Inteligencję dziedziczymy po matce – potwierdzone!

O inteligencji powiedziano i napisano już wiele. Mimo wszystko naukowcy nie odpuszczają i nieustannie poszukują więcej informacji na temat przekazu genetycznego, który warunkuje rozwój naszego intelektu.
Inteligencję dziedziczymy po matce – potwierdzone!
José Gerardo Rosciano Paganelli

Przejrzane i zatwierdzone przez: lekarz José Gerardo Rosciano Paganelli.

Napisany przez Daniela Colmenares

Ostatnia aktualizacja: 23 sierpnia, 2022

Najnowsze badania naukowe przy zastosowaniu najnowocześniejszej technologii bezsprzecznie potwierdzają tezę, że inteligencję dziedziczymy po matce. Dotychczas panowało błędne przeświadczenie, że intelektualny materiał generyczny jest losowo przekazywany przez jednego z rodziców.

W rzeczywistości jest jednak inaczej: inteligencja jest spadkiem po matce.

Naukowcy odkryli i potwierdzili, że zdolności poznawcze zawsze są zakodowane w chromosomie X. W praktyce oznacza to, że chromosomy X materiału genetycznego matki dostarczają materiał do rozwoju struktur mózgu odpowiedzialnych za inteligencję.

Jak odkryto, że inteligencję dziedziczymy po matce?

Badania w tym zakresie zostały przeprowadzone na podstawie obserwacji wyglądu i zachowania myszy. Naukowcy odkryli, że istnieją tak zwane geny warunkujące, których ewolucja różni się w zależności od tego, czy pochodzą one od ciała żeńskiego bądź męskiego. Myszom wstrzyknięto wysoką dawkę genów zarówno matczynych, jak i ojcowskich.

Hipoteza była jasna: jeśli obydwa geny są niezbędne do prawidłowego rozwoju embrionu, logiczny zatem był fakt, że każdy z nich odgrywał bardzo ważną rolę w rozwoju organizmu zarówno na poziomie organicznym, jak i intelektualnym.

Myszy podzielono na dwie grupy:

  • Pierwszą – z większą dawką genów pochodzących od matki
  • Drugą – z większą dawką genów pochodzących od ojca

Myszy z dużymi głowami

Eksperymenty przeprowadzone na myszach dowiodły, że te, którym podano więcej matczynych genów, rozwinęły nie tylko większy mózg, ale i nieco delikatniejszą budowę ciała niż myszy, którym podano zwiększoną dawkę ojcowskich genów.

Myszy rozwijające się na bazie zwiększonego materiału genetycznego ojca charakteryzowały się małą głową (a co za tym idzie i małym mózgiem) oraz nadmiernie rozwiniętym ciałem. Szybko zidentyfikowano, które cechy pochodzą od matki, a które od ojca.

Geny

Po wyczerpującej analizie mózgów myszy naukowcy zidentyfikowali regiony, w których koncentrował się materiał genetyczny matek i ojców osobno – fakt ten potwierdza tezę, że wiele intelektualnych czynników młodego organizmu jest kształtowanych bezpośrednio przez rodziców.

Ojcowskie geny uwidoczniły się w rejonach mózgu odpowiedzialnych za instynkt samozachowawczy, popęd seksualny, głód czy agresję. Z kolei kobiece – tam, gdzie mózg zawiaduje umiejętnościami lingwistycznymi, myślami, zdolnością planowania, zapamiętywania i rozumowania. Krótko mówiąc, naszą inteligencję kształtują geny matki.

Najnowsze badania

Amerykański naukowiec Roberth Lehrke w swojej publikacji Sex Linkage of Intelligence również jest zwolennikiem tezy, że geny warunkujące inteligencję oraz funkcje kognitywne mózgu znajdują się w chromosomie X. Co więcej, odkryto, że kobiety mają dwa razy większą szanse na odziedziczenie cech poznawczych matki. Dzieje się tak, gdyż powtarza się u nich chromosom X.

Lehrke wyjaśnia, że wszystkie kobiety posiadają dwa chromosomy X – jeden z nich nie zawiera materiału genetycznego odpowiedzialnego za inteligencję, a drugi tak. Zdarza się jednak, że u niektórych kobiety obydwa chromosomy są „inteligentne”. Przykładem może być tu najinteligentniejsza kobieta świata, Marilyn vos Savant.

Należy podkreślić więc, że męski chromosom Y nie bierze żadnego udziału w kształtowaniu części poznawczej mózgu. W przypadku, gdy złączy się on z chromosomem X „nie inteligentnym” kobiety, wówczas u embrionu może rozwinąć się upośledzenie umysłowe.

Jeśli jednak chromosom Y złączy się z „inteligentnym” chromosomem X, zarodek rozwinie normalny lub wysoki iloraz inteligencji.

Jaki procent inteligencji dziedziczymy po matce?

Liczne badania naukowe dowodzą, że odsetek inteligencji odziedziczonej wraz z genami matki waha się od 45 do 55%. Oznacza to, że funkcje poznawcze naszego mózgu nie zależą wyłącznie od przekazanego nam materiału genetycznego, ale w połowie od warunków w jakich jesteśmy wychowywani oraz od przekazanych nam przez rodziców wartości.

