Badanie krwi - czy wiesz, jak często należy je wykonywać?

Otrzymanie skierowania na badania krwi jest dziś proste. Istnieją dokładne wskazania medyczne dotyczące tego, kto powinien to robić i w jakich momentach życia jest to zalecane. W tym artykule szczegółowo opisujemy ten rodzaj badania.
Badanie krwi - czy wiesz, jak często należy je wykonywać?
Leonardo Biolatto

Napisane i zweryfikowane przez lekarz Leonardo Biolatto.

Ostatnia aktualizacja: 27 maja, 2022

Chociaż wiele osób uważa, że nie muszą iść na badanie krwi, ponieważ nie mają problemów zdrowiem, to właśnie z tego powodu powinny to zrobić. Rutynowo zaleca się regularne wykonywanie badania krwi w celu wykrycia anomalii wystarczająco wcześnie, aby podjąć leczenie.

Pewne składniki i parametry naszej krwi mogą wykazywać zmiany i odchylenia od normy, dużo wcześniej zanim pojawią się jakiekolwiek objawy. Daje to ogromną przewagę w leczeniu zapobiegawczym i pozwala uniknąć powikłań w przyszłości.

Kiedy lekarz zleca rutynowe badanie krwi, szuka oznak niektórych chorób, które mogą występować częściej w określonym wieku. A jeśli pacjent cierpi już na przewlekłą chorobę, rutynowa analiza pozwala specjaliście monitorować rozwój i skuteczność zastosowanego leczenia.

Krew służy więc jako środek do poznania wewnętrznego stanu organizmu dzięki szybkim wynikom testów i ich łatwą dostępnością. Laboratoria można znaleźć praktycznie wszędzie, koszty większości analiz są do zniesienia, a ich przydatność jest potwierdzona naukowo.

Zasadniczo osoby, które uważają się za zdrowe, koniecznie powinny wykonywać coroczne badanie krwi. Z drugiej strony, u pacjentów z chorobami przewlekłymi konieczne będzie skrócenie tego okresu, szczególnie na początku leczenia.

Co pozwoli nam stwierdzić badanie krwi?

Kiedy mówimy o badaniach krwi, mamy na myśli wykonywanie testów biochemicznych na tkance krwi. Krew to płynna tkanka ciała, która przepływa przez układ krążenia, czyli przede wszystkim przez żyły i tętnice.

Chociaż występuje w płynnej postaci, krew tworzą dwie podstawowe grupy składników:

  • Ciała stałe: stałe część krwi występują również pod nazwą elementy stałe. Tutaj możemy wymienić czerwone krwinki, białe krwinki oraz płytki krwi.
  • Ciecze: płynna część krwi to z kolei osocze krwi lub surowica.
Wyniki badania krwi
Badania krwi przepisuje się rutynowo w celu ustalenia, czy występują objawy choroby. Przeprowadza się je również w celu oceny ewolucji już istniejących chorób.

Niektóre testy biochemiczne koncentrują się na stałej części krwi i analizują ich komórki. Na przykład wskaźnik dotyczący czerwonych krwinek określa, ile z tych komórek jest obecnych w określonej ilości krwi. Badanie krwi zlicza także liczbę białych krwinek oraz liczbę płytek krwi.

Jeśli chodzi o części stałe można również analizować ich kształt, patrząc przez mikroskop. Czerwone krwinki mogą być większe lub mniejsze, posiadać deformacje lub wykazywać szczególne ograniczenia, które wskazują na obecność niektórych chorób.

W części ciekłej krwi lub surowicy laboratorium ma nieskończone parametry do zmierzenia. Najczęstszym i rutynowym badaniem jest pomiar stężenia cukru, kreatyniny, mocznika, kwasu moczowego i lipidów w osoczu. Można także zmierzyć stężenie jonów, takich jak sód, magnez i potas.

Dzięki badaniu krwi dana osoba może również uzyskać informacje o stężeniu poszczególnych hormonów w organizmie. Często sprawdza się stan tarczycy poprzez badanie krwi dotyczące ilości hormonów wytwarzanych przez tarczycę.

Nie mniej ważne są również badania serologiczne, w czasie których laboratorium stara się wykryć obecność chorób zakaźnych lub, pośrednio, obecność przeciwciał przeciwko tym chorobom.

Jakie badanie krwi przeprowadza się w każdym wieku?

Dla każdego etapu życia zostały ustalone określone badania krwi, które są uważane za rutynowe w danym przedziale wiekowym. Innymi słowy, lekarz specjalista, w oparciu o wiek pacjenta, skieruje go na najlepiej dobrane dla niego testy biochemiczne.

