Światowy Dzień walki z AIDS: zaangażowanie wszystkich

W światowym dniu walki z AIDS musimy pamiętać, że choroba ta jest pandemią, to znaczy, że występuje na całym świecie. Pamiętajmy również, że teraz medycyna może ją leczyć i opóźniać jej postęp, zwłaszcza jeśli zostanie wykryta na czas.
Światowy Dzień walki z AIDS: zaangażowanie wszystkich
Leonardo Biolatto

Przejrzane i zatwierdzone przez: lekarz Leonardo Biolatto.

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 09 sierpnia, 2022

Już od 31 lat, 1 grudnia każdego roku mija kolejny Światowy Dzień Walki z AIDS. Jest to data mająca na celu uświadomienie postępów poczynionych w związku z plagą HIV / AIDS.  Chodzi również o podniesienie świadomości na temat znaczenia zapobiegania i odpowiedniego leczenia tej pandemii.

Światowy Dzień Walki z AIDS w 2019 roku miał motto, które brzmi: „społeczności wyznaczają różnicę”. Wyraża ono nadanie znaczenia różnym podmiotom społecznym w rozwiązywaniu tego problemu w różnych częściach świata.  Albowiem to nauczyciele, media, personel medyczny i wszelkiego rodzaju wolontariusze przyczyniają się i mogą przyczyniać się do walki z tą plagą.

„Jedyną szczepionką, która nas chroni, jest zapobieganie”. – WHO.

Rola społeczności ma fundamentalne znaczenie. Najważniejsze bowiem nie jest znalezienie nowych leków lub lepszego leczenia tej pandemii. Ale to przyjęcie środków zapobiegawczych zapobiegających rozprzestrzenianiu się tej choroby może powstrzymać jej rozwój.

Konieczne jest również, aby społeczności domagały się lepszych usług i większego budżetu w każdym kraju. Do tego wzywał właśnie Światowy Dzień AIDS w grudniu 2019 roku.

Światowy Dzień walki z AIDS: scenariusz rozwoju HIV na świecie

Według danych dostarczonych przez UNAIDS, w 2019 roku na świecie żyło około 38 milionów ludzi z HIV. Wśród nich 49% to mężczyźni, a 51% to kobiety. Zaledwie około 24 milionów tych osób otrzymuje jakiś rodzaj leczenia z powodu swojej choroby. Oznacza to zatem, że ​​około 14 milionów osób nie otrzymuje żadnego leczenia.

Wirus HIV

Najbardziej niepokojące jest to, że szacuje się, że istnieje około 8 milionów ludzi, którzy nie wiedzą, że są zarażeni wirusem HIV. Oznacza to, że istnieje olbrzymia grupa o wysokim potencjale przenoszenia wirusa, która o tym nie wie.

To jeszcze jeden powód, dla którego światowy dzień walki z AIDS w 2019 roku koncentruje się na społecznościach. Apeluje do przyjęcia odpowiedzialności, którą wszyscy ponosimy w obliczu tego problemu.

Grupą wysokiego ryzyka są homoseksualiści, którzy są 22 razy bardziej narażeni na zarażenie się AIDS. Użytkownicy narkotyków dożylnych również nie odbiegają od nich daleko. Ich ryzyko zakażenia jest 21 razy wyższe niż u innych osób, co dotyczy również osób świadczących usługi seksualne.

Osoby transseksualne ponoszą z kolei 12-krotnie wyższe ryzyko w porównaniu z ogółem społeczeństwa.

Co wszyscy powinniśmy wiedzieć o AIDS

Najlepszym sposobem zapobiegania rozprzestrzenianiu się AIDS jest stosowanie bezpiecznych praktyk, szczególnie w życiu seksualnym. Niezależnie od twojego stanowiska w tym temacie najlepiej jest używać prezerwatyw, aby uprawiać seks, zwłaszcza jeśli nie masz stabilnego partnera.

