Nauka ustalania priorytetów: klucz do dobrostanu psychicznego

W naszym dążeniu do dobrego samopoczucia psychicznego bardzo ważne jest przyjęcie dobrych nawyków. Pomaga w tym nauka ustalania priorytetów.
Nauka ustalania priorytetów: klucz do dobrostanu psychicznego

Napisany przez Solimar Cedeño

Ostatnia aktualizacja: 09 sierpnia, 2022

Istoty ludzkie są bardzo złożone. W ciągu naszego życia staramy się zaspokoić nasze potrzeby fizyczne i poprawić nasze samopoczucie psychiczne. Ludzie ciągle się zmieniają i ewoluują oraz poszukują równowagi między ciałem a umysłem.

Ta równowaga znajduje się w dobrym zdrowiu psychicznym, kiedy jednostka jest świadoma swoich możliwości i może stawić czoła wyzwaniom życia. Na dobrostan psychiczny składają się aspekty fizyczne, psychiczne i społeczne. Ponadto jest to umiejętność stawiania czoła życiu i cieszenia się nim z siłą.

Aby osiągnąć dobrostan psychiczny, jednostka musi najpierw poznać siebie, a następnie rozwinąć zdrowe nawyki i nauczyć się organizować swój czas. Pamiętaj o tym, jeśli chcesz osiągnąć zmiany psychologiczne, które z kolei pozytywnie wpłyną na Twoje zdrowie fizyczne.

Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Nauka ustalania priorytetów a dobre samopoczucie psychiczne

Chociaż osiągnięcie prawdziwego dobrostanu psychicznego może nie być łatwe, faktem jest, że można to osiągnąć odpowiednią pracą. W każdym razie, jeśli poniższe wskazówki nie działają dla Ciebie, zalecamy skonsultowanie się z psychologiem lub terapeutą.

1. Najpierw poznaj siebie jako jednostkę

Zagubiona kobieta przed lustrem

Według psycholog Carol Ryff dobrostan psychiczny opiera się na sześciu wymiarach. Reprezentują one sposób, w jaki jednostka radzi sobie z sytuacjami, które pojawiają się w życiu.

Po pierwsze, ważne jest, aby poznać i zaakceptować siebie ze wszystkimi swoimi mocnymi i słabymi stronami. Poznaj swoją osobowość oraz upodobania i antypatie. Jeśli nie zaakceptujesz siebie takim, jakim jesteś, trudno będzie iść naprzód, ponieważ będziesz żyć z ciągłym niezadowoleniem. Akceptując siebie, wygenerujesz pozytywne relacje ze sobą i ludźmi wokół ciebie.

Po zaakceptowaniu tego, kim naprawdę jesteś, będziesz w stanie nakreślić cel w życiu z celami krótko-, średnio- i długoterminowymi. Ten cel doprowadzi Cię do osobistego rozwoju, ponieważ poczujesz, że masz cel i zajmujesz wyjątkowe miejsce w otaczającym Cię świecie.

Rozwijając się jako jednostka, będziesz mieć autonomię i swobodę w podejmowaniu decyzji oraz będziesz w stanie przejąć kontrolę nad swoim otoczeniem. Będziesz także rozwijać własne opinie i decyzje bez wpływu innych.

Kiedy wzmacniasz swoją tożsamość i poznajesz siebie, kładziesz podwaliny pod dobrostan psychiczny. Jeśli jednak masz problem ze znalezieniem swojej drogi i zboczeniem z “właściwej” drogi w poszukiwaniu siebie, możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa. Porzuć głupie wyobrażenie, że psychologowie są dla osób niestabilnych i odważ się iść naprzód w poszukiwaniu dobrego samopoczucia.

2. Rozwijaj zdrowe nawyki

Szczęśliwa kobieta
Nauka ustalania priorytetów może pomóc w wyrobieniu zdrowych nawyków.

Czasami mamy listę zadań lub rzeczy do zrobienia, ale ich nie wykonujemy. Zależy nam na ich osiągnięciu, ale źle organizujemy nasz czas. Jednym ze sposobów realizacji celów jest wyrobienie nawyków lub prostych zasad, które pozwolą nam rozwijać zadania.

