Ulotka leku – jak ją czytać?

Sekcja dawkowania leku podana na ulotce dołączonej do opakowania zazwyczaj określa dawkę, którą pacjent może zażyć. Czasami może się wydawać, że dany lek nic nie robi lub wręcz przeciwnie, działa zbyt mocno. Nie należy jednak zmieniać przepisanej dawki bez konsultacji z lekarzem.
Ulotka leku – jak ją czytać?

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca, 2023

Ulotka leku, która jest dołączona do opakowania, zawiera pisemne informacje na temat danego środka. Jest ona skierowana do pacjentów i dostarcza informacji o charakterystyce określonego leku.

Zawsze dobrze jest zachować ulotkę dołączoną do opakowania z faktycznym lekiem, aby w razie wątpliwości móc się do niej odwołać. Celem tego rodzaju informacji jest pomoc pacjentom w prawidłowym stosowaniu leków i przestrzeganiu przepisanego leczenia.

Ulotka leku: informacje

Ulotki dołączone do opakowania leku dostarczają niezbędnych informacji do jego zastosowania, takich jak wskazania, dawkowanie, środki ostrożności, przeciwwskazania, działania niepożądane lub stosowanie w szczególnych warunkach.

Ulotka leku

Zawierają również skład chemiczny leku oraz instrukcje jego podawania, stosowania i właściwego przechowywania.

Podobnie, ulotka leku określa również wszelkie możliwe działania niepożądane, interakcje i przeciwwskazania. Ponadto zawiera podsumowanie danych klinicznych, właściwości farmakologicznych i danych przedklinicznych dotyczących bezpieczeństwa.

1. Opis

Pierwsza sekcja ulotki dołączonej do opakowania z lekiem informuje o substancjach czynnych leku i jego składzie. Podaje nazwę substancji, jej ilość i różne jej formaty.

Substancje czynne służą do celów medycznych, podczas gdy substancje nieaktywne są wypełniaczami. Firmy farmaceutyczne muszą wymienić te substancje w ulotkach, ponieważ niektóre mogą powodować alergie lub nietolerancję u pacjentów.

2. Cel ulotek dołączanych do opakowań leków

Ta część zawiera informacje na temat farmaceutycznego formatu leku.

Wyjaśnia także grupę terapeutyczną, do której należy substancja czynna, i jej wpływ na organizm ludzki. Ponadto zawiera listę chorób, które może leczyć i na które jest zatwierdzona.

3. Przed rozpoczęciem stosowania leku

Niektóre leki nie są odpowiednie dla wszystkich. Z tego powodu konieczne może być podjęcie pewnych środków ostrożności lub wprowadzenie specjalnych modyfikacji, w zależności od danego przypadku.

Jak czytać ulotki leków?

W tej sekcji firmy farmaceutyczne określają szereg sytuacji, które pacjent musi wziąć pod uwagę przed zażyciem tego konkretnego leku. Tak więc ulotka leku zawiera następujące informacje:

  • W tej sekcji znajdziesz wszystkie przypadki, w których nie powinieneś używać tego leku;
  • Znajdziesz tu także specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności, takie jak stosowanie leku z niektórymi potrawami i napojami. Chodzi o to, czy powinieneś zażywać lek z jedzeniem, czy na pusty żołądek, a także czy możesz spożywać napoje alkoholowe, czy nie;
  • Ponadto znajdziesz rekomendacje jego użycia, na przykład w przypadku ciąży;
  • Ta część zawiera także zalecenia dotyczące stosowania leku przez kobiety karmiące;
  • W ulotce dołączono także szczegółowe informacje na temat tego, czy stosowanie tego konkretnego leku może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn;
  • W tej sekcji opisano również interakcje leku z innymi lekami. Chodzi o to, jakich efektów można oczekiwać przy jednoczesnym stosowaniu różnych środków. Jest to ważne, ponieważ działanie danego leku może być wzmocnione lub anulowane.

4. Dawkowanie

W tej części ulotki podano szczegółowe informacje o dawce do podawania, zgodnie z celem, dla którego pacjent będzie zażywał lek. Chociaż może się wydawać, że dany lek ma niewielki lub zerowy efekt lub wręcz za mocno na Ciebie wpływa, nie zmieniaj dawki bez konsultacji z lekarzem.

Istnieją leki, w przypadku których lekarz medycyny może dostosować dawkę, szczególnie gdy są przepisywane osobom starszym lub dzieciom. Lekarze mogą również dostosowywać dawkę u osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Ta sekcja zawiera opis tego, jak przyjmować lek, a także informacje o czasie, w którym można zażyć większą dawkę lub ewentualnie, kiedy należy pominąć zażycie leku.

5. Działania niepożądane

Wszystkie leki mogą powodować działania niepożądania i skutki uboczne. Ta część ulotki informuje o wszelkich niepożądanych reakcjach, które dany lek może wywołać w Twoim ciele.

Ulotki leków

Pamiętaj, że większość leków nie ma poważnych skutków ubocznych lub są one łagodne. Należy jednak skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi niepożądany efekt lub reakcja.

6. Przechowywanie

Ta część ulotki leku mówi o warunkach przechowywania go. Ważne jest, aby stosować się do zalecanych warunków temperatury i wilgotności.

Podsumowanie

Przeczytanie ulotki leku jest ważne, ponieważ zawiera ona wszystkie potrzebne informacje. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy jednak zawsze skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Co najważniejsze – nigdy nie należy stosować samoleczenia.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Cerviño López, M. (2010). Farmacovigilancia. Albéitar: Publicación Veterinaria Independiente.

  • Rojas, C. B. (2001). Fases del desarrollo de un nuevo medicamento. Estrategias de Investigación En Medicina Clínica. El Manual Moderno.

  • Aguilar, N. G., & Girón Aguilar Nora, D. R. (2010). Sistema de distribución de medicamentos por dosis unitarias Elaborado por : Honduras OPS / OMS Rosario D´Alessio Asesora Regional en Servicios Farmacéuticos OPS / OMS Octubre 1997. Serie Medicamentos Esenciales Y Tecnologia. https://doi.org/10.1101/093575


Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.