Nawet w tym drugim przypadku również jest to zalecane na wypadek, gdyby któryś z partnerów uprawiał seks z innymi osobami.

Ponadto w każdej sytuacji, która wymaga użycia igieł wbijających się w skórę, musisz być bardzo ostrożny. Takie igły powinny być używane tylko raz i, oczywiście, nigdy nie powinny być udostępniane innym. Dotyczy to wszystkich rodzajów procedur medycznych, w tym także dożylnych środków psychoaktywnych .

Musimy pamiętać, że HIV w zasadzie nie powoduje żadnych objawów. A zatem, jeśli stosujesz na co dzień niebezpieczne praktyki możesz mieć wirusa, nie wiedząc o tym.

Posiadanie wirusa HIV nie oznacza automatycznie, że ​​masz AIDS. HIV to wirus, podczas gdy AIDS jest chorobą występującą w ostatnim stadium infekcji. Można ją jednak kontrolować już na wczesnych etapach, jeśli zostanie wykryta na czas.

Jakie przesłanie ma Światowy Dzień Walki z AIDS

Cel na następny rok został sformułowany „90-90-90”. Oznacza to, że do 2020 roku  90% osób zarażonych wirusem HIV powinno poznać swoją diagnozę. Podobnie, 90% nosicieli powinno uzyskać dostęp do leczenia przeciwretrowirusowego.

To jedyny jak dotąd skuteczny środek zapobiegający postępowi infekcji i zapobiegający jej przekształceniu w AIDS. Wreszcie dąży się też do tego, aby 90% leczonych osób utrzymywało stabilne wyniki.

Światowy dzień walki z AIDS

W ostatnim roku na świecie zmarło 770 000 osób z powodu AIDS. Mimo że liczba ta jest nadal wysoka, dzięki leczeniu przeciwretrowirusowemu możliwe było zmniejszenie wskaźnika śmiertelności o 40% od 2004 r.

Zalecanym środkiem jest przebadanie się pod kątem HIV, jeśli kiedykolwiek dopuściłeś się ryzyka. To bardzo proste badanie, ale może dosłownie uratować ci życie.

Częstość występowania AIDS według regionu, w kolejności od największej, jest następująca: Afryka Subsaharyjska, Azja Południowa i Południowo-Wschodnia, Ameryka Łacińska, Europa Wschodnia i Azja Środkowa, Ameryka Północna, Azja Wschodnia, Europa Zachodnia i Środkowa, Bliski Wschód i Afryka Północna, Basen Karaibów i Oceanii.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Brown, A. E., et al. “Towards elimination of HIV transmission, AIDS and HIV‐related deaths in the UK.” HIV medicine 19.8 (2018): 505-512.
  • Calmy, A., & Cavassini, M. (2012, January 18). VIH/sida. Revue Medicale Suisse. https://doi.org/10.1016/b978-848174943-4.50021-1
  • Grewal, Ramandip, et al. “Serosorting and recreational drug use are risk factors for diagnosis of genital infection with chlamydia and gonorrhoea among HIV-positive men who have sex with men: results from a clinical cohort in Ontario, Canada.” Sexually Transmitted Infections 93.1 (2017): 71-75.
  • Nguyen, Phuong T., et al. “Progress toward HIV elimination goals: trends in and projections of annual HIV testing and condom use in Africa.” AIDS 35.8 (2021): 1253-1262.
  • Posse, Mariana, et al. “Barriers to access to antiretroviral treatment in developing countries: a review.” Tropical medicine & international health 13.7 (2008): 904-913.
  • Santiesteban Díaz, Y. M., Orlando-Narváez, S. A., & Ballester-Arnal, R. (2019). Risk behaviors for HIV infection. a review of emerging trends. Ciencia e Saude Coletiva, 24(4), 1417–1426. https://doi.org/10.1590/1413-81232018244.02322017
  • Torruco García, U. (2016). Infección por VIH y sida, dos mundos que se apartan. Revista de La Facultad de Medicina (México)59(1), 36–41.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.