Światowy Dzień Krwiodawcy: oddawanie krwi ratuje życie

Światowy Dzień Dawcy Krwi obchodzony jest każdego roku 14 czerwca na zlecenie Światowej Organizacji Zdrowia. Tegoroczny temat to „Bezpieczna krew dla wszystkich”.
Światowy Dzień Krwiodawcy: oddawanie krwi ratuje życie
Leonardo Biolatto

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Leonardo Biolatto.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja, 2022

14 czerwca każdego roku na całym świecie obchodzi się Światowy Dzień Krwiodawcy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyznaczyła tę datę na cześć naukowca Landsteinera, aby wzmocnić zachętę do oddawania krwi.

Landsteiner był austriackim biologiem urodzonym 14 czerwca 1868 roku. Zasłynął w nauce, kiedy odkrył, jak określać grupy krwi w oparciu o system ABO. Na tej podstawie w 1930 roku otrzymał Nagrodę Nobla.

Co roku na Światowy Dzień Krwiodawcy zawsze wybiera się również motto, które w tym dniu w 2020 roku brzmi: „Bezpieczna krew dla wszystkich”. Celem jest podniesienie świadomości na temat środków bezpieczeństwa biologicznego, które należy podjąć, aby pobrać, przechowywać i przetaczać ludzką krew.

Musimy pamiętać, że krew jest elementem, którego nie możemy sztucznie wytworzyć. Jedynym sposobem podania tej substancji wraz z jej składnikami komuś w potrzebie jest oddanie krwi.

Światowy Dzień Krwiodawcy zwraca uwagę na pozyskiwanie bezpiecznej krwi

Światowy Dzień Krwiodawcy podkreśla nie tylko solidarność ofiarodawców, ale także pracę banków krwi, które zarządzają tkankami i przechowują próbki. Kluczowe w tym procesie jest bezpieczeństwo krwi, aby pacjenci biorcy nie zostali niczym zakażeni.

Bezpieczna krew to taka, która nie inkubuje chorobotwórczych mikroorganizmów i nie zawiera substancji toksycznych. Obejmuje to wirusy, bakterie, grzyby i pasożyty.

Kilkadziesiąt lat temu głównym problemem było przenoszenie patogenów w oddanej krwi. Zdarzały się przypadki zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C i Chagasa z powodu braku bezpieczeństwa biologicznego podczas transfuzji.

Na szczęście z biegiem czasu systemy kontroli i wykrywania patologii w oddanej krwi uległy poprawie. Obecnie po pobraniu tkanki bada się wiele chorób. Wykonuje się również testy w kierunku zapalenia wątroby, ludzkiego wirusa niedoboru odporności, kiły, choroby Chagasa i brucelozy.

Jeśli we krwi od dawcy wykryje się wskaźniki pozytywne dla jakiejś choroby, automatycznie się odrzuca taka próbkę. Jednocześnie protokół wskazuje, że należy powiadomić dawcę w celu uzyskania odpowiedniej porady i leczenia.

Bakterie krążące we krwi
Obecność bakterii w oddanej krwi determinuje jej natychmiastowe odrzucenie jako tkanki możliwej do transfuzji

Przeczytaj również te interesujące informacje o krwi: Wzmacniamy odporność i oczyszczamy krew!

Bezpieczna krew to także taka, która nie jest sprzedawana

Światowy Dzień Krwiodawcy przypomina nam o dobrowolności oddawania krwi. Nikt nie może nas zmusić do oddania krwi ani nie powinniśmy otrzymywać w tym celu zachęty finansowej. Marketing krwiodawstwa jest zabroniony we wszystkich krajach.

Dlatego bezpieczeństwo zależy również od polityki publicznej, która jest wdrażana w celu ochrony prywatności dawców i ich nienaruszalności. Akt oddawania krwi musi pozostać dobrowolny i altruistyczny, i nie podlegać żadnym warunkom płatności.

Jest to jednak trudne w globalnym kontekście gospodarczym. Większość krwiodawstwa koncentruje się na krajach o wysokim dochodzie, pozostawiając resztę populacji z mniejszą dostępnością tkanki, co sprzyja jej komercjalizacji.

