Werapamil: zastosowania i skutki uboczne

Chociaż werapamil jest lekiem na choroby sercowo-naczyniowe, ma on również inne zastosowania, takie jak leczenie manii i profilaktyka migreny.
Werapamil: zastosowania i skutki uboczne

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca, 2023

Werapamil jest lekiem, który można podawać doustnie i dożylnie, zgodnie z potrzebami pacjenta, w leczeniu, głównie dławicy piersiowej, nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca.

Werapamil należy do rodziny leków przeciwarytmicznych klasy IV, będąc bardziej skutecznym niż digoksyna w kontroli migotania przedsionków. Nie zapominamy, że digoksyna ma działanie kardiotoniczne i jest zaliczana do leków o najwyższej skuteczności.

Chociaż werapamil jest lekiem na choroby sercowo-naczyniowe, ma on również inne zastosowania, takie jak leczenie manii i profilaktyka migreny.

Różne wersje tego leku dostępne na rynku są przeznaczone dla jednego lub drugiego zastosowania. Możemy leczyć dusznicę bolesną tabletkami o przedłużonym uwalnianiu lub aplikować krople do oczu na nadciśnienie oczne lub jaskrę.

Werapamil a zaburzenia rytmu serca – na czym one polegają

Arytmia to nieprawidłowość w rytmie bicia serca. Rytm ten może być spowolniony lub przyspieszony. W pierwszym przypadku arytmie będą nazywane bradykardią, a w drugim tachykardią.

Choroby serca

Kiedy to wystąpi, powstawanie skurczów serca może ulec zaburzeniu. W konsekwencji tej anomalii, mogą powstawać zaburzenia przewodzenia, zwane skurczami dodatkowymi, które są najczęstszymi zaburzeniami rytmu w populacji ogólnej.

Z drugiej strony podkreślmy, że arytmie zwykle nie są zbyt niebezpieczne. Jednak niektóre przypadki mogą zagrażać życiu pacjenta, dlatego bardzo ważne jest ich kontrolowanie.

Istnieją 4 główne rodzaje arytmii:

 • Przedwczesne skurcze komorowe
 • Nadkomorowe zaburzenia rytmu
 • Komorowe zaburzenia rytmu
 • Bradyarytmia

A czym jest dławica piersiowa?

Choroba ta, wraz z zawałem mięśnia sercowego, jest rodzajem choroby niedokrwiennej serca, to znaczy choroby spowodowanej pogorszeniem stanu i niedrożnością tętnic serca.

Ta sytuacja jest znana jako miażdżyca tętnic i jest spowodowana nagromadzeniem płytek cholesterolowych, lipidów i komórek zapalnych w ścianach tych tętnic. W rezultacie serce nie otrzymuje wystarczającej ilości krwi do jego prawidłowego funkcjonowania.

Dławica piersiowa pojawia się stopniowo, w wyniku pogorszenia się z czasem tętnic serca. Można wyróżnić dwa rodzaje tej choroby:

 • Stabilna dławica piersiowa: ból pojawia się podczas ćwiczeń i może rozprzestrzeniać się na inne obszary ciała.
 • Niestabilna dławica piersiowa: ból pojawia się w spoczynku i jest bardziej trwały niż w przypadku stabilnej dławicy piersiowej.

Jak werapamil wpływa na organizm?

Ten lek zawdzięcza swoją skuteczność umiejętności blokowania kanałów wapniowych zależnych od napięcia. Działa na wejście zewnątrzkomórkowego wapnia poprzez błony komórek mięśnia sercowego. Natomiast poziomy wapnia w osoczu nie ulegają zmianie.

W tym celu werapamil przyczepia się do wolnych kanałów wapniowych modyfikując ich strukturę. W ten sposób nie mogą one wprowadzić wapnia z osocza do komórek mięśnia sercowego.

Badanie serca

Ponadto lek ten zaburza również uwalnianie wapnia wewnątrzkomórkowego, który jest magazynowany w siateczce sarkoplazmatycznej, specjalnej strukturze komórkowej. Poprzez obniżenie poziomu wapnia w komórce mięsień sercowy ulega rozszerzeniu, co wpływa na mechanizm skurczu. To samo dotyczy mięśni gładkich naczyń krwionośnych.

W ten sposób zmniejsza się całkowity obwodowy opór naczyniowy, a zatem i obciążenie wtórne. Mechanizmy te wyjaśniają korzystny wpływ werapamilu na dusznicę bolesną i nadciśnienie.

Działania niepożądane, jakie może wywołać werapamil

Najpoważniejsze działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas leczenia werapamilem:

Werapamil a problemy z sercem
 • Bradykardia zatokowa
 • Tachykardia zatokowa
 • Blokada przedsionkowo-komorowa różnego stopnia. Może być konieczne leczenie innym lekiem.
 • Niedociśnienie

Należy pamiętać, że te niepożądane działania występują częściej, gdy werapamil jest podawany dożylnie niż w przypadku leczenia doustnego.

Oprócz tych niepożądanych skutków, ze względu na działanie rozszerzające naczynia krwionośne, u pacjenta mogą również wystąpić inne poważne konsekwencje, takie jak:

 • Zawroty głowy
 • Uderzenia gorąca
 • Zmęczenie
 • Ból głowy
 • Wymioty
 • Ból brzucha

I wreszcie, chociaż zdarza się to bardzo rzadko, u niektórych pacjentów mogą rozwinąć się reakcje nadwrażliwości.

Wniosek

Werapamil jest lekiem stosowanym przede wszystkim w leczeniu dusznicy bolesnej, nadciśnienia tętniczego a także różnych zaburzeń rytmu serca. Ma dość niebezpieczne skutki uboczne, dlatego podczas leczenia należy zachować szczególną ostrożność. Zawsze należy więc postępować zgodnie z zaleceniami lekarza i skonsultować każdy nieprawidłowy objaw lub jakiekolwiek wątpliwości.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Dr. J. Manuel Guía Torrent, D. F. E. C. (2006). Tratamiento Médico De Las Taquicardias Supraventriculares. Protocolos Diagnósticos y Terapéuticos En Cardiología Pediátrica. https://doi.org/10.1157/13097525
 • Machado-Alba, J. E., Giraldo-Giraldo, C., & Machado-Duque, M. E. (2015). Calidad de la prescripción de verapamilo de liberación convencional en pacientes con hipertensión arterial. Revista de Calidad Asistencial. https://doi.org/10.1016/j.cali.2015.01.009
 • Morales, M. G., Guerrero, S. G., García, G. R., Villalobos, S. J., Camarena, A. G., Aguirre, S. J., & Martínez, S. J. (2005). Intoxicación grave con verapamilo. Archivos de Cardiologia de Mexico.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.