Mózg dziecka

Inne czynniki, które pomagają rozwinąć inteligencję

1. Życiowe wartości

Mowa tu o cechach takich jak wytrwałość, wysiłek, zaangażowanie w wykonywane czynności, zainteresowanie nauką, chęć ciągłego rozwoju, dyscyplina… Wszystkie te czynniki od najmłodszych lat mają wpływ na naszą inteligencję.

Od wewnętrznej i zewnętrznej stymulacji zależy czy, rozwijamy funkcje kognitywne mózgu przez całe życie, czy tylko na krótkim etapie dzieciństwa.

Przeczytaj koniecznie artykuł: Jak głos matki wpływa na mózg dziecka

2. Samodzielność

Samodzielność to cecha, która odgrywa kluczową rolę w rozwoju intelektualnym młodego człowieka. Dziecko, które potrafi samodzielnie uczyć się i rozwijać swoje zainteresowania, doświadcza najlepszej formy rozwoju struktur kognitywnych mózgu.

Dziecko samo powinno decydować o tym, czego chce. Nie należy mu wszystkiego narzucać z góry. Powinno samo podejmować małe, codzienne decyzje (na przykład odnośnie codziennego stroju, wyboru zabawek, którymi chce się bawić, wyboru deseru na podwieczorek…), bez presji ze strony rodziców.

Niemowlak podczs zabawy

3. Zaufanie

Dziecko, które czuje, że rodzice mu ufają, znakomicie rozwija poczucie własnej wartości. Co więcej, jest ono pewne swoich umiejętności, dzięki czemu samodzielnie uczy się rozwiązywać swoje codzienne problemy.

Umiejętność ta szczególnie będzie mu użyteczna na dalszych etapach życia, w których będzie przygotowany do stawienia czoła każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji.

4. Emocjonalne więzi rodzinne

Dzieci, które posiadają silną więź emocjonalną z rodzicami, łatwiej radzą sobie z przezwyciężeniem frustracji na różnych etapach życia. Liczne badania stawiają tu na pierwszym miejscu głównie relacje z matką. To w dużej mierze od nich zależy nasze podejście do życia oraz umiejętność walki z przeciwnościami losu.

Matka z córką

 Na zakończenie

Na naszą inteligencję składa się cała seria czynników – nie tylko uwarunkowań genetycznych, ale także stylu życia oraz warunków, w jakich przychodzi nam dorastać. Aby uzyskać zadowalający efekt w postaci wysokiego współczynnika IQ, rodzice powinni nieustannie stymulować funkcje poznawcze swoich pociech.

To oni – od momentu przekazania swojego materiału genetycznego po wejście dziecka w okres dojrzałości – są odpowiedzialni za rozwój intelektualny i emocjonalny młodego człowieka. Dobrą stymulacją jest stawianie dziecku wyzwań, które rozwijają i umacniają jego zdolności poznawcze, sprawiając że każdego dnia będzie ono chciało osiągać coraz lepsze wyniki.

Kiedy już jesteś świadom tego, że inteligencję dziedziczymy po matce, staraj się systematycznie wykonywać ćwiczenia pobudzające mózg do pracy – obojgu wyjdzie wam to na zdrowie!


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Deary IJ. Intelligence. Curr Biol. 2013 Aug 19;23(16):R673-6.
  • Deary IJ, Johnson W, Houlihan LM. Genetic foundations of human intelligence. Hum Genet. 2009 Jul;126(1):215-32. doi: 10.1007/s00439-009-0655-4. Epub 2009 Mar 18. Review. PubMed: 19294424.
  • Fernández, J. J. (2009). Herencia genética y rendimiento educativo: nuevos avances en la bibliografía empírica internacional. Panorama Social, 10, 129-139. https://www.funcas.es/wp-content/uploads/Migracion/Articulos/FUNCAS_PS/010art10.pdf
  • Plomin R, Deary IJ. Genetics and intelligence differences: five special findings. Mol Psychiatry. 2015 Feb;20(1):98-108. doi: 10.1038/mp.2014.105. Epub 2014 Sep 16. Review. PubMed: 25224258. Free full-text available from PubMed Central: PMC4270739.
  • Rodríguez, G. M. (2006). Tipo de vínculo madre/hijo y desarrollo intelectual sensoriomotriz en niños de 6 a 15 meses de edad. Interdisciplinaria, 23(2), 175-201. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1668-70272006000200003&script=sci_arttext&tlng=pt
  • Scott Barry Kaufman (October 17, 2013). “The Heritability of Intelligence: Not What You Think”. Scientific American. Retrieved 20 October 2013.
  • Sauce B, Matzel LD,The paradox of intelligenceHeritability and malleability coexist in hidden gene-environment interplay.”, Psychol Bull. 2018 Jan;144(1):26-47.
  • Videla, R. (2015). Aspectos bio-psico-sociales de la teoría Triárquica de Sternberg que influyen en el desarrollo de la Inteligencia. Un camino hacia la inteligencia, 1-18.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.