Co to jest rozumowanie indukcyjne i dlaczego jest ważne

Rozumowanie indukcyjne charakteryzuje się wyciąganiem ogólnych wniosków z poszczególnych przypadków. Zobaczmy jego cechy, kilka przykładów i dlaczego jest tak ważne.
Co to jest rozumowanie indukcyjne i dlaczego jest ważne

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2023

Wszyscy stosujemy rozumowanie indukcyjne do wyciągania wniosków na co dzień. Oznacza to, że polegamy na przeszłych obserwacjach i doświadczeniach, aby wesprzeć nasze obecne lub przyszłe przekonania.

Na przykład, jeśli zobaczymy, że niebo jest zachmurzone, dojdziemy do wniosku, że powinniśmy wyjść z parasolem, ponieważ prawie na pewno będzie padać. Albo mamy przekonanie, że autobus przyjedzie na dworzec o określonej godzinie rano, bo zawsze tak było.

Podobnie rozumowanie indukcyjne było bardzo przydatne w naukach empirycznych. Dzięki wielokrotnej obserwacji poszczególnych zjawisk sformułowano prawa lub zasady ogólne. Po tych słowach wstępu, przeanalizujemy, na czym polega ta forma rozumowania i dlaczego jest tak ważna w naszym życiu.

Co to jest rozumowanie indukcyjne?

Indukcja jest rodzajem rozumowania, którego przesłanki wspierają wniosek, ale go nie gwarantują. W argumentacji indukcyjnej przesłanki wynikają z doświadczenia lub obserwacji poszczególnych przypadków. Następnie z nich wyciągany jest ogólny wniosek.

Typowym przykładem rozumowania indukcyjnego jest następujący schemat:

  1. Przesłanka: wszystkie dotychczas zaobserwowane wrony były czarne.
  2. Wniosek: wszystkie wrony są czarne.

W takim przypadku wniosek nigdy nie będzie miał absolutnego poparcia z przesłanek, jak to jest w przypadku argumentów dedukcyjnych. Zawsze bowiem będzie istniało małe prawdopodobieństwo, że jest mógł być zafałszowany. Idąc za poprzednim przykładem, zawsze będzie prawdopodobne, że pojawi się wrona innego koloru.

W tym sensie w indukcji nie możemy mówić o wnioskach ważnych lub nieważnych, ale o silnych lub słabych w zależności od ich stopnia prawdopodobieństwa.

Argument indukcyjny będzie silny, gdy jest wysoce nieprawdopodobne, że jego wniosek jest fałszywy, a przesłanki są prawdziwe. I odwrotnie, będzie słaby, jeśli jest wysoce prawdopodobne, że wniosek jest falsyfikowalny przez pojawienie się innego przypadku, który nie spełnia ustalonych standardów.

Razonamiento inductive.
Indukcja stwarza możliwość, że przypadek nie spełni postawionej hipotezy.

Charakterystyka wnioskowania indukcyjnego

Argumenty lub rozumowanie indukcyjne charakteryzują się następującymi cechami:

  • Wszechstronność: oznacza to, że konkluzja dostarcza więcej informacji niż ta zawarta w przesłankach, poprzez wyciąganie ogólnych wniosków na temat tego, co nieobserwowane.
  • Omylność: ponieważ wnioski nigdy nie są ostateczne.
  • Nie możesz go zweryfikować: wnioski opierają się na prawdopodobieństwie i nie można ich zakwalifikować jako ważne lub nieważne.

Problem indukcji

W XVIII wieku filozof empirysta David Hume zaproponował słynny argument przeciwko metodzie indukcyjnej, znany jako problem indukcji. Wskazuje on na brak uzasadnienia lub logicznej podstawy we wnioskach indukcyjnych.

Dla Hume’a rozumowanie indukcyjne implikuje skok logiczny lub lukę we wnioskowaniu. Chodzi o to, że przesłanki wspierają wniosek tylko w mniej lub bardziej prawdopodobny sposób. Nigdy nie jest ostateczny.

Zatem Hume doszedł do wniosku, że nie ma sposobu, aby uzasadnić związek przyczynowy we wnioskach indukcyjnych. Fakt zaobserwowania, że zdarzenie powtarza się w czasie w ten sam sposób, niekoniecznie oznacza, że zawsze tak się stanie.

Na przykład, gdy jedno zdarzenie następuje wielokrotnie po drugim, większość ludzi myśli, że istnieje między nimi taki związek, że pierwsze powoduje drugie. Jeśli kopniemy piłkę, a ona zawsze wystrzeli w określonym kierunku, dojdziemy do wniosku, że piłka przesunie się w inne miejsce za każdym razem, gdy uderzymy ją stopą.

Jednak Hume argumentował, że nawet jeśli dostrzegamy następstwo między dwoma zdarzeniami (w tym przypadku akt kopnięcia piłki i jej przemieszczenia), niemożliwe jest ustalenie między nimi warunku koniecznego i wystarczającego. Dlatego oświadczył, że związek przyczynowości jest wytworem ludzkiej wyobraźni i polega niewiele więcej niż na nadziei, że pewne zdarzenia nastąpią po innych, które je poprzedzają.

Dlatego możemy być pewni, że słońce wzejdzie każdego ranka, ponieważ zawsze tak było. Ale to indukcyjne wnioskowanie nie będzie oparte na obiektywnej zasadzie przyczynowości, ale na zdolności naszej wyobraźni do ustalania związków między zdarzeniami.

Jakie znaczenie ma rozumowanie indukcyjne

Pomimo spostrzeżeń Hume’a na temat metody indukcyjnej, musimy uznać przydatność tego rozumowania w życiu codziennym. W naukach ścisłych również.

Dzięki tego typu indukcji możemy podejmować decyzje. Ponadto możemy również wyciągnąć natychmiastowe wnioski. Mogą mieć pewien margines błędu, ale są niezbędne dla naszego funkcjonowania. Również dla naszego codziennego rozwoju i przetrwania.

Znajomość wszystkich konkretnych przypadków lub możliwych scenariuszy, aby móc działać lub podejmować decyzje, przyniosłaby efekt przeciwny do zamierzonego. W rzeczywistości nasz zdrowy rozsądek wyciąga wnioski zawsze na podstawie ograniczonych informacji wynikających z doświadczenia.

A w zakresie nowych dowodów, poprzednia wiedza zmienia się w miarę. Na tym polega elastyczność umysłu.

To samo dotyczy dziedziny naukowej. Nie każda wiedza zdobyta przez nauki empiryczne jest w 100% nieomylna. Zwłaszcza te dotyczące nowych lub niedawno odkrytych zjawisk.

Dość często obserwuje się, jak społeczność naukowa aktualizuje swoje postulaty, biorąc pod uwagę nowe dowody. Jeśli chodzi o nieznane zjawiska, nie ma skuteczniejszego sposobu na poznanie ich rzeczywistości.

Weźmy niedawny przykład. Wiedza, jaką posiadamy do tej pory na temat COVID-19, wyrosła z badania konkretnych przypadków: zarażonych. Na początku pandemii środowisko naukowe sformułowało szereg postulatów. I te uległy modyfikacji wraz z pojawieniem się nowych dowodów.

Pensamiento inductive.
Rozumowanie za pomocą indukcji przyczynia się do rozwoju nauki, nawet ze swoimi ograniczeniami.

Refleksje końcowe

Rozumowanie indukcyjne jest niezwykle przydatne w życiu codziennym i w rozwoju nauki. Choć ma swoje wady, jest niezbędne do zrozumienia otaczającego nas świata i odpowiedniego działania.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.