Codzienna terapia aspiryną: zastosowania i zagrożenia, które powinieneś znać

Codzienna terapia aspiryną może uratować życie wielu osobom. Jednak codzienne przyjmowanie leku jest wskazane tylko dla określonych pacjentów.
Codzienna terapia aspiryną: zastosowania i zagrożenia, które powinieneś znać

Napisany przez Edith Sánchez

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia, 2023

Codzienna terapia aspiryną jest potencjalnie korzystnym sposobem na zmniejszenie ryzyka zawału serca lub udaru mózgu. Jednak nie jest wskazana dla wszystkich, ponieważ w niektórych przypadkach wyrządza więcej szkody niż pożytku.

Ogólnie rzecz biorąc, ten rodzaj leczenia powinien przepisać lekarz. Chociaż sporadyczne przyjmowanie jednej tabletki aspiryny zwykle nie stanowi zagrożenia, prawda jest taka, że przyjmowana codziennie może powodować niepożądane skutki.

Sama w sobie terapia ma na celu zapobieganie powstawaniu zakrzepów w sercu lub mózgu, zwłaszcza u osób z predyspozycjami. Niepotrzebne stosowanie może prowadzić do krwawienia i innych powikłań. Czy chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat?

Na czym polega codzienna terapia aspiryną?

Codzienna terapia aspiryną to metoda leczenia przepisywana osobom zagrożonym zakrzepami krwi. Przepisuje się niską dawkę, która waha się od 81 do 325 miligramów. Lekarz zawsze bierze pod uwagę schodzenie, ogólny stan zdrowia osoby i inne przyjmowane leki.

Trzeba pamiętać, że ten lek ma zdolność zakłócania krzepnięcia krwi. Czasami w tętnicach gromadzi się tłuszcz, który może prowadzić do zakrzepów. W takim przypadku normalny przepływ krwi zostaje zatrzymany, w wyniku czego może dojść do zawału serca lub udaru mózgu.

Ta terapia ma na celu zmniejszenie takiego ryzyka. Można ją realizować na dwa sposoby.

 • Profilaktyka pierwotna. Kiedy nie ma historii problemów z sercem lub udarów. Istnieją kontrowersje dotyczące tego zastosowania.
 • Profilaktyka wtórna. Jeśli masz historię problemów z sercem lub udaru mózgu. Wśród lekarzy istnieje konsensus co do korzyści z tego zastosowania.
Codzienna terapia aspiryną.
Codzienna terapia aspiryną może pomóc w zmniejszeniu tworzenia się skrzepów u predysponowanych pacjentów.

W jakich przypadkach zaleca się codzienną terapię aspiryną?

Codzienną terapię aspiryną musi przepisać lekarz. Regularne stosowanie tego leku może powodować poważne skutki uboczne, mimo że można go kupić bez recepty. Dlatego konieczne jest, aby lekarz rozważył ryzyko i korzyści wynikające z tej kuracji.

Ogólnie rzecz biorąc, ten rodzaj terapii jest zalecany w następujących przypadkach:

 • Osoby w wieku od 40 do 59 lat ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału serca o ponad 10% w ciągu najbliższych 10 lat.
 • Pacjenci po operacji pomostowania tętnic wieńcowych.
 • Osoby, u których założono stent tętnicy wieńcowej.
 • Stosowanie aspiryny może być pomocne u osób z objawami choroby wieńcowej lub innych chorób serca.
 • Osoby poniżej 60 roku życia, które chorują na cukrzycę i mają co najmniej jeden inny czynnik ryzyka, taki jak nadciśnienie lub palenie tytoniu.
 • Pacjenci z historią zawałów serca lub udarów, bez alergii lub krwawienia w wywiadzie.

Ogólnie rzecz biorąc, ta terapia jest uważana za najskuteczniejszą u osób w wieku od 50 do 59 lat z historią problemów z sercem. Jest również stosowana jako metoda profilaktyczna dla osób w wieku od 50 do 70 lat z niskim ryzykiem krwawienia wewnętrznego.

Osoby zdrowe poniżej 50. roku życia i powyżej 70. roku życia nie powinny stosować tej kuracji.

Przeczytaj więcej: Aspiryna Cardio: ogólne informacje i zastosowanie

Możliwe zagrożenia i skutki uboczne

Codzienna terapia aspiryną u zdrowych ludzi wiąże się z większym ryzykiem niż korzyściami. American College of Cardiology opublikował artykuł odradzający takie leczenie u osób niskiego ryzyka.

Osoby z zaburzeniami krwawienia lub krzepnięcia nie powinny stosować tego leku codziennie. Ani też osoby z krwawiącymi wrzodami żołądka lub historią krwawienia z jelit. Z oczywistych powodów osoby z alergią na aspirynę również powinny się od niej powstrzymać.

Możliwe skutki uboczne lub powikłania obejmują:

 • Udar. Codzienna terapia aspiryną może zwiększać ryzyko udaru z powodu krwawienia (udar krwotoczny ).
 • Krwawienie z przewodu pokarmowego. Codzienne stosowanie aspiryny zwiększa ryzyko wrzodów żołądka. Jeśli wrzód żołądka jest już obecny, lek może nasilać krwawienie i zagrażać życiu.
 • Problemy z uszami. Wysokie lub częste dawki tego leku czasami powodują szum w uszach, a nawet utratę słuchu.
 • Reakcje alergiczne. Poważne, zagrażające życiu reakcje mogą wystąpić u osób uczulonych na lek.

Możliwe interakcje w codziennej terapii aspiryną

Innym aspektem, który należy wziąć pod uwagę w codziennej terapii aspiryną, jest jej interakcja z innymi lekami. W szczególności stosowanie tego leku razem z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) może zwiększać ryzyko krwawienia.

