Dysplazja włóknisto-mięśniowa: diagnostyka i leczenie

Dysplazja włóknisto-mięśniowa może być często trudna do zdiagnozowania, ponieważ wielu pacjentów nie wykazuje żadnych objawów. Dziś powiemy Ci więcej o diagnostyce i leczeniu tej choroby.
Dysplazja włóknisto-mięśniowa: diagnostyka i leczenie
Alejandro Duarte

Przejrzane i zatwierdzone przez: biotechnolog Alejandro Duarte.

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia, 2023

Dysplazja włóknisto-mięśniowa to choroba, która powoduje nieprawidłowy rozwój jednej lub więcej tętnic w organizmie. W rezultacie wpływa to na ściany tych naczyń krwionośnych, prowadząc do różnych konsekwencji.

Na przykład zwężenie naczyń krwionośnych – stan zwany zwężeniem – powoduje tętniaka lub rozdarcie (rozwarstwienie tętnicy).

Zwężenie i rozdarcie może powodować zmniejszenie przepływu krwi w tętnicy. W konsekwencji może to prowadzić do szeregu symptomów, którym szczegółowo przyjrzymy się w poniższym artykule. Dysplazja włóknisto-mięśniowa dotyczy zwłaszcza tętnic dostarczających krew do nerek i mózgu.

Jednocześnie ważne jest, aby podkreślić, że choroba ta dotyka znacznie więcej kobiet niż mężczyzn. Jednak mężczyźni, a także niektóre dzieci, mogą również cierpieć na tę chorobę.

Ponadto trudno jest określić, jak powszechna jest ta choroba w populacji ogólnej. Powodem tego jest to, że pacjenci z łagodną dysplazją włóknisto-mięśniową często nie wykazują żadnych objawów. W rezultacie ich stan pozostaje niewykryty.

Dysplazja włóknisto-mięśniowa: przyczyny

Dysplazja włóknisto-mięśniowa to choroba, która atakuje ściany dużych naczyń krwionośnych i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia pacjentów.

Dysplazja włóknisto-mięśniowa

Obecnie eksperci nie wiedzą, co dokładnie prowadzi do dysplazji włóknisto-mięśniowej. Istnieje jednak kilka teorii na ten temat:

Po pierwsze, niektóre teorie sugerują istnienie przyczyny genetycznej. Jednak stan ten może wpływać na tętnice różnych członków rodziny na różne sposoby. Co więcej, nasilenie choroby może się różnić, a niektórzy członkowie rodziny mogę w ogóle jej nie rozwinąć.

Jednocześnie, jak wspomnieliśmy, choroba występuje znacznie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Dlatego niektóre teorie sugerują, że hormony mogą odgrywać fundamentalną rolę w rozwoju tej choroby. Pewne badania sugerują, że stosowanie pigułek antykoncepcyjnych wydaje się nie mieć związku z dysplazją.

Inne możliwe przyczyny to:

 • Nieprawidłowy rozwój tętnic, które podrażniają ściany naczyń krwionośnych, powodując niedotlenienie,
 • Anatomiczne położenie i ruch tętnic w ciele,
 • Niektóre leki,
 • Palenie tytoniu.

Objawy

Jednym z największych problemów związanych z diagnozowaniem tej choroby jest to, że wielu pacjentów nie wykazuje żadnych objawów. Jednak symptomy, które manifestują się u niektórych pacjentów, będą zależeć od tego, które tętnice są dotknięte chorobą.

Jednocześnie objawy będą zależeć od tego, czy w chorych tętnicach występuje zwężenie, rozdarcie lub tętniak.

Każdy ból lub objaw kliniczny związany z chorobą pochodzi z narządu, do którego dotknięta tętnica przenosi krew. W tym sensie niektóre z możliwych objawów dysplazji włóknisto-mięśniowej obejmują:

 • Wysokie ciśnienie krwi,
 • Badania krwi ujawniające nieprawidłową czynność nerek,
 • Szmer, który lekarz może usłyszeć w szyi za pomocą stetoskopu,
 • Szum w uszach,
 • Ból,
 • Krwawienie wewnątrzczaszkowe.

Należy pamiętać, że jak już wspomnieliśmy, objawy, których doświadcza dany pacjent, będą zależeć od tętnicy, na którą wpływa choroba.

Rozpoznanie dysplazji włóknisto-mięśniowej

Obecnie jedną z najczęściej stosowanych przez specjalistów technik diagnozowania tej choroby jest arteriogram.

Dysplazja

Rozpoznanie dysplazji włóknisto-mięśniowej polega na badaniu obrazu naczyń krwionośnych. Obecnie istnieje wiele różnych technik, które umożliwiają specjalistom wykonanie tego badania diagnostycznego, w tym:

 • USG dopplerowskie – jest to specjalistyczna technika ultrasonograficzna naczyń krwionośnych
 • ARTERIA ACT – podanie kontrastu do żył
 • Specjalny rodzaj MRI

W wielu przypadkach, aby zdiagnozować tę chorobę, lekarze muszą zastosować procedurę zwaną arteriogramem lub angiografią. Zabieg musi wykonywać radiolog, chirurg naczyniowy, kardiolog lub specjalista medycyny naczyniowej.

Leczenie

Obecnie nie ma lekarstwa na dysplazję włóknisto-mięśniową. Dlatego leczenie tego schorzenia koncentruje się na łagodzeniu objawów i ograniczaniu powikłań.

Niektóre farmaceutyki, które służą temu celowi, to:

 • Leki przeciwpłytkowe, na przykład aspiryna.
 • Leki na ciśnienie krwi.
 • NLPZ – do leczenia bólów głowy, których często doświadczają pacjenci.

Jednocześnie warto wspomnieć, że w niektórych przypadkach należy podjąć próby poprawy przepływu krwi przez wąskie naczynia. Specjaliści zwykle stosują zabiegi takie jak angioplastyka balonowa lub przezskórna angioplastyka śródnaczyniowa (PTA).

Jednak wybór tych procedur będzie zależał od dotkniętych tętnic, objawów i ciężkości danego przypadku.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


 • Bragulat Baur, E., de la Sierra Iserte, A., & Alcaraz Asensio, A. (2013). Displasia fibromuscular de la arteria renal. Hipertensión y Riesgo Vascular. https://doi.org/10.1016/s1889-1837(01)71119-1
 • Benavente Fernández, L., Calleja, S., Fernández, J. M., & Lahoz, C. H. (2008). Fibromuscular dysplasia. Asymptomatic dissection and occlusion of the basilar artery | Displasia fibromuscular, disección y oclusión asintomática de la arteria basilar. Neurologia.
 • Blanes-Mompó, J. I., Crespo-Moreno, I., ómez-Palonés, F. G., Martínez-Meléndez, S., Martínez-Perelló, I., Ortiz-Monzón, E., … Verdejo-Tamarit, R. (2013). Claudicación intermitente en el adulto joven: arteriopatía no arteriosclerótica. Angiología. https://doi.org/10.1016/s0003-3170(02)74743-3

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.