Światowy Dzień Żywności: nikogo nie zostawiać za sobą

Pomimo posiadania wystarczającej ilości żywności, aby zaopatrzyć wszystkich na świecie, wyeliminowanie głodu wymaga czegoś więcej: należy zagwarantować bezpieczeństwo żywności.
Światowy Dzień Żywności: nikogo nie zostawiać za sobą
Mariel Mendoza

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Mariel Mendoza.

Ostatnia aktualizacja: 25 listopada, 2022

Światowy Dzień Żywności obchodzony jest co roku 16 października. Wybrana data zbiega się z rocznicą powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, założonej w 1945 roku.

Każdego roku Światowy Dzień Żywności przyjmuje inny temat i jego obchody nieco się różnią. Jednak głównym celem jest promowanie zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa żywności oraz podjęcie kroków w celu wyeliminowania głodu do 2030 roku.

Pojęcie bezpieczeństwa żywności oznacza, że każdy człowiek na świecie ma fizyczny i finansowy dostęp do wystarczającej, bezpiecznej i pożywnej żywności, która pozwala zaspokoić jego potrzeby żywieniowe i preferencje dotyczące aktywnego i zdrowego życia.

Światowy Dzień Żywności 2022

Światowy Dzień Żywności.
Dostęp do zdrowej i zbilansowanej żywności jest prawem każdego człowieka.

W tym roku tematem przewodnim jest „Bezpieczna żywność, lepsze zdrowie”. Głównym celem jest promowanie przyjmowania zbilansowanej i zdrowej diety we wszystkich gospodarstwach domowych. Wymaga to dostępu do żywności bezpiecznej (nieszkodliwej) dla ludzi, środowiska i zwierząt.

Światowy Dzień Żywności powinien być obchodzony przez wszystkich, którzy uczestniczą w procesie łańcucha żywnościowego i czerpią z niego korzyści. Począwszy od rolników i hodowców zwierząt gospodarskich po dystrybutorów, pracowników supermarketów, pośredników i kucharzy.

Każdy na świecie, zarówno w pracy, jak i w domu, ma do odegrania ważną rolę w promowaniu zdrowego odżywiania.

Jedzenie powinno być dostępne dla wszystkich

Zdrowe odżywianie to prawo każdego człowieka, a także podstawa prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci. Zbilansowana i dostosowana do wieku dieta jest niezbędna w całym procesie rozwoju człowieka. Natomiast głód ma wiele szkodliwych skutków dla organizmu.

Naszym obowiązkiem jest dbanie o prawidłowe odżywianie dziecka, a edukacja żywieniowa powinna rozpoczynać się w domu już od najmłodszych lat. Oprócz dzieci na zaburzenia związane z niedożywieniem podatne są również osoby starsze.

Jak możesz wesprzeć Światowy Dzień Żywności?

Istnieje wiele sposobów wspierania Światowego Dnia Żywności, jak choćby:

  • Zachęcanie do udziału w programach zwalczania głodu w najbardziej narażonych populacjach.
  • Nauka świadomego jedzenia (dbanie o żywność i zapobieganie marnotrawstwu).
  • Promowanie zdrowej, zbilansowanej i zróżnicowanej diety w każdym domu, zawierającej białka i warzywa.
  • Unikanie wysoce przetworzonej żywności
  • Kupowanie lokalnych i świeżych produktów sprzedawanych na targowiskach rolniczych
  • Wolontariat w stołówkach non-profit lub społecznościowych
  • Nauczanie dzieci prawidłowego obchodzenia się z żywnością i przechowywania różnych produktów spożywczych w domu
  • Wprowadzanie edukacji żywieniowej do szkół
  • Wnoszenie jak najwięcej darowizn na rzecz obszarów narażonych na głód
  • Podziękowania dla wszystkich, którzy biorą udział w tym procesie, od produkcji żywności aż do jej dotarcia na nasze stoły

Miliony ludzi cierpią głód

Światowy Dzień Żywności.
Zmniejszenie ilości odpadków to pierwszy krok w walce z głodem na świecie.

Według ONZ 820 milionów ludzi cierpi głód, a około 155 milionów dzieci jest niedożywionych. Większość głodujących mieszka w Azji Południowej i Afryce Subsaharyjskiej. Statystycznie 3,1 miliona dzieci umiera każdego roku z niedożywienia, a co 5 sekund umiera jedno dziecko z powodu zaburzeń związanych z głodem.

Wierzcie lub nie, na świecie jest wystarczająco dużo jedzenia, by nakarmić wszystkich

Tymczasem na świecie produkuje się obecnie wystarczająco dużo żywności, aby nakarmić wszystkich. Jednak co roku marnuje się około 20% produkcji. Dlatego Światowy Dzień Żywności, oprócz przypominania o znaczeniu żywności i jej konserwacji, ma również na celu wyeliminowanie głodu. Ograniczenie marnowania żywności to pierwszy duży krok w tym kierunku.

Głód dotyka głównie dzieci

W przypadku trwałego niedoboru pożywienia następuje spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu dzieci, a także osłabienie fizyczne. Z drugiej strony występują również upośledzenia poznawcze i umysłowe, co utrudnia im koncentrację i przyswajanie wiedzy w szkole, a także dochodzi do utraty motywacji. Podobnie matki, które są narazone na sytuację głodu, będą rodziły dzieci szczuplejsze i bardziej podatne na różne choroby.

Pandemia zahamowała dotychczasowe postępy

Pandemia COVID-19, która nadeszła tak nagle i chaotycznie, wpłynęła na pogorszenie sytuacji głodu na całym świecie. Spowodowała zmniejszenie produkcji i dostępności żywności, a także wzrost braku zatrudnienia i spadek dochodów.

Tak więc ludziom nie tylko trudniej było o dostęp do żywności. Wzrosły również ceny, gdy produkty spożywcze wróciły na półki, co utrudnia zakupy ze względu na spadek dochodów.

Obchodzenie tego dnia pomaga wszystkim na świecie

Światowy Dzień Żywności nie tylko pomaga zwrócić uwagę na problem, dążąc do poprawy bezpieczeństwa żywności, jej dostępności i dystrybucji, ale także stale przypomina, że głód można wyeliminować.

Oprócz propagowania prawidłowego żywienia, świat czerpie również korzyści z promowania programów ochrony socjalnej, które sprzyjają bezpieczeństwu żywności i wprowadzaniu świadomych ekologicznie praktyk rolniczych.

Z drugiej strony głód nie jest jedynym problemem związanym z systemem żywnościowym. Istnieją inne, takie jak otyłość, degradacja środowiska (wpływająca na rolnictwo i zwierzęta gospodarskie) oraz zmiany klimatyczne, które czasami są ignorowane.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.