Zaburzenia koncentracji u dzieci - jak je zauważyć?

Dzieci z zaburzeniami koncentracji często mają trudności z nauką i odrabianiem zadań. Z tego powodu zachowania te rzutują na jego środowisko szkolne, podobnie jak na jego osobiste relacje.
Zaburzenia koncentracji u dzieci - jak je zauważyć?

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

Zaburzenia koncentracji u dzieci są jednym z najbardziej niepokojących problemów dla rodziców. Jednak ze względu na swoją złożoność trudno jest uzyskać dokładną diagnozę, gdy pierwsze objawy zostaną dopiero co zauważone.

Dziecko z ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) ma więcej trudności z koncentracją lub z pozostaniem w bezruchu. Ale zaburzenia koncentracji w tym wypadku to nie jedyny problem. Dziecko nabiera również zachowań impulsywnych i ma trudności z nawiązaniem osobistych relacji w środowisku szkolnym, rodzinnym i społecznym.

Zespół ten jest zwykle diagnozowany u dzieci w wieku 7 lat, ale wiele z jego objawów można zauważyć już wcześniej. Problem polega na tym, że u dzieci od 4 do 6 lat trudniej go rozpoznać, ponieważ objawów nie można odróżnić od typowego zachowania małych dzieci.

Mimo to należy o tym wiedzieć, ponieważ pierwsze przejawy służą do podjęcia działań następczych. W tym artykule przeanalizujemy główne przyczyny i sygnały tych zaburzeń, które pomogą Ci, aby w porę je wykryć. Zobacz, na co zwrócić uwagę!

Co powoduje zaburzenia koncentracji u dzieci

Nie wiadomo na pewno, co powoduje zaburzenia koncentracji u dzieci. Uważa się jednak, że na ich rozwój mają wpływ czynniki genetyczne, neurologiczne i środowiskowe. Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, jego możliwe przyczyny to:

 • Wcześniejsze przypadki ADHD lub choroby psychicznej w rodzinie.
 • Niezdolność do regulowania poziomu substancji chemicznych w mózgu, takich jak dopamina i norepinefryna.
 • Spożycie papierosów i alkoholu przez matkę w czasie ciąży.
 • Dodatki do żywności, takie jak sztuczne barwniki, które mogą pogorszyć nadpobudliwość.
 • Uszkodzenia lub urazy mózgu.
Dziecko nie chce się uczyć.

Niektórzy sugerują, że spożycie rafinowanego cukru może również wpływać na pojawienie się tego schorzenia. Jednak nie ma wystarczających dowodów naukowych potwierdzających tę hipotezę.

Objawy wskazujące na zaburzenia koncentracji u dzieci

Objawy deficytu uwagi u dzieci są zmienne i mają tendencję do zmiany na każdym etapie rozwoju. Jednak zaburzenia koncentracji mogą rozciągać się na okres dojrzewania i dorosłość. Z drugiej strony, obecność jednego lub więcej objawów nie gwarantuje, że diagnoza wskaże właśnie na to schorzenie.

Dlatego też, gdy pojawią się znaki ostrzegawcze, młody człowiek zostaje skierowany do specjalisty w tej dziedzinie, to znaczy do neurologa dziecięcego lub psychiatry, w celu oceny. Zanim postawi się ostateczną diagnozę, badania mogą trwać kilka miesięcy i obejmować wywiady z rodzicami i nauczycielami.

Dziecko odmawia nauki.

Objawy, jakie mogą wskazywać na zaburzenia koncentracji u dziecka:

 • Ma trudności z koncentracją i skupieniem uwagi.
 • Ma trudności z przestrzeganiem instrukcji.
 • Jest zdezorganizowane.
 • Gubi ważne rzeczy.
 • Zapomina o istotnych szczegółach w swoich zadaniach.
 • Nie jest w stanie skupić się na jednym zadaniu lub zabawie.
 • Bardzo trudno mu zrozumieć, co się do niego mówi.
 • Nie chce wykonywać zadań wymagających wysiłku umysłowego.
 • Nudzi się tą samą aktywnością i porzuca ją przed jej ukończeniem.
 • Robi błędy, które świadczą o jego braku uwagi.

