Pregabalina: lek wykorzystywany do leczenia epilepsji

Pregabalina: lek wykorzystywany do leczenia epilepsji
Mariel Mendoza

Przejrzane i zatwierdzone przez: lekarz Mariel Mendoza.

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia, 2023

Pregabalina, podobnie jak wszystkie leki dostępne na rynku, może wywoływać skutki uboczne. Oczywiście należy wziąć to pod uwagę jeśli rozważasz rozpoczęcie terapii tym lekiem. Porozmawiaj ze swoim lekarzem, aby uzyskać więcej informacji.

Pregabalina to lek, który jest wykorzystywany w celu leczenia bólu neuropatycznego i napadów padaczkowych. Kiedy lekarze przepisują go w formie leczenia wspomagającego, jest on w stanie zmniejszyć liczbę częściowych napadów padaczkowych.

W dzisiejszym artykule opiszemy główne cechy chorób, w przypadku których stosuje się ten lek. Przyjrzymy się również właściwościom samego leku.

W jaki sposób działa pregabalina?

Tabletka w dłoni - pregabalina

Pregabalina to substancja podobna na głównego inhibitującego neuroprzekaźnika ośrodkowego układu nerwowego, GABA. GABA, podobnie jak inne neuroprzekaźniki, to substancja chemiczna, którą wytwarzamy w naszym ciele. Przekazuje sygnały z jednego neuronu do drugiego.

W zależności od tego, czy powiąże się z jednym receptorem czy z drugim, ten neuroprzekaźnik wywoła jedno z działań w naszym organizmie. Aktywizacja receptora GABA-A, który znajduje się w większej ilości w naszych mózgach, prowadzi do zmniejszenia aktywności neuronów. To uzasadniałoby działanie przeciwdrgawkowe pregabaliny.

Jednak nie wiemy jeszcze w jaki sposób pregabalina działa. Wszystko dlatego, że nie wiemy, czy wiąże się z receptorami GABA-A lub GABA-B. Nie pojawiają się również zmiany w działaniu GABA.

Jakie choroby może leczyć pregabalina?

Jak już wspomnieliśmy, pregabalina jest wykorzystywana w celu leczenia bólu neuropatycznego. Używamy jej również w połączeniu z innymi lekami, aby leczyć epilepsję, zwłaszcza w przypadku napadów częściowych.

Pregabalina i napady padaczkowe

Pregabalina to jeden z najnowszych leków przeciwpadaczkowych, które wprowadzono do leczenia częściowej epilepsji.

Wydaje się, że kiedy podajemy ten lek w formie terapii wspomagającej, może on odgrywać rolę w zmniejszaniu częstotliwości napadów padaczkowych. Potwierdzają to badania opublikowane w 2008 r. przez dziennik Neuropsychiatric Disease and Treatment.

Dowiedz się więcej na temat epilepsji

Napis epilepsja

Epilepsja pojawia się w wyniku zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Występuje ponieważ aktywność naszego mózgu nie funkcjonuje w normalny sposób. Mózg wytwarza ładunki elektryczne, które wywołują napady padaczkowe.

Takie napady mogą być śmiertelne, jeśli nie będą leczone we właściwy sposób albo zaniecha się przestrzegania właściwych środków prewencji.

Objawy i bodźce, które je wywołują, są różne w przypadku każdej osoby. Co więcej, ta choroba może dotknąć każdą osobę. Jednak kiedy u danej osoby wystąpi jeden z rodzajów padaczki, kolejny z nich zapewne będzie napadem tego samego rodzaju. Warto pamiętać, że zdarzają się odstępstwa od tej reguły, a objawy mogą się różnić.

Aby lekarz zdiagnozował epilepsję, pacjent musi doznać przynajmniej dwóch niesprowokowanych napadów padaczkowych.

Czym jest ból neuropatyczny?

Ból neuropatyczny dotyka od około 7 do 10 procent ludności zamieszkującej obszar Europy. Pacjenci opisują ten ból jako wrażenie kucia i pieczenia. Czasami odczuwają również swego rodzaju mrowienie i pulsowanie w różnych częściach ciała.

Ból pojawia się, ponieważ układ nerwowy nie działa w prawidłowy sposób. Występuje z powodu interpretowanych w niewłaściwy sposób bodźców. Oznacza to, że wytwarza ból z bodźców, które nie powinny go wywoływać.

Ta choroba zazwyczaj wydłuża się z czasem i pojawia się okresowo. Chociaż może występować spontanicznie, istnieją sytuacje, które mogą ją wywoływać. Zaliczamy do nich operacje, infekcje  lub różne urazy.

Działania niepożądane pregabaliny

Neuroprzekaźniki

Pregabalina, podobnie jak inne leki dostępne na rynku, może wywoływać działania niepożądane. Zawsze należy wziąć je pod uwagę przed rozpoczęciem terapii.

Działania niepożądane to takich niechciane i niezamierzone skutki, które mogą pojawić się podczas przyjmowania każdego leki. Do najważniejszych działań niepożądanych, które zaraportowane podczas prób klinicznych z tym lekiem, zaliczamy:

Pregabalina: lek, który jest nadal badany

Pregabalina jest wykorzystywana głównie w celu leczenia bólu neuropatycznego i epilepsji. To substancja podobna do GABA, inhibitującego neuroprzekaźnika ośrodkowego układu nerwowego.

Jednak nadal nie wiemy jak dokładnie działa ten lek, Wpływa na to fakt, że nie wchodzi w reakcję z receptorami neuroprzekaźnika GABA.

Polecamy, abyś poznał dokładanie ten lek z pomocą lekarza, jeśli podejmiesz decyzję o jego przyjmowaniu. Warto również dowiedzieć się jakie są jego działania niepożądane. Co więcej, podobnie jak w przypadku każdego innego leku, należy przyjmować go jedynie zgodnie z zaleceniami lekarza.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Pregabalina. (2005). Pharmaceutical Care Espana.
  • Ryvlin P, Perucca E, Rheims S. Pregabalin for the management of partial epilepsy. Neuropsychiatr Dis Treat. 2008;4(6):1211–1224. doi:10.2147/ndt.s4716
  • González-Escalada, J. R. (2005). Pregabalina en el tratamiento del dolor neuropático periférico. Revista de La Sociedad Espanola Del Dolor.
  • Toth C. Pregabalin: latest safety evidence and clinical implications for the management of neuropathic pain. Ther Adv Drug Saf. 2014;5(1):38–56. doi:10.1177/2042098613505614
  • Awwad, Z. M., El-Ganainy, S. O., ElMallah, A. I., Khedr, S. M., Khattab, M. M., & El-Khatib, A. S. (2019). Assessment of Pregabalin-Induced Cardiotoxicity in Rats: Mechanistic Role of Angiotensin 1–7. Cardiovascular toxicology, 1-11.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.