Jak głos matki wpływa na mózg dziecka?

Niedawno przeprowadzone badania wykazują, że głos matki działa stymulująco na mózg dziecka. Odkrycie to otwiera drogę do kolejnych badań w dziedzinie psychologii dziecięcej.
Jak głos matki wpływa na mózg dziecka?

Napisany przez Ángela Aragón

Ostatnia aktualizacja: 24 sierpnia, 2022

„Matka mamy tylko jedną” – mówi stare porzekadło, które na przestrzeni dziesięcioleci rozbudzało liczne wątpliwości i stało się przedmiotem niejednej dyskusji. Nauka i rozmaite badania utwierdzają nas jednak w coraz większym przekonaniu, że w tym ludowym powiedzeniu kryje się wiele prawdy. Głos matki jest bowiem dla dziecka nie do pomylenia z żadnym innym.

Wiele mediów nagłośniło niedawno wyniki badań przeprowadzonych przez zespół naukowców z Uniwersytetu z Kolumbii Brytyjskiej, które potwierdzają tezę, że głos matki w zaskakujący sposób stymuluje komórki mózgu dziecka. Już na sam jego dźwięk następuje aktywacja pewnych obszarów mózgu.

Jeden z autorów eksperymentu wyjaśnia, że gdy dziecko słucha dźwięku głos swojej matki, następuje automatyczna aktywacja sekwencji połączeń nerwowych, która nie występuje w przypadku żadnego innego dźwięku.

Zjawisko to nie zachodzi nawet wtedy, gdy dziecko rejestruje kobiecy głos łudząco podobny do głosu matki.

W odpowiedzi na brzmienie głosu matki następuje aktywacja obszarów mózgu związanych z emocjami, zachowaniem społecznym, rozpoznawaniem twarzy oraz tych, które pozwalają nam na rozróżnianie ważnych spraw od tych mniej ważnych.

Czyż nie jest zaskakujący fakt, że jeden dźwięk jest w stanie wywołać tak wielką falę reakcji?

Głos matki rozbudza mózg dziecka

W badaniu wzięło udział 24 dzieci w wieku od 7 do 12 lat, które przez całe swoje dotychczasowe życie były wychowywane w bliskim kontakcie z matką oraz których IQ mieściło się w granicach normy.

Eksperyment był niezwykle prosty. Wykonano skaner mózgu wszystkich dzieci, podczas gdy te słuchały głosu swoich matek. Kolejnym etapem było wysłuchiwania bezsensownych zdań wypowiadanych przez inną, nieznajomą kobietę. Wynik wprawił naukowców w niemałe zaskoczenie.

W pierwszej fazie badania, gdy dziecko wsłuchiwało się w głos swojej matki, mózg aż 97% maluchów zareagował w ten sam sposób – uaktywnił się. Odkrycie to jest o tyle ważne, że może stanowić ogromny postęp w dziedzinie psychologii dziecięcej i wpłynąć na prawidłowy rozwój zdolności integrowania się naszych pociech ze społeczeństwem.

Eksperyment ten podkreśla również znaczenie roli matki w okresie dzieciństwa. Nikt tak jak ona nie jest w stanie stymulować prawidłowej pracy mózgu oraz uczyć wyrażania emocji oraz sprawowania nad nimi kontroli.

Odkrycie na przyszłość

Korzyści płynące z odkrycia, że głos matki działa stymulująco na mózg dziecka, nie ograniczają się wyłącznie do podkreślenia roli matki w procesie rozwoju i wychowania dziecka, ale również stanowią nową, dotychczas nieznaną drogę rozwoju terapii leczenia wielu zaburzeń psychospołecznych, w tym także autyzmu.

Jak wiadomo, choroba ta charakteryzuje się trudnością dziecka w nawiązywaniu więzi społecznych z innymi oraz samym sobą. Innymi objawami autyzmu jest obsesyjne układanie przedmiotów w określony sposób czy dokładne planowanie każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty.

