Światowy Dzień Walki z Bólem: przekształcanie wiedzy w praktykę

Ból, zarówno ostry, jak i przewlekły, to jedna z najczęstszych przyczyn wizyty u lekarza. Ulga w bólu jest powszechnym prawem.
Światowy Dzień Walki z Bólem: przekształcanie wiedzy w praktykę
Mariel Mendoza

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Mariel Mendoza.

Ostatnia aktualizacja: 28 października, 2022

Światowy Dzień Walki z Bólem obchodzony jest co roku 17 października w celu poprawy jakości życia osób cierpiących ból. Date tę ustaliły w dniu 11 października 2004 r. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań nad Bólem, Europejska Federacja Bólu oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Ból występuje częściej u płci żeńskiej i jest bardzo rozpowszechniony u kobiet w wieku rozrodczym. W swojej przewlekłej postaci jest szczególnie powszechny w starszym wieku.

Światowy Dzień Walki z Bólem zrodził się z pilnej potrzeby znalezienia lepszych sposobów łagodzenia fizycznego i emocjonalnego cierpienia, które jest konsekwencją bólu. Dlatego głównym jego celem jest zapewnienie większej widoczności tym, którzy chcą znaleźć sposób na złagodzenie tej dolegliwości u osób żyjących z przewlekłą chorobą.

Ulga w bólu jako prawo

Różne kampanie mają na celu podniesienie świadomości zarówno w społeczeństwie jako całości, jak i w różnych instytucjach i organizacjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych, na temat potrzeby korzystania z zasobów w celu promowania badań nad leczeniem bólu. Powinno to zmniejszyć lukę między wiedzą a jej zastosowaniem w praktyce klinicznej.

Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Bólu nazwało rok 2022 „Globalnym Rokiem Przekładania Wiedzy o Bólu na Praktykę”. Ma to na celu poszerzenie wiedzy, zarówno klinicznej, jak i naukowej, oraz zgromadzenie informacji, które będą miały wpływ na leczenie bólu.

Ponieważ przewlekły ból ma reperkusje fizyczne, emocjonalne, zarówno indywidualne jak i społeczne, jego złagodzenie stało się ważnym zadaniem. Od 2000 roku, na długo przed obchodami Światowego Dnia Walki z Bólem, analgezja jest wymieniana jako uniwersalne prawo człowieka. Jest to nawet zapisane w Karcie Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Kobieta w bólu.
Osoby z przewlekłym bólem cierpią we wszystkich obszarach swojego życia, od snu po rozrywkę.

Ból jako choroba

Ze względu na dużą częstość występowania i konsekwencje, Światowa Organizacja Zdrowia klasyfikuje ból przewlekły jako chorobę. Jest to najczęstsza przyczyna konsultacji (do połowy przypadków) w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Ból obejmuje następujące typy:

  • Ostry: konsekwencja urazu, choroby lub operacji.
  • Przewlekły: wieloprzyczynowego pochodzenia, wpływający na jakość życia chorego i jego bliskich.

Przewlekły ból trwa dłużej niż 3 miesiące i jest związany z patologiami ginekologicznymi (endometrioza lub bolesne miesiączkowanie) oraz narządu ruchu (reumatoidalne zapalenie stawów, fibromialgia, złamania lub bóle krzyża). Często występuje również w przypadku neuropatii i nowotworów.

Przewlekły ból jest przeważnie umiarkowany do ciężkiego. Ogranicza wykonywanie codziennych czynności.

W 2020 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bólu określiło go jako nieprzyjemne doświadczenie sensoryczne i emocjonalne związane z cierpieniem lub podobne do bólu związanego z rzeczywistym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanki.

Ból stanowi nie tylko jedną z przyczyn największej liczby konsultacji w podstawowej opiece zdrowotnej. Może być też tak intensywny, że nie pozwala choremu na normalne życie. Przewlekły ból przeszkadza w codziennych czynnościach, takich jak spanie, uczestniczenie w zajęciach towarzyskich lub praca.

Stanowi również główną przyczynę nieobecności w pracy i niepełnosprawności. Dlatego reperkusje społeczno-ekonomiczne sprawiają, że jest to problem zdrowia publicznego.

Przeczytaj więcej tutaj: Co oznacza ostry ból krzyża?

Ból ma subiektywny składnik

Ból jest nieprzyjemnym doznaniem, które ma komponent emocjonalny zarządzany przez układ nerwowy. Dlatego jego subiektywna część jest trudniejsza do kontrolowania.

Skala bólu i tolerancji bólu jest indywidualna. Podobnie jak wpływ na życie osobiste, rodzinne, zawodowe, społeczne i gospodarcze. Psychologiczne przetwarzanie sytuacji sprawia, że istotnego znaczenia nabiera interwencja w zakresie zdrowia psychicznego u tych pacjentów.

Leczenie powinno być nie tylko farmakologiczne. Czasami powinno obejmować terapię fizyczną i psychologiczną.

Stosowanie środków przeciwbólowych powinno być odpowiedzialne
Sesja terapeutyczna.
Terapia bólu przewlekłego nie może opierać się wyłącznie na lekach. Kluczowe znaczenie ma też wsparcie psychologiczne.

Światowy Dzień Walki z Bólem podkreśla znaczenie właściwego leczenia

Ból przewlekły często wymaga opieki paliatywnej i wsparcia rodziny. Podejście powinno być zindywidualizowane i na ogół stosuje się drabinę analgetyczną Światowej Organizacji Zdrowia.

Nieodpowiednie leczenie bólu stanowi częsty problem, ponieważ niekontrolowany silny ból może mieć poważne skutki, wraz ze stratami ekonomicznymi, zawodowymi i społecznymi. Niepełnosprawność i absencja w pracy to sytuacje, które wymagają rozwiązania w zakresie zdrowia publicznego.

Idea promowania łagodzenia bólu jako uniwersalnego prawa obejmuje również przełamanie paradygmatów, które uniemożliwiają jego skuteczną kontrolę. Światowy Dzień Walki z Bólem podkreśla pilną potrzebę odpowiedniej i globalnej reakcji.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Brennan F, Cousins M. Rev. Soc. Esp. Dolor 2005;12. Disponible en https://scielo.isciii.es/pdf/dolor/v12n1/colaboracion.pdf.
  • González C, Moreno M. Manejo del dolor crónico y limitación en las actividades de la vida diaria. Rev. Soc. Esp. Dolor 2007;6. Disponible en https://scielo.isciii.es/pdf/dolor/v14n6/original3.pdf.
  • International Association For Study of Pain. Disponible en https://www.iasp-pain.org.
  • Berrocoso Martínez, Alberto, Leonor de Arriba Muñoz, and Adriana Arcega Baraza. “Abordaje del dolor crónico no oncológico.” Revista Clínica de Medicina de Familia 11.3 (2018): 154-159.
  • Margarit, César. “La nueva clasificación internacional de enfermedades (CIE-11) y el dolor crónico. Implicaciones prácticas.” Revista de la sociedad española del dolor 26.4 (2019): 209-210.
  • Muñoz-Sanjosé, Ainoa, et al. “Intervenciones basadas en Mindfulness y compasión en dolor crónico.” Revista de Investigación y Educación en Ciencias de la Salud (RIECS) 4.S1 (2019): 112-122.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.