Czy osoby zarażone HIV są bardziej zagrożone przez koronawirusa?

Chociaż nie ma zbyt wielu informacji na ten temat, wydaje się, że osoby zarażone wirusem HIV nie są szczególnie bardziej narażone na chorobę COVID-19, ani też nie należą do pacjentów, u których występują powikłania. Jednak, podobnie jak wszyscy inni, nadal muszą dbać o siebie i swoje bezpieczeństwo.
Czy osoby zarażone HIV są bardziej zagrożone przez koronawirusa?

Ostatnia aktualizacja: 20 maja, 2020

Podczas gdy świat stoi obecnie w obliczu pandemii spowodowanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, to problem zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS) pozostaje ciągle aktywny. Obecnie na świecie żyje około 40 milionów osób zarażonych wirusem HIV.

Wiele z nich zastanawia się, czy są szczególnie narażeni na infekcję SARS-CoV-2 i czy należą do grupy podwyższonego ryzyka, u której występują poważne komplikacje.

W tej chwili nie ma jeszcze wielu informacji na ten temat. Jednak na początku marca 27. konferencja w sprawie retrowirusów i zakażeń oportunistycznych (CROI 2020) odbyła się praktycznie bez przeszkód.

Na tej konferencji jej uczestnicy zaprezentowali jedyny znany dotychczas raport wysokiego szczebla na temat istniejącego jednocześnie zakażenia HIV oraz SARS-CoV2.

Informacje dostarczone przez ekspertów wskazują, że osoby zarażone wirusem HIV nie są szczególnie bardziej podatne na powikłania będące wynikiem choroby COVID-19. Oznacza to, że nie są bardziej lub mniej narażeni na zarażenie koronawirusem.

Eksperci nie uważają też, by osoby będące nosicielami wirusa HIV cechowały się większym ryzykiem wystąpienia komplikacji niż te, które nie mają AIDS.

Chociaż nie ma zbyt wielu informacji na ten temat, wydaje się, że osoby zarażone wirusem HIV nie są szczególnie bardziej narażone na chorobę COVID-19, ani też nie należą do pacjentów, u których występują powikłania. Jednak, podobnie jak wszyscy inni, nadal muszą dbać o siebie i swoje bezpieczeństwo.

Osoby zarażone wirusem HIV nie zaliczają się do grupy podwyższonego ryzyka

Możemy powiedzieć, że jak dotąd nie ma wystarczających dowodów, aby wykazać, czy ludzie z HIV są szczególnie narażeni na infekcję koronawirusem w porównaniu do innych osób.

Powinniśmy jednak tutaj podkreślić, że naukowcy nieustannie dokonują nowych odkryć w tej kwestii. Z tego powodu nie ma jak dotąd rozstrzygających wniosków oprócz zebranych dotychczas doświadczeń.

Na temat osób zarażonych wirusem HIV i koronawirusem mamy tak naprawdę tylko jeden udokumentowany przypadek, który miał miejsce w Chinach. Oczywiście nie oznacza to, że nie było innych takich osób. Jest to jednak jedyna taka sytuacja, w którym naukowcy podjęli konkretne działania i który doprowadził do opracowania publikacji naukowej.

Badania laboratoryjne

Wspomniany przypadek dotyczy 61-letniego Chińczyka z Wuhan. Zdiagnozowano u niego HIV, ale także cierpiał on na cukrzycę typu 2 i był przewlekłym palaczem. Wypalał od 20 do 30 papierosów dziennie. W chwili przyjęcia do szpitala lekarze potwierdzili diagnozę w postaci obecności wirusa HIV i odkryli, że jest on w stanie ciężkiej immunosupresji.

Mężczyzna ten otrzymał trwające 12 dni leczenie za pomocą lopinawiru i rytonawiru w celu wyleczenia choroby COVID-19. Oprócz tego lekarze zaordynowali mu także inne leki stosowane na potrzeby leczenia dodatkowych schorzeń.

Co zaskakujące, pacjent ten wyzdrowiał ostatecznie wyzdrowiał i został nawet wypisany ze szpitala. Pozostał w kwarantannie jeszcze przez dwa tygodnie, a na końcu uzyskał wynik ujemny na obecność koronawirusa SARS-CoV-2.

U tego mężczyzny w Wuhan zdiagnozowano jednocześnie HIV i koronawirusa. I jest on jak dotąd jedynym znanym dotąd, w pełni udokumentowanym przypadkiem.