Objawy nadpobudliwości:

 • Ciągle się porusza i bawi się przedmiotami znajdującymi się w jego zasięgu, nawet w sytuacjach wymagających uwagi.
 • Mówi dużo.
 • Trudno mu jest uczestniczyć w cichych zajęciach.
 • Biega z boku na bok lub wspina się na nieodpowiednie miejsca.
 • Odczuwa niepokój, kiedy jest w tym samym miejscu.
 • Może reagować wybuchowo.

Objawy impulsywności:

 • Nie ma cierpliwości.
 • Ma trudności z czekaniem na swoją kolej lub pozostaniem w bezruchu.
 • Działa i mówi bez zastanowienia.
 • Przechodzi przez ulicę, nie patrząc.
 • Przerywa innym.
 • Wtrąca się w zabawy i rozmowy, które go nie dotyczą.
 • Szuka szybkich alternatyw, aby rozwiązać problemy.

Diagnoza i leczenie deficytu uwagi u dzieci

W przypadku diagnozy zaburzenia koncentracji, czy inaczej deficytu uwagi u dzieci, należy przejść przez proces, który trwa miesiące. Specjalista ds. zdrowia psychicznego lub pediatra specjalizujący się w ADHD opiera się na kryteriach diagnostycznych i statystycznych dotyczących zaburzeń psychicznych (DSM-5).

Uparciuch u lekarza.

Wymaga to odpowiedniego czasu na spotkanie z dzieckiem i przeanalizowanie jego relacji ze środowiskiem. Konieczne jest również poznanie rodziny i bliskich osób. Jeśli diagnoza zostanie w końcu potwierdzona, ustala się plan kontroli dostosowywany do każdej konkretnej sytuacji.

Czasami stosuje się leki, ale prawie zawsze zaleca się terapię behawioralną, jako pierwszy krok. Czasami konieczne jest użycie tych dwóch elementów razem. Długości leczenia nie można dokładnie ustalić. Wszystko zależy od rozwoju zachowania każdego dziecka.

Podsumowując …

Zaburzenie deficytu uwagi u dzieci wpływa na zdolność koncentracji u dzieci. Mogą mu jednak towarzyszyć objawy nadpobudliwości i impulsywności. Chociaż czasami objawia się ono w bardzo wczesnym wieku, diagnozę można postawić tylko wtedy, gdy zakłada się, że dziecko jest już zdolne do regulowania wielu swoich zachowań.

A zatem, jeśli dostrzegasz u swojego dziecka zaburzenia koncentracji, zajmij się tym niezwłocznie!


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Rodríguez Hernández, P. J., González González, I., & Manuel Gutiérrez Sola, A. (2015). El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pediatria Integral. https://doi.org/10.1157/13086847
 • Urzúa M., A., Domic S., M., Cerda C., A., Ramos B., M., & Quiroz E., J. (2009). Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad en Niños Escolarizados. Revista Chilena de Pediatria. https://doi.org/10.4067/S0370-41062009000400004
 • Mateo, V. F. (2006). Recursos para el diagnóstico psicopedagógico del TDAH y comorbilidades. Electronic Journal of Research in Educational Psychology. https://doi.org/10.2166/wst.2011.267
 • Tdah, N. Del, Arán, V., Mias, C., Filippetti13, V. A., & Mías2, C. D. (2009). Neuropsicología delTrastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad: subtipos predominio Déficit de Atención y predominio Hiperactivo-Impulsivo. Revista Argentina de Neuropsicología.
 • El TDAH en niños – Síntomas y causas – Mayo Clinic. (2019). Retrieved 26 November 2020, from https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/adhd/symptoms-causes/syc-20350889

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.