Matka i dziecko

Źródło autyzmu tkwi w tym, że mózg chorego otrzymuje znacznie więcej bodźców niż jest w stanie „obsłużyć”. Jeśli zatem głos matki stymuluje pracę mózgu dziecka, można by stosować nagrania podczas sesji mających na celu koncentrację lub odprężenie umysłu chorych na autyzm dzieci.

Wszystko wskazuje na to, że odkryte zjawisko może posłużyć jako punkt wyjścia dla eksperymentów mających na celu poprawę afektacji u dziecka. W ten sposób można by trafiać bezpośrednio w przyczynę problemu, a nie leczyć tylko jego objawy.

Zwalczmy przyczynę a nie objawy

Przez ostatnie dziesięciolecia medycyna skupiała się głównie na diagnozie oraz na stosowaniu kuracji leczniczych na podstawie objawów choroby, a nie jej przyczyny. Lekarze zmuszeni byli do walki z chorobami i problemami zdrowotnymi na podstawie obserwacji konsekwencji i powikłań pochorobowych.

W ten sposób nierzadko zapędzali się do medycznego labiryntu, z którego wyjście było możliwe tylko i wyłącznie za pomocą odpowiednich leków. W ostatnich latach sytuacja ta uległa jednak zmianie.

Kobieta i dziecko

Ogromny postęp technologiczny i mnóstwo zakończonych sukcesem badań i eksperymentów trwale zmieniły obraz medycyny sprzed lat.

Bez wątpienia odkrycie wpływu głosu matki na aktywność mózgu dziecka ma ogromne znaczenie dla obecnej medycyny i nauki. To jedno odkrycie mnoży szanse na sukces w różnych dziedzinach nauki i medycyny.

Głos matki może zmienić bieg rozwoju psychologii dziecięcej

Obraz mózgu

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, odkrycie o wpływie głosu matki na mózg dziecka otwiera szeroki wachlarz możliwości. Jednocześnie stanowi nadzieję na uzyskanie większej skuteczności terapii leczenia zaburzeń psychologicznych u najmłodszych pacjentów, które stoją na przeszkodzie do prawidłowego i zdrowego rozwoju ich osobowości od najwcześniejszych lat życia.

Istnieje nawet nadzieja na to, że terapia z udziałem głosu matki mogłaby całkowicie zastąpić leczenie farmakologiczne. A co za tym idzie – zapobiec występowaniu wielu rozmaitych skutków ubocznych tradycyjnych lekarstw.

Wiedza na temat wpływu dźwięku głosu matki na mózg dziecka zachęca do stosowania założeń tego odkrycia zwłaszcza w dziedzinie psychologii. Jednocześnie stanowi silną zachętę do dalszych badań nad odkrywaniem najbardziej skomplikowanych funkcji ludzkiego mózgu. Każde odkrycie w tej dziedzinie jest bowiem na wagę złota.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Ramírez Carro, A. M. (2021). La influencia del canto materno y la música en la calidad de la atención del niño en su primer año de vida: Un estudio a través de la pupilometría. https://repositorio.uam.es/handle/10486/696536
  • Webb, A. R., Heller, H. T., Benson, C. B., & Lahav, A. (2015). Mother’s voice and heartbeat sounds elicit auditory plasticity in the human brain before full gestation. Proceedings of the National Academy of Sciences, 112(10), 3152-3157.
  • Willems, E. (2002). El valor humano de la educación musical. Paidos Iberica.
  • Woodward, S. C. (2019). Fetal, Neonatal, and Early Infant Experiences of Maternal Singing. En Welch, G.F., Howard, D.M. y Nix, J. (eds). The Oxford Handbook of Singing (p. 431). Oxford University Press.
  • Simon Leipold, Daniel A. Abrams, Vinod Menon. Mothers adapt their voice during children’s adolescent development, Scientific Reports, 12, 1, (2022).

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.