Istoty ludzkie to superorganizmy - co za tym przemawia?

Istoty ludzkie można uznać za superorganizmy, ponieważ składamy się ze złożonej struktury zawierającej miliardy bakterii. Dowiedz się więcej w tym artykule!
Istoty ludzkie to superorganizmy - co za tym przemawia?

Ostatnia aktualizacja: 10 października, 2021

Niewiele osób rozumie, że ludzie to w zasadzie superorganizmy. Rzeczywiście, wszyscy wiemy, że w naszych ciałach znajdują się żywe istoty – między innymi mikrobiota jelitowa i wirusy. Te mikroorganizmy pojawiają się i znikają, a ich stężenie i obecność zmieniają się w czasie.

Po pierwsze, co rozumiemy przez „superorganizmy”? Cóż, to wszystko, co stanowi złożoną strukturę, sumę wszystkich maleńkich cząstek, które ją tworzą.

Kontynuuj czytanie, aby uzyskać obszerne wyjaśnienie tego tematu!

Czym są superorganizmy?

Słowo superorganizm jest używane w biologii i ekologii, aby oddać w ten sposób naturę jakiegoś tworu społecznego. Zwykle stosuje się go do struktur generowanych przez zwierzęta, takich jak niektóre owady eusocjalne, czyli społeczne.

Na przykład mrowisko jest bytem samym w sobie, ponieważ ma pewne własne elementy, takie jak:

 • Wspólna regulowana temperatura
 • Tunele i generowane konstrukcje tworzą szkielet
 • Analogicznie do centralnego układu nerwowego: każdy sygnał wysyłany przez mrówki idzie po określonej ścieżce

W tym przypadku żywe istoty zamieszkujące mrowisko i zajmowaną przez nie przestrzeń fizyczną tworzą superorganizm. Jak widać, termin ten może nieco wprowadzać w błąd. Ale możemy go lepiej zrozumieć przez kilka przykładów zaczerpniętych wprost z natury. Mimo to sprawy się komplikują, gdy próbujemy zastosować tę definicję do istot ludzkich.

Rysunek techniczny człowieka.

Czy jesteśmy sumą wszystkich naszych części?

Skorzystamy z badania opublikowanego w czasopiśmie Medical Hypotheses, aby rozwiązać ten złożony termin. To badanie zawiera kilka podstawowych informacji, które pozwalają zrozumieć różne składniki Ziemi:

 • Po pierwsze, bakterie stanowią ponad 50% całkowitej biomasy planety.
 • Z kolei ludzie nie stanowią nawet 0,1%.

Czy to nie przyprawia cię o zawrót głowy? Wyobraź sobie, że wszystkie bakterie rozsiane po całym świecie wytwarzają tak dużo materii! Cóż, dane są jeszcze bardziej niewiarygodne, gdy zmierzysz obecność mikroorganizmów we własnym ciele:

 • Według wywiadu BBC z Edem Yongiem, autorem książki I Contain Multitudes: The Microbes Within Us and a Grander View of Life (Zawieram rzesze: mikroby w nas i wspanialsze spojrzenie na życie), w naszym ciele znajduje się około 39 milionów bakterii (około dwóch do czterech funtów całkowitej masy ciała).
 • Nasze populacje drobnoustrojów, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, zawierają 10 razy więcej komórek niż te, które tworzą nasz organizm.

Liczby te są co najmniej imponujące. Przyjrzyjmy się znaczeniu bakterii w poniższym studium przypadku.

Bakterie a układ pokarmowy

Rysunek mikrobioty jelitowej.

Jelita doskonale ilustrują najjaśniejszy przykład tego, że ludzie to superorganizmy zawierające miliardy bakterii wykonujących wszelkiego rodzaju zadania.

Jelito cienkie człowieka jest najbardziej zaludnionym ekosystemem mikrobiologicznym. W rzeczywistości zawiera większość bakterii obecnych w całym ciele. Zatem nasz układ pokarmowy jest wirtualnym narządem, czasami jedynie powstrzymywanym przez własne ograniczenia fizjologiczne :

 • Bakterie jelitowe pozwalają na bardziej efektywne przyswajanie pokarmu, ponieważ maksymalizują energię, którą otrzymujemy z pożywienia.
 • Mogą syntetyzować niezbędne witaminy, których sami nie bylibyśmy w stanie wytworzyć.
 • Ponadto rozkładają złożone polisacharydy pochodzące z roślin.
 • Już sama ta idea uświadamia nam, że jesteśmy sumą żywych istot, które żyją w nas, przynajmniej częściowo. (Coś tak podstawowego jak trawienie żywności, jaką znamy dzisiaj, nie byłoby możliwe bez naszych populacji drobnoustrojów).

Superorganizmy: kwestia genów

Jak widać, my, ludzie, posiadamy nie tylko własny, indywidualny genom odziedziczony po naszych rodzicach. DNA każdego z współistniejących z nami mikroorganizmów jest również dużą częścią nas. To stwierdzenie rodzi wyzwanie zaproponowane przez ostatnią gałąź nauki zwaną metagenomiką.

Dyscyplina ta jest odpowiedzialna za identyfikację, zrozumienie i sekwencjonowanie genetyczne bakterii, które zamieszkują nasze ciała i pozwalają nam pełnić tak ważne funkcje. Dlatego ważne jest, aby uzyskać informacje również o tych żywych istotach, aby lepiej zrozumieć, kim jesteśmy.

Wreszcie istota ludzka może być superorganizmem, ponieważ jesteśmy sumą naszych fizycznych struktur i tożsamości. Musimy też pamiętać, że życie, jakie znamy, nie byłoby możliwe bez populacji drobnoustrojów, które nas zamieszkują.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.