Edukacja zdrowotna - czy wiesz na czym polega?

Edukacja zdrowotna - czy wiesz na czym polega?
Leonardo Biolatto

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Leonardo Biolatto.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja, 2022

Edukacja zdrowotna powinna koncentrować się nie tylko na ludziach młodych, ale powinna przyczynić się do zwiększenia świadomości wśród całej populacji.

Edukacja zdrowotna jest podstawowym filarem w każdym współczesnym kraju i społeczeństwie. Jest to proces, który ma na celu wpojenie ludziom szeregu wiedzy i umiejętności, które pozwalą im podejmować decyzje dotyczące własnego zdrowia.

Chociaż wiele osób uważa, że ​​pojęcie zdrowia to tylko brak choroby, prawda jest taka, że ​​obejmuje znacznie więcej aspektów. Musimy rozumieć zdrowie jako stan dobrobytu osobistego i społecznego.

Ponadto należy pamiętać, że aby mieć dobre zdrowie należy promować odpowiedzialność każdej jednostki. Nie tylko po to, aby ona sama miała zdrowe nawyki, ale także dlatego, aby wpływała na innych.

Dlatego w tym artykule wyjaśniamy znaczenie edukacji zdrowotnej i wymienimy niektóre środki oraz typowe dla tego procesu propozycje.

Jak definiuje się edukację zdrowotną?

W ostatnich latach edukacja zdrowotna zyskała na sile i jest uważana za jeden z podstawowych procesów w edukacji i społeczeństwie. Według Światowej Organizacji Zdrowia edukacja zdrowotna jest definiowana jako:

„Działania edukacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy populacji na temat zdrowia oraz rozwój osobistych wartości, postaw i umiejętności promujących zdrowie”.

-WHO-

Zdrowe pożywienie

Według innych autorów jest to proces, w którym ludzie uczą się zachowywać w sposób sprzyjający utrzymaniu lub przywróceniu zdrowia. Innymi słowy, uwzględniane są zdrowe postawy i nawyki.

Ponadto proces ten idzie dalej. Dąży do tego, aby każda osoba rozwijała zdolność krytyczną do podejmowania decyzji w sprawach, które pozwalają dbać o zdrowie własne i innych.

Edukacja zdrowotna pomaga także analizować wszystkie czynniki wpływające na zdrowie populacji. Na przykład badanie przyczyn środowiskowych, społecznych lub ekonomicznych, które powodują choroby lub problemy zdrowotne.

Edukacja zdrowotna w praktyce

Jak każdy inny proces edukacyjny, edukacja zdrowotna może być przeprowadzana różnymi metodami. Po pierwsze, istnieją metody bezpośrednie lub dwukierunkowe. Są to te, w których ustalona jest rola nauczyciela i słuchacza.

Aby zastosować metody bezpośrednie musi istnieć pewna więź między osobą kształcącą a resztą. Byłaby to na przykład klasa, w której nauczyciel przekazuje wiedzę lub dyskusja w grupie.

W ramach tych metod prowadzimy również rozmowy na temat treści zdrowotnych i dialogu. Wyraźnym przykładem dialogu jest sytuacja, w której lekarz w ramach konsultacji daje pacjentowi szereg zaleceń.

Rozmowa z psychologiem

Z drugiej strony istnieją metody pośrednie, zwane także jednokierunkowymi. Ich podstawą jest to, że osoba emituje wiadomość, która może dotrzeć do większej liczby osób za pośrednictwem mediów, takich jak telewizja.

Wśród metod pośrednich znajdziemy media audiowizualne i dźwiękowe. Na przykład edukacja zdrowotna może odbywać się za pomocą broszur, plakatów lub gazet. Także przez radio lub kino.

Znaczenie internetu

Musimy podkreślić, że obecnie Internet jest jednym z podstawowych aspektów edukacji zdrowotnej. Jest to największe istniejące źródło informacji. Problem polega na tym, że informacje te mogą nie być najbardziej odpowiednie lub prawdziwe.

Dlatego musisz wiedzieć, jak korzystać z tego narzędzia szukając wiarygodnych i edukacyjnych źródeł. W rzeczywistości istnieje coraz więcej aplikacji i programów, które w jakiś sposób promują zdrowie i zdrowe nawyki.

Na koniec należy zauważyć, że edukacja zdrowotna nie jest procesem, który koncentruje się tylko na młodych ludziach, lecz raczej dąży do współpracy całej populacji. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć zdawać sobie sprawę i brać odpowiedzialność za nasze zdrowie.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.