, przy użyciu wankomycyny, ceftriaksonu i metronidazolu. Cefalosporyny III generacji i metronidazol mają odpowiednie spektrum przeciwdrobnoustrojowe i penetrację do ośrodkowego układu nerwowego. Dzięki temu są przydatne w większości zakażeń związanych z tą patologią.

Kortykosteroidy

Stosowanie tych leków w leczeniu tej patologii jest kontrowersyjne, ponieważ nie ma randomizowanych badań potwierdzających ich skuteczność w tym ustawieniu. Glikokortykosteroidy podaje się, gdy wokół ropnia występuje obrzęk naczyniopochodny, efekt masy i zwiększone ciśnienie.

Sugeruje to, że mogą być stosowane tylko w ostrej fazie choroby w leczeniu nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Jednakże, według uznania neurochirurga, stosowanie tych leków może być również przydatne do opanowania obrzęku pooperacyjnego.

Złożona patologia wymagająca pomocy medycznej

W chorobie tej istnieją potencjalne powikłania, które mogą wystąpić z różnych przyczyn. Dlatego pacjenci z objawami wskazującymi na ropień mózgu powinni jak najszybciej zgłosić się na oddział ratunkowy w celu specjalistycznej oceny. Im wcześniej rozpocznie się leczenie, tym większe są szanse powodzenia.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Antonio, M. D. D. G., Elizabeth, A. Y., & Alberto, M. A. (2010). Absceso cerebral. Revista Mexicana de Neurociencia.
  • Chacón Mercado, M. (2002). Abscesos cerebrales. Médica Sur.
  • Molina de Dios, G., Armijo Yescas, E., & Mimenza Alvarado, A. (2010). Absceso cerebral. Revista Mexicana de Neurociencia. https://doi.org/10.1157/13042996

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.