Kto może oddawać krew?

Chociaż w całej populacji zachęca się do oddawania krwi, istnieją pewne ograniczenia, związane z troską o zdrowie osób, które ją oddają. Ponadto, aby zapewnić wysoką jakość przechowywanej tkanki, istnieją pewne grupy osób, od których nie przyjmuje się krwi.

Chodzi tu na przykład o personel medyczny, ponieważ mogą inkubować chorobę z powodu wykonywanego zawodu.

Jeśli chodzi o wagę ciała dawcy, wymaga się, aby taka osoba ważyła więcej niż 50 kilogramów. A jeśli chodzi o wiek, jest ograniczony do osób w wieku od 18 do 65 lat.

Te ograniczenia wprowadzono ze względów prawnych i z powodu możliwych niekorzystnych skutków, które, choć minimalne, zwykle pojawiają się w podeszłym i zbyt młodym wieku.

Ponadto sugeruje się, aby w ciągu roku ta sama osoba oddała krew nie więcej niż 3-4 razy. Wiąże się to z minimalnym okresem wymiany krwinek czerwonych w organizmie, który wynosi około 90 dni czyli 3 miesiące.

Rozłożenie w czasie poszczególnych aktów krwiodawstwa daje w ten sposób szpikowi kostnemu wystarczająco dużo czasu na regenerację.

Ogólnie rzecz biorąc, to pracownik służby zdrowia przeprowadza wstępną rozmowę z potencjalnym dawcą w celu określenia możliwości oddania krwi. Jeśli wymagania są spełnione, dawca zostaje przyjęty.

Pacjent oddający krew
W przypadku transfuzji należy zapewnić bezpieczeństwo zarówno dawcy jak i osobie, która później otrzyma tkankę

Światowy Dzień Krwiodawcy i świadomość ratowania życia

Chociaż może się to wydawać drobnym aktem, oddanie krwi ratuje życie. Dzięki bankom tkanek można poprawić przeżywalność przy skomplikowanych operacjach i leczyć wrodzone choroby hematologiczne.

Światowy Dzień Krwiodawcy to wyraz solidarności i uznania dla tych, którzy bezinteresownie dbają o zdrowie innych. Możemy być dawcami krwi i pomagać na naszym obszarze geograficznym. Jeśli zwrócimy się do banku krwi, wyspecjalizowani pracownicy będą wiedzieli, jak doradzić nam w tej sprawie.

To może Cię zainteresować ...
Krew w kale – czy wiesz, dlaczego tak się dzieje?
Krok do Zdrowia
Przeczytaj na Krok do Zdrowia
Krew w kale – czy wiesz, dlaczego tak się dzieje?

Jeśli zauważysz krew w kale to normalne, że od razu poczujesz strach. To coś, co przeraża każdego. Wiadomo, że jest to jeden z objawów raka jelita ...


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Cuadros-Aguilera, Pol. “Salus Populi, principio de no lucro y deber cívico de donar sangre.” Revista de bioética y derecho 40 (2017): 115-124.
  • Cabana, Araceli Faraldo, María Pérez Galán, and Sara Asensio Arredondo. “Motivaciones para donar sangre entre el personal sanitario.” RECIEN: Revista Electrónica Científica de Enfermería 14 (2017): 2.
  • Hernández, MA Puig. “La donación de sangre. Historia y crítica de su regulación.” Revista de Derecho UNED 23 (2018): 801-805.
  • Aguirre, Sofía, Agustín Bazzani, and Mauro Casciati. “La problemática de la donación de sangre voluntaria no remunerada.” Evidência: Actualización en la Práctica Ambulatoria 16.1 (2013): 2-4.

Treść niniejszej publikacji ma charakter wyłącznie informacyjny. W żadnym wypadku nie może ona służyć postawieniu lub zastąpieniu diagnozy lekarskiej, samego leczenia lub zaleceń specjalisty. W razie pytań lub wątpliwości należy skonsultować się z zaufanym specjalistą i uzyskać jego zgodę przed rozpoczęciem jakiejkolwiek procedury.