Opony mózgowo-rdzeniowe: czym one są?

Opony mózgowo-rdzeniowe: czym one są?
Leonardo Biolatto

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Leonardo Biolatto.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja, 2022

Opony mózgowo-rdzeniowe działają jak fizyczny filtr amortyzujący wstrząsy, ale także jako ochrona przed czynnikami chemicznymi. W tym artykule szczegółowo opowiemy Ci, jakie są ich funkcje.

Opony mózgowo-rdzeniowe są podstawową częścią naszego centralnego układu nerwowego. To zestaw błon pokrywających zarówno rdzeń kręgowy, jak i mózg, których główną funkcją jest ochrona przed niektórymi problemami.

Słowo meninge pochodzi z języka greckiego, gdzie mēninx oznacza membranę. Centralny układ nerwowy to jedna z tych części ciała, która najbardziej potrzebuje ochrony, ponieważ dzięki niemu możemy wykonywać wszystkie funkcje życiowe, np. oddychanie.

Istnieją trzy opony mózgowe: opona twarda, pajęcza i miękka. W tym artykule chcemy wyjaśnić, gdzie się znajdują, jakie są ich główne cechy i funkcje. Opowiemy również o zapaleniu opon mózgowych i dlaczego ta choroba jest tak niebezpieczna.

Czym są opony mózgowo-rdzeniowe?

Jak wspomnieliśmy, ośrodkowy układ nerwowy wymaga różnych mechanizmów ochronnych, aby utrzymać nas przy życiu. Po pierwsze, jest chroniony przez struktury kostne, takie jak czaszka i kręgosłup.

Ale dodatkowo składa się z szeregu błon, które chronią go przede wszystkim przed atakami chemicznymi lub infekcjami. Są to opony mózgowe. Są to trzy membrany lub warstwy oddzielone od siebie przestrzeniami zawierającymi również ważne struktury.

Jeśli zaczniemy od najbardziej zewnętrznej części stykającej się z czaszką, znajdziemy oponę twardą. Jest przymocowana do kości i ma rodzaj przegród, które dzielą jamę czaszki na części. W ten sposób utrzymuje różne części mózgu na miejscu. Znajdują się tam również zatoki żylne.

Pajęczak to następny rodzaj opon mózgowych znajdujący się pośrodku innych dwóch opon. Nazwa bierze się stąd, że przypomina pajęczynę. To najbardziej delikatna i krucha warstwa. Poniżej znajduje się przestrzeń podpajęczynówkowa, w której znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy.

Opona miękka to najbardziej wewnętrzna część opon mózgowych w kontakcie z mózgiem i rdzeniem kręgowym. Zakrywa mózg i jest wprowadzana przez bruzdy i zwoje, tak jakby była cienkim arkuszem, który go pokrywa.

Lekarz z mózgiem

Opony mózgowo-rdzeniowe to błony chroniące centralny układ nerwowy.

Przestrzenie między oponami

Wspomnieliśmy już o przestrzeni podpajęczynówkowej, która znajduje się między pajęczynówką a oponą miękką. W nim znajdujemy płyn mózgowo-rdzeniowy. Płyn ten chroni centralny układ nerwowy amortyzując wstrząsy i zmiany ciśnienia w czaszce.

Między oponą twardą a pajęczynówką znajduje się przestrzeń podtwardówkowa. Na oponie twardej znajdujemy słynną przestrzeń nadtwardówkowa, która jest znana, ponieważ wstrzykuje się do niej niektóre leki znieczulające, na przykład w ciąży. Ta przestrzeń jest obecna w rdzeniu kręgowym, ale nie w mózgu.

Jakie funkcje mają opony mózgowo-rdzeniowe?

Jak dobrze wiemy, główną funkcją opon mózgowych jest ochrona układu nerwowego przed urazami. Oznacza to, że są odpowiedzialne za amortyzację ciosów, które otrzymuje nasze ciało. Jednak działają również jako filtr dla ataków chemicznych.

Ponadto opony mózgowo-rdzeniowe umożliwiają krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego w systemie. Płyn ten, oprócz ochrony fizycznej, pomaga eliminować odpady wytwarzane w mózgu, a także równoważy ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

Opony tworzą w ten sposób system wsparcia i ochrony. Z drugiej strony informują mózg o pewnych zmianach ciśnienia, napięcia lub bólu, które są spowodowane urazem.

Lekarz z wynikami badań mózgu

Opony mózgowo-rdzeniowe tworzą system ochronny przed możliwym urazem.

Czym jest zapalenie opon mózgowych?

Zapalenie opon mózgowych to patologia, która w większości przypadków jest spowodowana infekcją wirusową, chociaż może być również spowodowane przez bakterie lub grzyby. Może to być nawet spowodowane procesem rakotwórczym lub innymi przyczynami.

Problem z zapaleniem opon mózgowych polega na tym, że w wielu przypadkach to zapalenie może powodować uszkodzenie mózgu. Często pozostawia po sobie następstwa, takie jak głuchota lub zmiany w innych zmysłach. W rzeczywistości może być śmiertelne.

Musimy pamiętać, że opony mózgowe są podstawowymi strukturami ochronnymi ośrodkowego układu nerwowego. Dlatego bardzo ważne jest, aby były zdrowe, ponieważ uraz może zagrozić integralności tego systemu.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.