Jeśli dana osoba musi przyjmować pojedynczą dawkę NLPZ dziennie, należy to robić osiem godzin przed przyjęciem aspiryny lub pół godziny później. Jeśli dawka jest wyższa lub jeśli przyjmujesz inne leki, należy poinformować o tym lekarza.

Z drugiej strony trzeba zachować bardzo dużą ostrożność podczas łączenia aspiryny z lekami przeciwzakrzepowymi. Możliwe jest również wystąpienie interakcji z innymi lekami, takimi jak kortykosteroidy, klopidogrel i niektóre leki przeciwdepresyjne. Zawsze niezbędna jest specjalistyczna konsultacja lekarska.

Wskazówki i zalecenia

Alkohol również ma działanie przeciwzakrzepowe, dlatego nie jest zalecany podczas codziennej terapii aspiryną. Ważne jest, aby omówić ten aspekt z lekarzem, aby wiedzieć, ile można spożyć bez narażania się na ryzyko.

Jednak tego leczenia nie należy przerywać nagle. Może to wywołać efekt odbicia i zwiększyć prawdopodobieństwo zawału serca lub udaru mózgu. Zakończenie leczenia powinno powinno się odbywać na zlecenie i pod kontrolą lekarza.

Jeśli dana osoba nie chce lub nie jest w stanie stosować tej terapii, ale jest pacjentem z grupy ryzyka, może porozmawiać ze swoim lekarzem o możliwości leczenia statynami. Badanie z 2016 r. zauważa, że leki te stanowią dobre rozwiązanie w takich przypadkach.

Codzienna terapia aspiryną.

Rekomendacje końcowe

Osoba, która codziennie przyjmuje aspirynę, powinna poinformować lekarza przed kontynuowaniem zabiegu dentystycznego lub zabiegu chirurgicznego. W przeciwnym razie istnieje ryzyko nadmiernego krwawienia lub krwotoku.

W każdym razie najlepiej jest przyjmować ten lek w postaci dojelitowej. To znaczy taki, który ma się rozpuszczać dopiero po dotarciu do jelita cienkiego. Może to zmniejszyć ryzyko problemów żołądkowych, chociaż nie ma na to dowodów.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Ittaman SV, VanWormer JJ, Rezkalla SH. The role of aspirin in the prevention of cardiovascular disease. Clin Med Res. 2014 Dec;12(3-4):147-54. doi: 10.3121/cmr.2013.1197. Epub 2014 Feb 26. PMID: 24573704; PMCID: PMC4317158.
 • Arnett, D. K., Blumenthal, R. S., Albert, M. A., Buroker, A. B., Goldberger, Z. D., Hahn, E. J., … & Ziaeian, B. (2019). 2019 ACC/AHA guideline on the primary prevention of cardiovascular disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation, 140(11), e596-e646.
 • Millard MA, Hernandez-Vila EA. What Do the Guidelines Really Say About Aspirin? Tex Heart Inst J. 2018 Aug 1;45(4):228-230. doi: 10.14503/THIJ-18-6673. PMID: 30374231; PMCID: PMC6183648.
 • Maiello M, Cecere A, Zito A, Ciccone MM, Palmiero P. Low-dose Aspirin for Primary Prevention of Cardiovascular Events in Postmenopausal Women with Type-2 Diabetes: The Prescriptive Approach in the Real World. Int J Prev Med. 2021 Oct 26;12:140. doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM_365_19. PMID: 34912516; PMCID: PMC8631123.
 • Díaz-Rodríguez, Y. L. (2021). Valor de la aspirina (ácido acetilsalicílico) en la prevención de eventos cardiovasculares. CorSalud, 13(2), 256-257.
 • He J, Whelton PK, Vu B, Klag MJ. Aspirin and risk of hemorrhagic stroke: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA. 1998 Dec 9;280(22):1930-5. doi: 10.1001/jama.280.22.1930. PMID: 9851479.
 • Cryer B, Mahaffey KW. Gastrointestinal ulcers, role of aspirin, and clinical outcomes: pathobiology, diagnosis, and treatment. J Multidiscip Healthc. 2014 Mar 3;7:137-46. doi: 10.2147/JMDH.S54324. PMID: 24741318; PMCID: PMC3970722.
 • Sheppard A, Hayes SH, Chen GD, Ralli M, Salvi R. Review of salicylate-induced hearing loss, neurotoxicity, tinnitus and neuropathophysiology. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2014 Apr;34(2):79-93. PMID: 24843217; PMCID: PMC4025186.
 • Makowska J, Lewandowska-Polak A, Kowalski ML. Hypersensitivity to Aspirin and other NSAIDs: Diagnostic Approach in Patients with Chronic Rhinosinusitis. Curr Allergy Asthma Rep. 2015 Aug;15(8):47. doi: 10.1007/s11882-015-0552-y. PMID: 26149590; PMCID: PMC4493793.
 • Saxena A, Balaramnavar VM, Hohlfeld T, Saxena AK. Drug/drug interaction of common NSAIDs with antiplatelet effect of aspirin in human platelets. Eur J Pharmacol. 2013 Dec 5;721(1-3):215-24. doi: 10.1016/j.ejphar.2013.09.032. Epub 2013 Sep 25. PMID: 24075938.
 • Russo NW, Petrucci G, Rocca B. Aspirin, stroke and drug-drug interactions. Vascul Pharmacol. 2016 Dec;87:14-22. doi: 10.1016/j.vph.2016.10.006. Epub 2016 Oct 17. PMID: 27765537.
 • Ziaeian B, Fonarow GC. Statins and the Prevention of Heart Disease. JAMA Cardiol. 2017;2(4):464. doi:10.1001/jamacardio.2016.4320

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.