W „7 nawykach skutecznego działania” autor Stephen Covey opowiada o szeregu narzędzi, których wszyscy możemy używać do ustalania priorytetów i osiągania stabilności. Te nawyki można rozwijać dzięki sile woli i codziennej pracy.

  • Pierwszym nawykiem jest odpowiedzialność. Osoba, która wypełnia swoje zadania, szanuje czas innych i rozwija dyscyplinę w organizacji priorytetów. Będąc odpowiedzialnymi, stajemy się liderami własnego życia.
  • Następnie priorytetowe traktowanie tego, co ważne, a nie pilne, jest kluczowym nawykiem dobrego zarządzania osobistego. Zasadniczo osiąga się to za pomocą narzędzi do efektywnego wykorzystania czasu. Jeśli dobrze zorganizujemy naszą pracę, życie osobiste, akademickie i gospodarcze, odniesiemy obopólne korzyści również w naszych relacjach z innymi osobami.
  • Należy również pamiętać, że skoro ludzie są społeczni, skuteczna komunikacja ma fundamentalne znaczenie. Polega to na zrozumieniu drugiej osoby i jasnym przekazywaniu wiadomości. W tym procesie komunikacji jednostka generuje współzależność, ponieważ karmi się wiedzą i doświadczeniami innych.

Być może zainteresuje Cię ten artykuł: Natrętne myśli: skończ z nimi raz na zawsze!

3. Nauka ustalania priorytetów a organizacja czasu

Mężczyzna planuje tydzień. Nauka ustalania priorytetów.
Nauka ustalania priorytetów może pomóc w utrzymaniu porządku.

Wreszcie, skuteczna organizacja czasu jest kluczem do osiągnięcia swoich celów i odnalezienia prawdziwego dobrego samopoczucia psychicznego. W końcu czas to zmienna, której nie da się kontrolować, ale są narzędzia, które pozwalają nam efektywnie nim zarządzać.

Ustal priorytety, aby osiągnąć cel. Następnie określ zadania ważne i pilne. Ważne zadania pozwalają na satysfakcjonujące wyniki w realizacji Twoich celów. Tymczasem pilne zadania to zadania, które należy wykonać od razu, niezależnie od tego, jak przyczyniają się do realizacji Twoich celów.

Jednym ze sposobów ustalenia priorytetów jest sporządzenie listy zadań, na której można zwizualizować cel i kroki do jego osiągnięcia. Wyznaczanie celów ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich aspektów naszego życia, ponieważ pozwoli nam zdefiniować i śledzić nasze postępy w poszukiwaniu psychicznego dobrostanu.

Narzędzia do organizowania czasu

Czas jest nieelastyczny. To on determinuje działania jednostki i nie może być kontrolowany. Możemy jednak zarządzać sposobem dystrybucji naszego czasu.

W tym celu możesz opracować kalendarz działań, aby zdefiniować zadania i terminy. Ustal granice i przestrzegaj terminów ukończenia, chociaż musisz być również elastyczny, aby nie generować zbyt dużego stresu. W Internecie dostępnych jest wiele różnych narzędzi, które pozwalają uporządkować czas. Możesz nawet przypisywać kolory do swoich zadań i tworzyć przypomnienia!

Agenda lub dziennik pozwolą ci zapisać szczegóły twoich działań. W rzeczywistości istnieje kilka formatów dzienników, a wiele aplikacji komputerowych łączy te funkcje. Możesz dokonywać wyborów, listy rzeczy do zrobienia, ustawiać priorytety, dołączać zdjęcia, a nawet dodawać wykresy. Przyda się to do śledzenia twoich zadań.

Głównym wyzwaniem przy organizowaniu naszego grafiku jest walka ze złodziejami czasu – wszelkimi rozproszeniami, które uniemożliwiają nam dokończenie zadania. Nasze telefony komórkowe i sieci społecznościowe są głównymi dystraktorami. Aby nie rozpraszały Cię zbytnio, poświęć im krótkie okresy czasu, a następnie odłóż je całkowicie na bok, gdy pracujesz.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and psychosomatics, 83(1), 10-28.
  • Covey, S. R. (2015). Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva: Edición de Imágenes. Mango Media Inc..
  • OMS Base de datos. (2013). Salud mental: un estado de bienestar. https://doi.org/10.1109/AERO.2012.6187295

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.