Fantastyczna wiadomość! Obrzezanie dziewczynek w Nigerii zostało zakazane!

Zwyczaj obrzezania, winny cierpieniu tysięcy osób, został zakazany w Nigerii, czyniąc ją dwudziestym trzecim krajem afrykańskim, który zabronił okaleczania narządów płciowych dziewczynek.
Fantastyczna wiadomość! Obrzezanie dziewczynek w Nigerii zostało zakazane!

Napisany przez Carolina Betancourth

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Obrzezanie kobiet, zwane jest w wielu krajach również klitoridektomią lub okaleczaniem łechtaczki. Polega na częściowym lub całkowitym usunięciu tkanki z żeńskich narządów rozrodczych, głównie łechtaczki. W wielu kulturach, zwłaszcza afrykańskich, obrzezanie praktykowane jest od czasów starożytnych i stanowi część ich wierzeń i zwyczajów. W ostatnich latach podjęto walkę z obrzezaniem dziewczynek. Dzięki wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), udało się przekonać wiele krajów do zaprzestania tej bolesnej i niebezpiecznej dla zdrowia praktyki.

Niezwykle istotne jest, aby kontynuować edukowanie krajów, w których te praktyki są jeszcze stosowane. Ponieważ właśnie dzięki temu ludzie kultywujący ten rytuał będą świadomi jakie zagrożenie niesie on ze sobą dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

W dniu 9 czerwca 2015 roku Nigeria zakazała praktyki obrzezania dziewczynek, stając się tym samym dwudziestym trzecim krajem w Afryce, który wprowadził zakaz okaleczania narządów płciowych dziewczynek.

To bardzo ważna wiadomość dla tych, którzy walczą przeciwko praktykowania obrzezania. Wynika to z faktu, że Nigeria to najludniejszy kraj Afryki gdzie szacuje się, że mieszka, aż dwadzieścia milionów kobiet i dziewczynek.

Bardzo ważne jest, aby całkowicie zaprzestać tej strasznej praktyki, jaką jest obrzezanie. Jednak niestety wciąż jest ono wykonywane w dwudziestu dziewięciu krajach w Afryce i w Azji.

Na czym polega obrzezanie?

zwyczaj obrzezania

Obrzezanie wykonywane jest u dziewczynek pomiędzy ósmym i czternastym rokiem życia, a przygotowują je do niego ich matki. Praktyka ta odbywa się zazwyczaj w ciemnym pokoju, w bardzo ubogich warunkach, nie mających nic wspólnego z odpowiednimi warunkami sanitarnymi.

W pokoju tym na dziewczynkę czeka kobieta, która wykona obrzezanie; wykorzystuje do tego najczęściej nóż lub inne ostre narzędzie. Cały zabieg trwa około piętnastu minut.

Wchodząc do tego ciemnego pokoju, kobieta wykonująca zabieg, sprawdza narządy płciowe dziewczynki niemal na ślepo. Za pomocą małego noża lub innego ostrego narzędzia, wycina części lub całość łechtaczki oraz warg sromowych mniejszych i większych.

Zabieg odbywa się w tych okropnych warunkach, bez znieczulenia i bez zachowania odpowiedniej higieny. Kiedy kobieta dokonuje obrzezania, słychać tylko wrzaski i krzyki dziewczynki, spowodowane straszliwym bólem. W czasie gdy w pokoju rozlewana jest krew, a dziewczynka doświadcza niebywałego bólu, na zewnątrz jej rodzina śmieje się i cieszy, że dziewczynka jest gotowa, by stać się kobietą.

praktyka obrzezania kobiet

Po tym makabrycznym doświadczeniu, rozpoczyna się poszukiwanie męża, który będzie gotów zaoferować dobro w zamian za “stanie się kobietą”. Oczywiście dochodzi do tego pod warunkiem, że dziewczyna przeżyje obrzezanie, które okalecza narządy rodne.

Wiele dziewczynek umiera z powodu krwawienia lub wstrząsu neurogennego, który powodują ogromny ból i urazy. Inne umierają z powodu infekcji, powstałych z powodu braku jakichkolwiek podstaw higieny podczas zabiegu.

Dlatego właśnie od kilku lat, Światowa Organizacja Zdrowia  oficjalnie opisuje obrzezanie jako – okaleczanie żeńskich narządów płciowych, przeprowadzane przez osoby trzecie, bez zachowania należytej higieny i mające na celu pozbawienie kobiet przyjemności z życia seksualnego.

Jakby tego było mało, wykazano, że obrzezanie może doprowadzić do poważnych konsekwencji u dziewczynek i kobiet. Pośród nich znajdują się: krwawienie, problemy z drogami moczowymi, torbiele, zakażenia, niepłodność i powikłania podczas porodu.

Zawstydzające dane

obrzezanie, żyletka

Szacuje się, że na świecie co minutę cztery dziewczynki poniżej piętnastego roku życia poddawane są obrzezaniu. Według danych organizacji pozarządowych, mimo wielu protestów i prób zatrzymania tych praktyk, na świecie żyje aż 137 milionów okaleczonych kobiet.

Pesymistycznie wyglądają prognozy. Jeżeli nie zabroni się obrzezania w pozostałych 29 krajach Afryki i Azji, gdzie wciąż jest ono praktykowane, do 2030 roku na świecie, aż 86 milionów dziewczynek zostanie poddanych okaleczeniu narządów płciowych.

Praktykowanie obrzezania zostało zakazane w wielu krajach. Warto jednak wiedzieć, że z powodu wierzeń niektórych kultur, jest tam ono wciąż wykonywane nielegalnie.

Na szczęście, długa i żmudna praca organizacji pozarządowych i organizacji zdrowotnych okazuje się owocna. Kolejne kraje wprowadzają zakaz obrzezania u dziewczynek; przykładem jest właśnie Nigeria.

Dlatego bardzo ważne jest, aby kontynuować uświadamianie ludzi i dokształcanie ich w kwestiach zdrowotnych. Dzieląc się wiedzą o zagrożeniach, wynikających z tych makabrycznych praktyk, które wciąż są prowadzone, możemy je powstrzymać.

Nawet bez ingerowania i zmieniania rdzennych kultur i tradycji każdego społeczeństwa, możliwa jest jego zmiana. Konieczne jest podniesienie świadomości i zmiana mentalności wobec obrzezania. Ludzie muszą być świadomi, że kosztowała ona życie tysięcy i nadal wywołuje ból oraz cierpienie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.