Czynniki wpływające na wskaźnik śmiertelności koronawirusa

Wskaźnik śmiertelności koronawirusa przyjmuje inną wartość dla różnych grup w naszej populacji. Najważniejszymi czynnikami ryzyka odkrytymi do tej pory przez ekspertów są podeszły wiek i osłabiony układ odpornościowy.
Czynniki wpływające na wskaźnik śmiertelności koronawirusa

Ostatnia aktualizacja: 20 maja, 2020

SARS-CoV-2 to wirus, który wywołał światową pandemię wstrząsającą teraz całym światem. Jest to zupełnie nowy wirus, co oznacza, że ​​naukowcy wciąż badają wszystkie jego właściwości i cechy. Na przykład dwa ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to czynniki podwyższonego ryzyka i wskaźnik śmiertelności koronawirusa.

W rzeczywistości termin „koronawirus” tak naprawdę odnosi się do całej rodziny wirusów. Konkretny koronawirus, który spowodował naszą obecną sytuację, pojawił się po raz pierwszy w grudniu 2019 r. w chińskim mieście Wuhan. Obecnie wskaźnik śmiertelności wśród osób w wieku powyżej 80 lat, które zostały nim zarażone, wynosi około 18%.

Jednak eksperci stale przeliczają tę liczbę w miarę pojawiania się nowych przypadków i ewolucji pandemii. Dopóki ta sytuacja w końcu się nie skończy, nie będzie można można dokładnie i oficjalnie potwierdzić żadnego aspektu zachowania tego wirusa.

Tak samo dzięki przeprowadzanym obecnie badaniom, możemy po drodze uzyskać pewne nieoficjalne wciąż jeszcze dane po drodze. W dzisiejszym artykule, na podstawie dostępnych dzisiaj informacji zaprezentujemy Ci, jakie są niektóre czynniki ryzyka wpływające na wskaźnik śmiertelności koronawirusa. Oczywiście zdaniem uznanych według naukowców.

Ogólnie rzecz biorąc wskaźnik śmiertelności koronawirusa przyjmuje inną wartość dla różnych grup w naszej populacji. Najważniejszymi czynnikami ryzyka odkrytymi do tej pory przez ekspertów są podeszły wiek i osłabiony układ odpornościowy.

Wskaźnik śmiertelności koronawirusa: co pokazują dostępne liczby

Jak już wspomnieliśmy powyżej, wskaźnik śmiertelności koronawirusa, a także liczba przypadków i inne parametry, są obecnie oparte na statystykach i danych gromadzonych przez ekspertów z dnia na dzień.

Według najnowszych statystyk możemy sklasyfikować wskaźnik śmiertelności dla trzech podstawowych grup wiekowych. Wynika to z tego, że to wiek osoby wydaje się być najważniejszym czynnikiem. Patrząc na wirusa z tego punktu widzenia, widzimy doskonale, że 95% zgonów miało miejsce u osób w wieku powyżej 65 lat.

Kichająca kobieta

Co ciekawe, wskaźnik śmiertelności koronawirusa wśród dzieci jest praktycznie zerowy. W rzeczywistości u osób w wieku poniżej 60 lat liczba ta nie osiąga nawet 1% zarażonych. Inne statystyki zebrane na przykład przez naukowców z Hiszpanii, są następujące:

  • U osób w wieku 70–79 lat wskaźnik śmiertelności wynosi około 5%.
  • Przedział wiekowy, w którym znajdujemy największą liczbę potwierdzonych przypadków infekcji, wynosi od 50 do 60 lat. Jednak osoby te rzadziej umierają z powodu choroby COVID-19.
  • Wiek jest jednym z najbardziej istotnych czynników ryzyka, jeśli chodzi o występowanie poważnych powikłań wskutek infekcji koronawirusem.

Być może uznasz także ten artykuł za interesujący: Choroba koronawirusowa (COVID-19) i jej najważniejsze symptomy

Jakie czynniki określają wskaźnik śmiertelności koronawirusa?

