Korekta wieku u wcześniaków - dlaczego jest tak ważne?

Konieczna jest korekta wieku wcześniaków, aby można było odpowiednio monitorować wzrost i rozwój dziecka. Dotyczy to jednak tylko pierwszych lat ich życia.
Korekta wieku u wcześniaków - dlaczego jest tak ważne?

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 10 sierpnia, 2022

Korekta wieku u wcześniaków jest bardzo ważna dla prawidłowego śledzenia rozwoju dziecka. W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy w ocenie ich rozwoju. Kiedy dziecko rodzi się wcześnie, ma inną ewolucję. Etapy swojego rozwoju, w stosunku do maluchów urodzonych na czas kończy w innym czasie.

Jeszcze do niedawna nie przywiązywano większego znaczenia do faktu korygowania wieku wcześniaków. Prowadziło to często do błędnych oczekiwań co do postępu rozwojowego. Dziś korekta wieku u wcześniaków uważana jest za niezbędny element.

Korygowanie wieku u wcześniaków

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku na świecie rodzi się około 15 milionów wcześniaków. W zależności od tego, kiedy przyjdą na świat, dzielą się na trzy kategorie:

 • Umiarkowany do późnego wcześniaka: urodzony między 32 a 37 tygodniem
 • Zaawansowany wcześniak: urodzony między 28 a 32 tygodniem
 • Skrajny wcześniak: gdy urodzą się przed 28. tygodniem

Im bardziej wyprzedzony jest poród, tym większe ryzyko, że niemowlę będzie mieć trudności w rozwoju psychomotorycznym i poznawczym. W każdym razie dzieci urodzone przedwcześnie mają inne tempo ewolucji niż dzieci urodzone w terminie. Jest to zasadniczy powód korygowania wieku wcześniaków.

Niemowlę w inkubatorze. Korekta wieku u wcześniaków
Wcześniaki mają więcej czynników ryzyka niektórych chorób, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas opieki nad nimi.

Przydatność korekty wieku u wcześniaków

Korygowanie wieku wcześniaków jest niezbędne do oceny ich rozwoju fizycznego i neurologicznego. Kiedy dziecko rodzi się przedwcześnie, przypisuje się mu dwa wieki:

 • Wiek ciążowy: Odpowiada dokładnemu czasowi trwania ciąży i jest liczony w tygodniach. Liczona jest od pierwszego dnia ostatniej miesiączki do dnia narodzin.
 • Wiek chronologiczny odpowiada czasowi, który upływa po urodzeniu. Jest liczony w dniach, tygodniach, miesiącach i latach.

Teraz, po wykonaniu korygowania wieku u wcześniaków, pojawia się trzeci wiek, czyli wiek skorygowany. Taki wiek miałoby dziecko, gdyby urodziło się w terminie, czyli w wieku 40 tygodni. Na podstawie tych danych można ocenić kluczowe aspekty rozwoju, takie jak waga, wzrost, obwód głowy oraz nabywanie umiejętności motorycznych i psychospołecznych.

Ten parametr umożliwia również ustalenie, kiedy dziecko powinno otrzymywać karmienie uzupełniające. Wcześniak zwykle rozwija się nieco „wolniej” niż dziecko urodzone w terminie. Dzięki skorygowanemu wiekowi można uniknąć pomyłki między diagnozą opóźnienia rozwojowego a prawidłowym rozwojem.

Wpływ wcześniactwa na rozwój

Korekta wieku wcześniaków jest niezbędna, aby uniknąć błędnych porównań. Jeśli dziecko urodzi się przedwcześnie, musi nadrobić czas, którego zabrakłoby mu na urodzenie się w terminie.

Aspekty najbardziej uwarunkowane to:

 • Wcześniaki potrzebują więcej czasu, aby osiągnąć wagę i długość zgodną z ich wiekiem chronologicznym.
 • Bardziej prawdopodobne jest, że mają trudności z oddychaniem, ssaniem, połykaniem, opróżnianiem żołądka, refluksem i napięciem mięśniowym. Jeśli wiek nie zostanie skorygowany, trudności te mogą być mylone z chorobami.
 • Dokarmianie uzupełniające może być podane tylko wtedy, gdy osiągną wiek skorygowany, a nie wiek metrykalny.

Jedynym aspektem, w którym nie ma potrzeby korygowania wieku u wcześniaków, jest podawanie szczepionek. Są one podawane wszystkim dzieciom jednakowo, biorąc pod uwagę jedynie wiek metrykalny.

Korekta wieku u wcześniaków – obliczenia

Korekta wieku wcześniaków jest bardzo prosta. Wystarczy zastosować proste obliczenia. Odejmij liczbę tygodni wcześniactwa od wieku chronologicznego. Wynikiem będzie skorygowany wiek dziecka.

Jednocześnie, aby ustalić liczbę tygodni wcześniactwa, wystarczy odjąć wiek ciążowy od 40. Załóżmy, że dziecko rodzi się w 32. tygodniu ciąży. Pierwszym zadaniem jest odjęcie 32 od 40, co daje nam 8: 40 tygodni (pełna ciąża) – 32 tygodnie (wiek ciążowy wcześniactwa) = 8 (tygodnie wcześniactwa).

Następnym krokiem jest wzięcie wieku chronologicznego wyrażonego w tygodniach i odjęcie liczby tygodni wcześniactwa. Na przykład, jeśli zrobimy obliczenia na 4-miesięcznym dziecku: 16 (wiek chronologiczny w tygodniach) – 8 (tygodnie wcześniactwa) = 8 tygodni lub 2 miesiące (wiek skorygowany).

Jak długo stosuje się skorygowany wiek?

Chociaż bardzo ważne jest skorygowanie wieku u wcześniaków w celu prawidłowego monitorowania rozwoju i ustalenia kamieni milowych w żywieniu, skorygowany wiek nie jest brany pod uwagę na zawsze. Obowiązuje tylko na początku życia dziecka.

W szczególności skorygowany wiek stosuje się tylko do drugiego roku życia. Tam kamienie milowe rozwoju wcześniaka są utożsamiane z kamieniami milowymi u noworodka donoszonego. Jeśli po tym wieku nadal często obserwuje się dysproporcje w stosunku do noworodka donoszonego, nie uważa się ich już za wynik wcześniactwa. W takich przypadkach konieczna jest dalsza ocena przez lekarza.

Zdrowe niemowlę
Badania kontrolne pediatryczne do drugiego roku życia uwzględniają wiek skorygowany. Następnie kamienie milowe mogą pasować do innych dzieci.

Nie wszystkie są takie same

Nie ma ustalonych zasad dotyczących rozwoju dziecka urodzonego przedwcześnie. Niektóre postępują szybciej, inne wolniej. Jednak korekta wieku u wcześniaków jest bardzo pomocnym parametrem. Niektóre problemy wcześniaków po urodzeniu ulegną z czasem poprawie. Trudności w oddychaniu, żołądkowe lub inne zwykle znikają, gdy rozwijają się bardziej.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Grzona, M. E. (2006). Prematuros Extremos: ¿Es posible establecer un límite de viabilidad? Acta Bioethica, 12(1), 101-111.
 • Cabezas Arce, K. X. (2018). Estudio diferencial del desarrollo psicomotor de niños/as prematuros de entre 6 a 18 meses de edad con y sin otros factores de riesgo (Bachelor’s thesis, Quito: UCE).
 • Pierrehumbert, B., Borghini, A., Forcada-Guex, M., Muller-Nixe, C., & Ansermet, F. (2010). Niños nacidos prematuramente: una mirada atenta a los resultados cognitivos y conductuales. PsicoPatología, 9.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.