Lekarze zalecają ostrożność

Nie możemy jednak zakładać niczego na podstawie jednego tylko znanego przypadku. Ponieważ jednak nie było doniesień o szczególnych problemach związanych z chorobą COVID-19 u osób z wirusem HIV, nie wydaje się, aby istniało specjalne ryzyko infekcji lub powikłań w takiej sytuacji.

Niemniej eksperci w tej dziedzinie wydali kilka specjalnych zaleceń. Po pierwsze, osoby zarażone wirusem HIV leczone środkami przeciwretrowirusowymi powinny skrupulatnie przestrzegać wytycznych dotyczących leczenia. W szczególności podkreślają, że leki tych osób są do ich wyłącznego użytku i nie należy ich udostępniać nikomu postronnemu.

Tabletki

Poza tym ogólna rada jest taka, że osoby zarażone wirusem HIV powinny stosować się do tych samych wytycznych, które są narzucone wszystkim grupom społecznym. W szczególności będą to przestrzeganie blokad i innych ograniczeń, utrzymanie zasad dystansu społecznego i częste mycie rąk.

Również osoby starsze i osoby z innymi chorobami przewlekłymi powinny zachować szczególną ostrożność. Leczenia przeciwretrowirusowego nie należy przerywać ani udostępniać leków innym!

Zapewne zaciekawi Cię także nasz inny artykuł: Choroba koronawirusowa (COVID-19) i jej najważniejsze symptomy

Mity i fakty

Ponieważ nie stwierdzono szczególnych powikłań związanych z występowaniem infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 u osób z HIV, zaczęły w mediach krążyć plotki i fałszywe informacje. To tylko wprowadza dodatkowe zamieszanie.

Niektórzy twierdzą, że na przykład leczenie przeciwretrowirusowe zapobiega zachorowaniu na COVID-19. Jednak nie ma dowodów na to, że to prawda.

Nie ma też żadnych dowodów naukowych, które wykazałyby, że osoby regularnie przyjmujące lopinawir, rytonawir lub inne leki z rodziny inhibitorów proteazy wykazują szczególną odporność na koronawirusa.

Rozpoczęcie lub zmiana leczenia opartego na takich fałszywych informacjach nie tylko nie zapobiega infekcji koronawirusem. Może ponadto również przynieść efekt przeciwny do zamierzonego w leczeniu HIV.

Naukowcy odradzają przyjmowanie większych dawek leków niż zalecają lekarze. Osoby zarażone wirusem HIV powinny kontynuować wyłącznie dotychczasowe leczenie. Ponadto także stosować się do tych samych zaleceń krok po kroku, których wszyscy powinniśmy przestrzegać.

Być może uznasz także ten artykuł za interesujący: Jak myć owoce i warzywa podczas pandemii koronawirusa?

Co powinni zrobić ludzie z HIV podczas pandemii koronawirusa?

Ostatecznie podstawowe zalecenia dla osób zarażonych wirusem HIV podczas pandemii koronawirusa są takie same, jak dla wszystkich innych ludzi. Zaliczamy do nich izolowanie się, utrzymywanie dystansu społecznego, przestrzeganie zasad higieny i utrzymanie leczenia przeciwretrowirusowego, które już mają zalecone wcześniej.

Osoby takie powinny także upewnić się, że mają wystarczające zapasy leków. A to dlatego, że nie wiemy, kiedy zakończą się środki ograniczające swobodę poruszania się. I na koniec, jeśli ludzie z HIV mają jakieś dodatkowe pytania, powinni zawsze skonsultować się z lekarzem.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Valdes, M. Á. S. (2020). Infección respiratoria aguda por 2019-nCoV: una amenaza evidente. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 19(1), 1-5.
  • Guo, Wei, et al. “A Survey for COVID-19 Among HIV/AIDS Patients in Two Districts of Wuhan, China.” AIDS Patients in Two Districts of Wuhan, China (3/4/2020) (2020).
  • Remor, Eduardo. “Valoración de la adhesión al tratamiento antirretroviral en pacientes VIH+.” Psicothema 14.2 (2002): 262-267.
  • Ayouba, Ahidjo, and Martine Peeters. “Reply to Zhang et al.” The Journal of Infectious Diseases (2020).
  • Chakraborty, Sandeep, and Gautam Das. “Why re-purposing HIV drugs Lopinavir/ritonavir to inhibit the SARS-Cov2 protease probably wont work-but re-purposing Ribavirin might since it has a very similar binding site within the RNA-polymerase.” OSF Preprints. March 22 (2020).

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.