Fantastyczna wiadomość! Obrzezanie dziewczynek w Nigerii zostało zakazane!

· Czerwiec 26, 2015

Obrzezanie kobiet, zwane w wielu krajach również klitoridektomią lub okaleczaniem łechtaczki, polega na częściowym lub całkowitym usunięciu tkanki z żeńskich narządów rozrodczych, głównie łechtaczki. W wielu kulturach, zwłaszcza afrykańskich, obrzezanie praktykowane jest od czasów starożytnych i stanowi część ich wierzeń i zwyczajów.W ostatnich latach skupiono się na walce z obrzezaniem dziewczynek i dzięki wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), udało się zaprzestać ten rytuał, który oprócz tego, że przynosi ogromne ryzyko dla zdrowia, jest też niezwykle bolesny.

Niezwykle istotne jest więc, aby kontynuować edukowanie krajów, w których te praktyki są jeszcze stosowane, ponieważ dzięki temu ludzie kultywujący ten rytuał będą świadomi jakie zagrożenie niesie on ze sobą dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

W dniu 9 czerwca 2015 roku Nigeria zakazała praktyki obrzezania dziewczynek, stając się tym samym dwudziestym trzecim krajem w Afryce, które wprowadziło zakaz okaleczania narządów płciowych dziewczynek.

To bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy walczą przeciwko praktykowania obrzezania, ponieważ Nigeria to najludniejszy kraj Afryki gdzie szacuje się, że mieszka, aż dwadzieścia milionów kobiet i dziewczynek.

Bardzo ważne jest, aby całkowicie zaprzestać tej strasznej praktyki, jaką jest obrzezanie, bo wciąż jest ono wykonywane w dwudziestu dziewięciu krajach w Afryce i w Azji.

Na czym polega obrzezanie?

2#:obrzezanie-kobiet.JPG

Obrzezanie wykonywane jest u dziewczynek pomiędzy ósmym i czternastym rokiem życia, które przygotowywane są do niego przez swoje matki. Praktyka ta odbywa się zazwyczaj w starym i ciemnym pokoju, w bardzo ubogich warunkach nie związanych z higieną.

W pokoju tym na dziewczynkę czeka kobieta, która wykona obrzezanie, wykorzystuje do tego najczęściej nóż lub inne ostre narzędzie, cały zabieg trwa około piętnastu minut.

Wchodząc do tego ciemnego pokoju, kobieta wykonująca zabieg, sprawdza narządy płciowe dziewczynki niemal na ślepo i za pomocą małego noża lub innego ostrego narzędzia, przechodzi do wycięcia części lub całości łechtaczki oraz warg sromowych mniejszych i większych.

W tych okropnych warunkach, bez znieczulenia i bez zachowania odpowiedniej higieny, kiedy kobieta dokonuje obrzezania, słychać tylko wrzaski i krzyki dziewczynki, spowodowane straszliwym bólem. W czasie gdy w pokoju rozlewana jest krew, a dziewczynka doświadcza niebywałego bólu, na zewnątrz jej rodzina śmieje się i cieszy, że dziewczynka jest gotowa, by stać się kobietą.

3#obrzezanie-kobiet

Po tym makabrycznym doświadczeniu, rozpoczyna się poszukiwanie męża dla dziewczynki, który będzie gotów zaoferować jej dobro w zamian za jej „stanie się kobietą”. Oczywiście dochodzi do tego pod warunkiem, że dziewczyna przeżyje obrzezanie, które okalecza narządy odgrywające ważną rolę dla kobiety.

Wiele dziewczynek umiera z powodu krwawienia lub wstrząsu neurogennego, które powodują ogromny ból i urazy. Inne umierają z powodu infekcji, które powstają z powodu braku jakichkolwiek podstaw higieny, podczas zabiegu.

Z tego powodu, od kilku lat, Światowa Organizacja Zdrowia nazwała oficjalnie obrzezanie jako – okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przeprowadzane przez osoby trzecie, bez zachowania należytej higieny i mające na celu pozbawienie kobiet przyjemności z życia seksualnego.

Jakby tego było mało, wykazano, że obrzezanie może doprowadzić do poważnych konsekwencji u dziewczynek i kobiet, takich jak krwawienie, problemy z drogami moczowymi, torbiele, zakażenia, niepłodność i powikłania podczas porodu.

Zawstydzające dane

4#:obrzezanie-kobiet.jpg

Szacuje się, że na świecie co minutę cztery dziewczynki poniżej piętnastego roku życia poddawanych jest obrzezaniu. Do tej pory, według danych organizacji pozarządowych, mimo wielu protestów i prób zatrzymania tych makabrycznych praktyk, na świecie żyje aż 137 milionów okaleczonych w ten sposób kobiet.

Najgorsze jest to, że prognozy przewidują, że jeżeli nie zabroni się obrzezania w pozostałych 29 krajach Afryki i Azji, gdzie wciąż jest ono praktykowane, do 2030 roku na świecie, aż 86 milionów dziewczynek zostanie poddanych okaleczeniu narządów płciowych.

Należy również pamiętać, że mimo iż praktykowanie obrzezania zostało zakazane w wielu krajach, z powodu wierzeń niektórych kultur, jest ono wciąż wykonywane tam nielegalnie.

Na szczęście, długa i żmudna praca organizacji pozarządowych i organizacji zdrowotnych zaowocowała tym, że kolejne kraje wprowadzają zakaz obrzezania u dziewczynek, przykładem jest właśnie Nigeria.

Dlatego bardzo ważne jest, aby kontynuować uświadamianie ludzi i dokształcanie ich w kwestiach zdrowotnych oraz dzielenie się zagrożeniami wynikającymi z tych makabrycznych praktyk, które wciąż są prowadzone.

Bez ingerowania i zmieniania rdzennych kultur i tradycji każdego społeczeństwa, konieczne jest podniesienie świadomości i zmianę mentalności wobec tej praktyki, którą jest obrzezanie. Ludzie muszą być świadomi, że kosztowała ona życie tysięcy ludzi i nadal wywołuje ból i cierpienie.