Grupa krwi: oddawanie i przyjmowanie krwi

Grupa krwi: oddawanie i przyjmowanie krwi

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca, 2023

Osoby posiadające grupę krwi 0 RhD- to słynni “dawcy uniwersalni”. Nazywa się ich tak, ponieważ ich grupa krwi jest kompatybilna ze wszystkimi innymi. Właśnie dlatego krew z tej grupy jest najbardziej potrzebna szpitalom.

Trzeba znać swój rodzaj krwi, nazywany także grupą krwi. Istnieją cztery główne grupy krwi: A, B, 0 i AB, które są determinowane przez obecność lub brak określonych protein na powierzchni czerwonych krwinek, czyli komórek krwi.

Grupa krwi to istotna informacja, ponieważ widząc jaką posiadamy wiemy również komu możemy przekazać naszą krew i od kogo możemy ją przyjąć.

Poza tym każda osoba ma również współczynnik RhD dodatni lub RhD ujemny, w zależności od obecności lub braku kolejnego antygenu lub proteiny w czerwonych komórkach krwi.

Jak już podkreśliliśmy, znajomość swojej własnej grupy krwi jest bardzo istotna jeśli na przykład chcesz zostać dawcą. Poza tym musisz znać swoją grupę krwi jeśli znajdziesz się w niespodziewanej sytuacji i będziesz potrzebować transfuzji. Dzięki temu lekarze będą w stanie dać Ci taką grupę krwi, jaką posiadasz.

Grupa krwi: oddawanie i przyjmowanie krwi

Poniżej przyjrzymy się bliżej cechom charakterystycznym różnych grup krwi.

A dodatnia (A RhD+)

Grupa A dodatnia to jedna z najczęściej występujących grup krwi. Jedna na trzy osoby ma grupę krwi A RhD+. Innymi słowy, występuje ona u 35,7% populacji.

Osoby z grupą krwi A Rhd+ mogą oddawać krew zarówno dla osób z tą samą grupą krwi, jak i dla osób z grupą krwi AB dodatnią. Dzieje się tak, ponieważ mają taki sam rodzaj protein, dzięki czemu organizm nie zaatakuje nowych komórek i uzna je za swoje.

W przypadku transfuzji osoby z grupą krwi A RhD+ mogą otrzymywać krew z grup A i O. Dawców z tą grupą krwi zachęca się do oddawania krwi pełnej oraz płytek krwi.

A ujemna (A RhD-)

W tym przypadku procent osób z grupą krwi A RhD- spada do 6,3%. Oznacza to, że tylko 1 na 16 osób w całej populacji ma tą grupę krwi.

Takie osoby mogą być dawcami dla osób z następującymi grupami krwi:

  • A RhD-
  • A RhD+
  • AB RhD+
  • AB RhD-

Jednak mogą otrzymywać krew jedynie od osób z grupą krwi A RhD- lub 0 RhD-. Dawców mających tą grupę krwi zachęca się do oddawania krwi pełnej i do podwójnej donacji koncentratu krwinek czerwonych.

B dodatnia (B RhD+)

Oddawanie krwi

Grupę krwi B RhD+ ma 8,5% populacji, czyli 1 na 12 osób. Dawcy z grupą krwi B RhD+ mogą oddawać krew osobom z grupą krwi B RhD+ i AB RhD+. Z kolei sami mogą otrzymywać krew od osób z grupą B lub 0.

Dawcy z grupą krwi B RhD+ powinni oddawać przede wszystkim krew pełną oraz podwójne donacje koncentratu krwinek czerwonych.

B ujemna (B RhD-)

Ten rodzaj grupy krwi jest niezwykle rzadki. Ma go zaledwie 1 na 67 osób, czyli 1,5% ogólnej populacji.

Osoby z grupą krwi B ujemną mogą oddawać swoją krew dla osób z grupą krwi B dodatnią, B ujemną, AB dodatnią i AB ujemną. Podobnie jak w przypadku poprzedniej grupy, mogą przyjmować krew jedynie od osób z tą samą grupą krwi lub 0 RhD-.

Jeśli zaś chodzi o donacje, to sugerujemy, aby osoby z grupą krwi B ujemną oddawały krew pełną lub płytki krwi.

0 dodatnia (0 RhD+)

Oto grupa krwi, która występuje częściej od grupy A RhD+. To najczęściej spotykana odmiana, którą posiada 37,4% populacji.

Osoby z grupą krwi 0 RhD+ mogą oddawać krew dla osób z wszystkimi grupami krwi dodatniej. Jednak mogą otrzymywać jedynie krew od osób z grupą krwi 0 RhD- lub 0 RhD+. Dawców z tą grupą krwi zachęca się do podwójnej donacji koncentratu krwinek czerwonych i oddawania krwi pełnej.

0 ujemna (0 RhD-)

Krwiodawstwo

To słynni uniwersalni dawcy. Nazywa się ich tak, ponieważ są kompatybilni ze wszystkimi grupami krwi. Nic dziwnego, że właśnie ta grupa krwi jest najbardziej potrzebna w szpitalach.

Grupę krwi 0 Rhd- ma 6,6% populacji, czyli 1 na 15 osób.

Chociaż mogą oddawać krew każdemu, mogą jedynie przyjmować krew od osób o takiej samej grupie krwi. Specjaliści zachęcają takie osoby do podwójnej donacji koncentratu krwinek czerwonych i oddawania krwi pełnej.

AB dodatnia (AB RhD+)

Grupa krwi AB RhD+ to jedna z najrzadszych grup krwi. Ma ją jedynie 1 na 29 osób, co przekłada się na 3,4% globalnej populacji.

W przeciwieństwie do osób z grupą krwi 0 RhD-, dawcy AB krwi RhD+ mogą oddawać krew jedynie dla biorców AB RhD+, ale mogą otrzymywać każdą grupę krwi, co sprawia, że są uniwersalnymi biorcami.

AB ujemna (AB RhD-)

Ta najrzadsza ze wszystkich grup krwi. Ma ją jedynie 0,6% populacji. Osoby z grupą krwi AB RhD- mogą oddawać krew dla osób z grupą krwi AB RhD- i AB RhD+ oraz otrzymywać krew od wszystkich osób z ujemnymi grupami krwi.

Dawców krwi AB RhD- zachęca się do oddawania płytek krwi oraz osocza.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Crf-am, R. T. S., Itannan, R., & Negro, A. R. (2010). Hemograma completo. Nursing.
  • Suarez, A. (2017). Grupos Sanguíneos. Catedra de Fisiologia I.
  • Montalvo Arenas, C. E. (2010). Tejido Sanguineo. Universidad Nacional Autonoma de México.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.