Według badań opublikowanych w The Lancet wiek jest najbardziej determinującym czynnikiem, jeśli chodzi o stopień zagrożenia w przypadku zakażenia koronawirusem. W szczególności wiek podeszły. Jak już wspomnieliśmy, osoby, które są najbardziej zagrożone, to osoby powyżej 80. roku życia.

Jednocześnie wydaje się, że wskaźnik śmiertelności jest wyższa u mężczyzn niż u kobiet. Kolejnym czynnikiem określającym poziom umieralności z powodu infekcji koronawirusem jest stan układu odpornościowego danej osoby. Innymi słowy, ludzie z osłabionym układem odpornościowym są znacznie bardziej podatni na rozwój różnego rodzaju powikłań po koronawirusie.

W tej grupie znajdujemy także osoby zmagające się z chorobami takimi jak HIV i nowotwory. Musimy jednak pamiętać, że bardziej powszechnie spotykane choroby, takie jak cukrzyca i wysokie ciśnienie krwi, są również czynnikami podwyższonego ryzyka.

Dłonie starszej osoby

Zdaniem naukowców, kolejny istotny czynnik to wysoka wartość SOFA (skala niewydolności narządów związanej z sepsą). Ta skala jest stosowana na oddziałach intensywnej terapii (OIOM) do oceny stanu zdrowia pacjentów.

Istnieją także inne ważne parametry medyczne, które eksperci uważają za czynniki podwyższonego ryzyka. Na przykład niska liczba limfocytów, zmiany poziomu krzepnięcia krwi lub wzrost niektórych cząsteczek, które ingerują w procesy zapalne.

Pacjenci poddawani intensywnej terapii są paradoksalnie bardziej narażeni na zgon z powodu infekcji koronawirusem niż pacjenci leżący w wieloosobowych salach szpitalnych.

Zapewne zaciekawi Cię także nasz inny artykuł: Jak długo może przetrwać koronawirus na typowych powierzchniach?

O czym należy zawsze pamiętać?

Mimo tego, że eksperci identyfikują różnego rodzaju czynniki podwyższonego ryzyka mające wpływ na wskaźnik śmiertelności koronawirusa, nadal nie możemy wyciągnąć żadnych pewnych wniosków. Dotychczasowe badania obejmowały bowiem niewielką grupę osób. Dlatego też nie możemy uznać wyników za całkowicie poprawne.

Tak samo musimy wyjaśnić w tym miejscu, że większość zgonów występuje wśród osób starszych. Dlatego też musimy zachować ostrożność, jeśli chodzi o tę grupę wiekową jako sposób zapewnienia jej dodatkowej ochrony. To samo dotyczy osób z istniejącymi wcześniej schorzeniami, szczególnie tych z chorobami przewlekłymi.

Stosowane środki izolacji służą przede wszystkim ochronie najbardziej narażonych osób przed infekcją i zmniejszeniu wpływu koronawirusa na umieralność. Przestrzeganie tych środków jest korzystne dla nas wszystkich. Ale szczególnie dla naszych seniorów i najbardziej wrażliwych na tę infekcję obywateli.


Wszystkie cytowane źródła zostały gruntownie przeanalizowane przez nasz zespół w celu zapewnienia ich jakości, wiarygodności, aktualności i ważności. Bibliografia tego artykułu została uznana za wiarygodną i dokładną pod względem naukowym lub akademickim.


  • Zhou, F., Yu, T., Du, R., Fan, G., Liu, Y., Liu, Z., … Cao, B. (2020). Articles Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30566-3
  • Evolución y factores de riesgo de mortalidad por COVID-19 – Artículos – IntraMed. (n.d.). Retrieved March 26, 2020, from https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=95681
  • Fauci, A. S., Lane, H. C., & Redfield, R. R. (2020). Covid-19 – Navigating the Uncharted. The New England Journal of Medicine. https://doi.org/10.1056/NEJMe2002387
  • Lai, Chih-Cheng, et al. “Global epidemiology of coronavirus disease 2019: disease incidence, daily cumulative index, mortality, and their association with country healthcare resources and economic status.” International Journal of Antimicrobial Agents (2020): 105946.

Ten tekst jest oferowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie zastępuje konsultacji z profesjonalistą. W przypadku wątpliwości skonsultuj się ze swoim specjalistą.