Płaty mózgu, czym one są i jakie funkcje spełniają?

W każdym z płatów mózgu zidentyfikowane są różne funkcje umysłowe, chociaż w większości z nich wszystkie części są potrzebne, aby umożliwić odpowiednią integrację informacji.
Płaty mózgu, czym one są i jakie funkcje spełniają?
Leonardo Biolatto

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Leonardo Biolatto.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja, 2022

Płaty mózgu to obszary, na które kora mózgu dzieli się zgodnie z pełnionymi funkcjami. Oznacza to, że stanowią one funkcjonalny i anatomiczny podział naszego mózgu, który pomaga nam zlokalizować, skąd pochodzi każda z naszych funkcji jako istoty ludzkiej.

W rzeczywistości mózg można łatwo podzielić na pierwszy rzut oka na dwie półkule, ponieważ są one dobrze rozdzielone przez szczelinę. Jednak na każdej półkuli znajdujemy również nieco bardziej zróżnicowane obszary, które można zidentyfikować dzięki innym szczelinom i rowkom.

Badając te obszary, zrozumiano, że każdy z nich spełnia szereg określonych zadań. W ten sposób zdefiniowano płaty mózgu. Na przykład płat czołowy to miejsce, gdzie rezydują między innymi emocje i nasza zdolność rozumowania.

W ten sposób naukowcy określili, że w naszym mózgu znajduje się s ześć płatów mózgu. Wśród nich wyróżniamy płat czołowy, ciemieniowy, skroniowy, potyliczny, wyspowy i limbiczny. W tym artykule wyjaśniamy wszystko, co musisz o nich wiedzieć.

Jak dzielą się płaty mózgu?

Jak już wspomniano, płaty mózgu przede wszystkim można zdefiniować biorąc pod uwagę ich anatomiczne położenie. Oznacza to, że każdy z nich znajduje się w określonej części mózgu. Ograniczają je bruzdy i szczeliny, które normalnie charakteryzują ten narząd.

Model mózgu

Jak sama nazwa mówi, płat czołowy znajduje się więc w przedniej części mózgu. Jak nazwa wskazuje, znajduje się za przednią kością czaszki. Jest to również jeden z największych płatów mózgu.

Po drugiej stronie znajdujemy płat potyliczny. Leży on z tyłu czaszki, w pobliżu karku. Pomiędzy tym płatem a płatem czołowym znajduje się płat ciemieniowy. Ponadto, dość łatwo zlokalizować również płaty skroniowe. Logicznie rzecz biorąc to te, które znajdują się w obszarze skroni, również między czołem a potylicą.

Ale to nie koniec. Lokalizacja niektórych płatów mózgu, takich jak wysepka i płat limbiczny, jest nieco bardziej złożona. Płat wyspy jest nieco schowany za samym płatem skroniowym. Płat limbiczny natomiast przechodzi przez połączenia płata czołowego, ciemieniowego i skroniowego.

Jakie funkcje spełniają poszczególne płaty mózgu?

Chociaż nie jest to podział dokładny i precyzyjny co do milimetra, przyjmuje się, że funkcje, takie jak język, ruch lub rozumowanie, są rozmieszczone w każdym z poszczególnych płatów.

Poszczególne sekcje mózgu

Płat czołowy

Ta część mózgu wydaje się związana z osobowością i podejmowaniem decyzji. Ingeruje w kontrolę impulsów oraz w zachowania społeczne i seksualne. W rzeczywistości naukowcy uważają, że emocje zaczynają się właśnie w tym obszarze.

Płat ciemieniowy

Spośród płatów mózgu, ciemieniowy jest najbardziej zaangażowany w przetwarzanie informacji. Ponadto odgrywa kluczową rolę w uzyskaniu informacji o przestrzeni. Oznacza to, że pozwala nam rozpoznać rozmiar, kształt i odległość obiektów.

Z drugiej strony wydaje się, że płat ciemieniowy bierze również udział w rozumienie języka pisanego. Mówi się nawet, że to on daje nam między innymi możliwość rozwiązywania problemów matematycznych.

Płaty mózgu skroniowe

Płat skroniowy zajmuje się językiem i pamięcią słuchową. Ponadto dotyczy rozpoznawania twarzy i rozumienia mowy. Jest to również płat, który ma największy związek z naszym aparatem słuchowym. Jest to również obszar najbardziej odpowiedzialny za zaburzenia padaczkowe.

Płat potyliczny

To z kolei obszar, który ma największe znaczenie, jeśli chodzi o zmysł wzroku. Odpowiada za interpretację i rozpoznawanie obrazów. W ten sam sposób umożliwia zarówno identyfikację koloru i ruchu, jak i rozpoznawanie przestrzeni.

Pozostałe płaty mózgu: wysepka i płat limbiczny

Działanie wyspy polega na integracji informacji z różnych systemów naszego ciała. Ingeruje w liczne procesy emocjonalne, w poczucie smaku, zapachu i tak dalej. W rzeczywistości jest to część najbardziej związana z odczuwaniem bólu a także z empatią.

Płat limbiczny przede wszystkim odpowiada za tak zwany „zmysł przeżycia”. Dlatego wiąże się on z licznymi funkcjami, takimi jak głód, instynkt seksualny, pamięć, a nawet uwaga.

Podsumowując

Nasz mózg jest jedną z najbardziej złożonych struktur, jakie istnieją w naturze. Badanie płatów mózgu pozwala nam pogłębiać wiedzę na ich temat oraz identyfikować ich części i funkcje. W przyszłości pomoże nam to ustalić lepsze metody leczenia i diagnozowania.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • MacLean, P. D. (1990). The triune brain in evolution : role in paleocerebral functions. Plenum Press. Retrieved from https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=4PmLFmNdHL0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=MacLean,+P.D.,+“The+Triune+Brain+in+Evolution:+Role+in+paleocerebra+functions&ots=y8ofFp_V43&sig=CW0ZXWMRagoBt0sqREuxsYODpjU&redir_esc=y#v=onepage&q=MacLean%2C P.D.%2C “The Triune Brain in Evolution%3A Role in paleocerebra functions&f=false
  • Lóbulo temporal: características, anatomía y funciones – Lifeder. (n.d.). Retrieved September 27, 2019, from https://www.lifeder.com/lobulo-temporal/
  • Shura, R. D., Hurley, R. A., & Taber, K. H. (2014). Insular Cortex: Structural and Functional Neuroanatomy. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 26(4), iv-282. https://doi.org/10.1176/appi.neuropsych.260401
  • Lobulo frontal | CNS Traumatic Brain Injury Rehabilitation. (n.d.). Retrieved September 27, 2019, from https://www.neuroskills.com/language/espanol/lobulo-frontal/

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.