Dawstwo komórek jajowych, akt solidarności

Dawczynią może być każda kobieta w wieku od 18 do 35 lat z prawidłową owulacją. Ważne jest, aby nie miała chorób zakaźnych ani rodzinnej historii wad rozwojowych lub chorób genetycznych.
Dawstwo komórek jajowych, akt solidarności
José Gerardo Rosciano Paganelli

Przejrzane i zatwierdzone przez: lekarz José Gerardo Rosciano Paganelli.

Napisany przez Equipo Editorial

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia, 2023

W dzisiejszych czasach poczęcie dziecka dzięki różnym technikom wspomaganego rozrodu jest bardzo powszechne. W przypadku niektórych z tych technik potrzebne są komórki jajowe i plemniki od dawców. I chociaż dawstwo nasienia jest bardzo powszechne, dawstwo komórek jajowych występuje znacznie rzadziej.

Wynika to być może z braku wiedzy na temat tej praktyki. Opisują ją jednak niektóre badania, takie jak Anonimowe oddawanie gamet do wspomaganego rozrodu w Hiszpanii. Na przykład wskazują, że ten rodzaj dawstwa jest całkowicie anonimowy. W rzeczywistości, gdyby tak nie było, możliwe jest, że wiele dawczyń nie zdecydowałoby się na to.

Mimo, że jest to praktyka rzadsza niż dawstwo nasienia, w ostatnich latach wzrosła jej popularność ze względu na wzrost popytu. Chodzi głownie o kobiety, które opóźniają macierzyństwo i mają problemy z zajściem w ciążę. Dawstwo komórek jajowych niewątpliwie ułatwia im zostanie matkami.

Do czego wykorzystywane są jaja od dawczyni?

Wiele par musi uciekać się do szukania komórek jajowych, aby móc mieć dzieci. Przyczyn może być wiele: niewydolność jajników, powtarzające się poronienia, niepowodzenie innych technik wspomaganego rozrodu, wysoki wiek matki lub wczesna menopauza, kobiety z chorobami dziedzicznymi itp.

Techniką najczęściej stosowaną w tych przypadkach jest zapłodnienie in vitro komórkami jajowymi dawczyni i nasieniem od mężczyzny (od partnera lub od innego dawcy) i późniejsza implantacja zarodka do macicy biorczyni. Należy podkreślić, że jest to czynność całkowicie anonimowa, więc dawcy i biorcy nie będą mieli między sobą żadnego kontaktu.

Zapłodnienie invitro

Istnieją jednak pewne wymagania i procedury, które musimy wziąć pod uwagę, aby uniknąć rozczarowania w przypadku, gdy chcemy skorzystać z dawstwa jaj.

Jakie wymagania stawia się dawczyni jajeczek?

Aby zostać dawczynią komórek jajowych, należy spełnić szereg wymagań, które wyjaśnimy poniżej. Jednak na ogół każda kobieta może być dawcą komórek jajowych,  jeśli spełnia poniższe warunki :

  • Ma od 18 do 35 lat.
  • Jest zdrowa fizycznie i psychicznie.
  • Ma normalną funkcję owulacyjną.
  • Nie ma chorób zakaźnych.
  • Nie ma osobistej ani rodzinnej historii wad rozwojowych lub chorób genetycznych.

Procedury regulujące dawstwo komórek jajowych

Chociaż procedura różni się w zależności od kliniki lub ośrodka, w którym jest wykonywana, we wszystkich występuje szereg wspólnych etapów.

  • Wywiad wstępny: wywiad, badanie krwi, inne badania diagnostyczne i badanie fizykalne są wykonywane w celu zapewnienia dobrego stanu zdrowia, braku chorób uniemożliwiających dawstwo komórek jajowych oraz prawidłowej funkcji owulacyjnej.
  • Stymulacja jajników: dawczyni poddawana jest stymulacji jajników, która trwa krócej niż miesiąc i pozwala na uzyskanie od 6 do 10 komórek jajowych w cyklu menstruacyjnym. W tym czasie poddawana jest kontroli analitycznej i ultrasonograficznej.
  • Pobieranie jaj: proces pobierania jaj trwa tylko kilka minut i jest przeprowadzany przez pochwę w uśpieniu lub lekkim znieczuleniu. Jest to zabieg ambulatoryjny, dzięki czemu kobieta może niemal natychmiast kontynuować codzienne zajęcia.
Klinika Ginekologii

Chociaż żadna procedura medyczna nie jest całkowicie wolna od ryzyka, ryzyko dla dawczyni jest bardzo niskie. Najczęściej występuje po prostu niewielki dyskomfort podobny do dyskomfortu podczas menstruacji. Ponadto ważne jest, aby podkreślić, że jej płodność wcale nie jest zagrożona. Dlatego ten rodzaj darowizny jest całkowicie bezpieczny.

Podoba Ci się ten artykuł? Możesz również przeczytać: Czy to normalne, że masz zakrzepy krwi podczas okresu?

Moralna i pieniężna rekompensata za dawstwo komórek jajowych

Dawstwo komórek jajowych to bardzo satysfakcjonujące doświadczenie dla dawczyni, ponieważ jest to bardzo hojny i pełen troski akt, który pozwoli innym kobietom zostać matkami.

Oprócz korzyści emocjonalnych, dawczyni przechodzi pełne badanie kliniczne jej ogólnego stanu zdrowia i płodności. Jak już wspomnieliśmy, dawstwo nie zagraża dobrostanowi ani płodności dawczyni.

Chociaż dawstwo komórek jajowych jest aktem altruistycznym, zgodnie z ustawą o leczeniu niepłodności otrzymuje się niewielką rekompensatę finansową. To wynagrodzenie za cały proces, przez który musi przejść dawczyni, i ewentualny dyskomfort (wspomniane wyżej skurcze).

Rekompensata pieniężna w Polsce może wynosić od 4000 do 8000 złotych. Należy jednak zauważyć, że mniej niż połowa kobiet, które chcą przekazać darowiznę, to odpowiednie kandydatki. Ponadto prawo narzuca pewne ograniczenia, jeśli chodzi o chodzi o dawstwo komórek jajowych.

Dawstwo komórek jajowych: altruistyczny gest

Czy kiedykolwiek myślałaś o oddaniu komórek jajowych? Jeśli nie, czy uważasz, że dzieje się tak dlatego, że niewiele jest na ten temat informacji? Chociaż bardziej powszechne jest oddawanie nasienia, a nawet krwi, inne rodzaje dawstwa pozostają bardziej „w cieniu”. Jednak są równie ważne, aby móc pomagać innym.

Zapytaj swojego ginekologa lub lekarza, czy jesteś w dobrym zdrowiu, aby oddać jajeczka.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.



Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.