Protokoły te zostały ustanowione na całym świecie a także na poziomie krajowym w oparciu o najczęstsze choroby występujące w każdym wieku. Zakłada się, że wykonując te pomiary w całej populacji, w odpowiednim momencie wykryje się większość chorób, które powodują śmierć lub zmieniają jakość życia, 

Badania wykonywane między 20 a 35 rokiem życia

Chociaż jest to wiek, w który na ogól cierpimy na mniej chorób, coroczne badania przesiewowe są niezbędne, aby zapobiec powikłaniom w przyszłości. To, co zostanie wykryte z wyprzedzeniem, będzie łatwe do wyleczenia.

Procedura laboratoryjna dla tej grupy wiekowej obejmuje morfologię krwi, czynność nerek, stan wątroby, poziom cukru we krwi i profil cholesterolu – dobry i zły cholesterol a także trójglicerydy.

Badanie krwi u kobiet w ciąży

W wieku płodnym u kobiet może wystąpić ciąża. Jest to szczególna sytuacja, która wymaga konkretnych analiz na początku ciąży oraz w każdym z trymestrów ciąży.

Procedury kontroli ciąży wymagają, aby kobieta przeprowadzała badanie krwi, przynajmniej raz na trymestr. Mają one na celu rutynową kontrolę krwi ale także śledzenie infekcji, które mogą wpływać na płód, takich jak toksoplazmoza, kiła, wirusowe zapalenie wątroby typu B a także AIDS.

Od 35 do 55 lat

Ta grupa wiekowa musi zintensyfikować kontrolę, ponieważ po ukończeniu czterdziestu lat częstość występowania chorób przewlekłych w populacji wzrasta. Badania krwi u kobiet są łączone również z testami obrazowymi, takimi jak mammografia. Przeprowadza się także patologiczne testy anatomiczne, takie jak rozmazy cytologiczne; oraz testy inwazyjne takie jak kolonoskopia.

Lekarze zazwyczaj dodają do rutynowych badań śledzenie zmian hormonalnych, szczególnie u kobiet, które wchodzą w menopauzę.

Badanie krwi u osób po 60 roku życia

W przypadku osób starszych częstość występowania chorób jest znacznie wyższa. Wiele osób w wieku powyżej sześćdziesięciu lat cierpi już na przewlekłą chorobę i powinny powtarzać badanie krwi przed upływem roku.

Badanie krwi w laboratorium
Dla każdego wieku istnieją specjalne rutynowe analizy. Dzięki nim można ustalić, czy u danej osoby rozwijają się choroby, które są częste na etapie życia, przez który przechodzi.

Podsumowując

Badanie krwi jest częścią rutynowej kontroli każdej zdrowej osoby. A jeśli cierpi na jakąś chorobę, istnieje znacznie więcej powodów, dla których konieczne będzie regularne przechodzenie badania biochemicznego. Dzięki temu kontroluje się chorobę i zapobiega jej postępowi.

Przeprowadzając kontrolę lekarską, specjalista będzie wiedział, jakie badanie krwi zlecić pacjentowi w zależności od jego wieku i warunków fizycznych. Pamiętaj, że analiza wykonana na czas może wykryć poważne problemy i uniknąć nieodwracalnych sytuacji związanych z twoim zdrowiem w przyszłości.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Bush, B., and Encuadernación Cartoné. Interpretación de los Análisis de Laboratorio. Harcourt. Madrid, España, 1999.
  • Vives Corrons J., capítulo 3, Examen morfológico de las células sanguíneas, Vives Corrons J., Aguilar J., Manual de Técnicas de laboratorio en Hematología, 4a edición, Barcelona, Editorial Masson, 2014: p.59.
  • Becker, K. “Interpretación del hemograma.” Revista chilena de pediatría 72.5 (2001): 460-465.
  • Wine Y, Horton AP, Ippolito GC, Georgiou G. Serology in the 21st century: the molecular-level analysis of the serum antibody repertoire. Curr Opin Immunol. 2015;35:89–97. doi:10.1016/j.coi.2015.06.009
  • P., MT (2015). INTERPRETACIÓN CLÍNICA DEL HEMOGRAMA. Revista Médica Clínica Las Condes, 26 (6), 713–725. https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2015.11.001
  • Mías, C., Jürschik, P., Massoni, T., Sadurní, M., Aguilà, J. J., Solá, R., Nuin, C., & Torres, J.. (2003). Evaluación del estado nutricional de los pacientes mayores atendidos en una unidad de hospitalización a domicilio. Nutrición Hospitalaria18(1), 6-14. Recuperado en 31 de julio de 2020, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112003000100002&lng=es&tlng=es.
  • Osvaldo Padilla , MD, MPH, Texas Tech Health Science Center (2018). Pruebas de Sangre: valores normales. Merck and Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. https://www.msdmanuals.com/es/professional/recursos/valores-normales-de-laboratorio/pruebas-de-sangre-valores-normales

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.