Porażenie mózgowe - na czym polega,i jak powstaje?

Porażenie mózgowe jest zaburzeniem ruchowym, które zwykle pojawia się przed 3 rokiem życia.
Porażenie mózgowe - na czym polega,i jak powstaje?

Napisany przez Carmen Martín

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Porażenie mózgowe jest rodzajem niepełnosprawności spowodowanej uszkodzeniem mózgu. Uraz ogranicza aktywność osoby, ponieważ wpływa zarówno na ruchliwość, jak i na zachowanie postawy ciała. Naukowcy określają ten rodzaj porażenia jako grupę trwałych zaburzeń ruchowych.

Zwykle porażenie mózgowe występuje podczas rozwoju płodu lub w pierwszych latach życia. Ponadto może mu towarzyszyć ułomna wrażliwość lub deficyty intelektualne. Dlatego mówi się, że jest to niepełnosprawność wieloraka.

Szacuje się, że w skali globalnej wskaźnik dzieci cierpiących na porażenie mózgowe wynosi poniżej jednego przypadku na 1000 nowo narodzonych dzieci. Natomiast w przypadku wcześniaków wskaźnik ten wzrasta do 2,1 na 1000 urodzeń.

Zdecydowanie częściej też dotyczy noworodków płci męskiej. Jest to więc dość częste i bardzo upośledzające zaburzenie. W tym artykule wyjaśniamy, na czym dokładnie polega, i jakie są jego główne typy.

Co to jest porażenie mózgowe?

Jak już wspomniano, porażenie mózgowe w rzeczywistości odnosi się do zestawu zaburzeń, które wpływają na zdolność do poruszania się, równowagi i postawy ciała. Zwykle objawy pojawiają się w pierwszych latach życia, a w zdecydowanej większości przypadków występuje jeszcze w czasie ciąży.

Porażenie mózgowe zwykle wiąże się z innymi trudnościami, których doświadcza pacjent. Na przykład zadania takie jak chodzenie lub pisanie są bardzo trudne do wykonania.

Schorzenie to najczęściej współistnieje również z niepełnosprawnością umysłową lub innymi patologiami. Wszystko to zależy od miejsca uszkodzenia mózgu i skali w jakiej doszło do upośledzenia.

Wylew w mózgu

Jest to patologia o charakterze stałym, która nie zmienia się przez całe życie. Jest tak, ponieważ uszkodzenie mózgu jest nieodwracalne, a wraz z nim upośledzenie neurologiczne.

Ponieważ większość przypadków występuje przed ukończeniem 3 roku życia, objawy są widoczne u dziecka dość wcześnie.

Objawy

Porażenie mózgowe  można zwykle zauważyć już na wczesnym etapie rozwoju, ponieważ dziecku trudno jest siedzieć, czołgać się, raczkować, a nawet uśmiechać. Wyraźnie widać nieprawidłowe zmiany w napięciu mięśniowym, w zależności od rodzaju porażenia.

Jednak objawy związane z ruchem nie są jedynymi, jakie wywołuje ta niepełnosprawność. Może powodować problemy ze słuchem lub trudności w rozpoznawaniu wrażeń dotykowych (agnozja). Może również powodować brak koordynacji, zaburzenia uwagi lub dyskinezy.

Rodzaje porażenia mózgowego

Istnieją różne rodzaje porażenia mózgowego, wśród których należałoby wymienić najczęściej występujące. Są to:

  • Porażenie spastyczne. Ludzie, którzy cierpią na ten rodzaj, mają duże trudności z kontrolowaniem mięśni, które mają tendencję do słabnięcia. Zwykle ten rodzaj dotyka kończyn i wpływa na sprawność rąk i nóg.
  • Porażenie dyskinetyczne. W tym wypadku pacjent doświadcza mimowolnych i powolnych ruchów. Stan pacjenta pogarsza się, kiedy odczuwa duże zmęczenie lub doświadcza silnych emocji. Natomiast wyraźnie poprawia się wraz z odpoczynkiem i snem. Osoby z tego rodzaju porażeniem mają również trudną do zrozumienia mowę.
  • Ataksja, czy tez niezborność ruchów. Ta odmiana wpływa na móżdżek, który jest częścią mózgu kontrolującą równowagę. Osoby cierpiące na ataksję mają duże trudności z koordynacją ruchów.
  • Mieszane porażenie mózgowe. Występuje, gdy uszkodzenie pojawiło się w kilku strukturach mózgu. W konsekwencji, ten rodzaj charakteryzuje się więc kombinacją rożnych objawów.

Z drugiej strony porażenie mózgowe można również sklasyfikować w zależności od dotkniętych obszarów mózgu. Zgodnie z tą klasyfikacją wyróżniamy, takie rodzaje jak:

  • Hemiplegia, czyli porażenie połowicze, występujące tylko w połowie ciała.
  • Paraplegia lub diplegia – porażenie poprzeczne, najczęściej dotyka tylko kończyn dolnych.
  • Tetraplegia, czyli paraliż czterokończynowy.
  • Monoplegia, paraliż jednej kończyny.

Podobnie, klasyfikuje się je również według stopnia ciężkości porażenia. Zatem może być łagodne, umiarkowane lub ciężkie.

Jak się leczy porażenie mózgowe

Jak już wspomnieliśmy, jest to stała i niestety nieuleczalna patologia. Jednak dzięki niektórym zabiegom i opiece można osiągnąć dobrą jakość życia. Aby to zrobić, razem stosuje się fizjoterapię, terapię zajęciową i logopedię.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty leczenia, można skorzystać z różnych ośrodków pomocy. Wśród nich wyróżniają się ośrodki dzienne, zajęciowe lub pobytowe.

Istnieją również specjalnie przygotowane ośrodki opieki przeznaczone dla osób z porażeniem mózgowym itp. W tych ostatnich uczy się wszystkich wymienionych wyżej zabiegów i metod.

Zidentyfikowano także niektóre przyczyny porażenia mózgowego, którym można zapobiec. Na przykład należy unikać uderzeń w głowę dziecka.

Noworodek chory na porażenie mózgowe

Należy w tym celu stosować wszelkie zalecane środki bezpieczeństwa, takie jak kaski i odpowiednie siedzenia w samochodzie. Ważne jest również zachowanie czujności w domu.

Inną sytuacją powiązaną z tym schorzeniem jest niekompatybilność grupy krwi matki i płodu. Tego rodzaju konflikt można to wykryć i zapobiec chorobie już od początku ciąży.

Podobnie, matka powinna zostać zaszczepiona przeciwko wirusowi różyczki, który również wydaje się być powiązany z porażeniem mózgowym.

Podsumowując

Idealną sytuacją, do której należy dążyć jest zachowanie zdrowia w ciąży, stosując wszelkie możliwe środki. Każda ryzykowna praktyka, taka jak tytoń lub alkohol, może zaszkodzić płodowi. Ponadto konieczne jest wykonanie wszystkich odpowiednich testów w czasie ciąży. Jeśli problemy pojawią się później, już po urodzeniu dziecka, należy udać się do lekarza po stwierdzeniu jakichkolwiek objawów.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.